Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 762 465€ 13 091 475€ 10 253 232€ 11 155 751€ 12 279 223€ 11 602 685€ 10 422 328€ 11 827 562€ 13 435 695€ 12 922 364€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 761 745 € 13 091 475 € 10 262 862 € 11 159 100 € 12 281 771 € 11 602 745 € 10 424 053 € 11 828 291 € 13 436 798 € 12 923 476 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 602 685€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 762 465€ 13 091 475€ 10 253 232€ 11 155 751€ 12 279 223€ 10 422 328€ 11 827 562€ 13 435 695€ 12 922 364€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-720€ 9 630€ 16€ 2 548€ 60€ 1 725€ 729€ 1 103€ 1 112€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 569 425 € 12 207 463 € 9 595 277 € 10 561 255 € 11 679 739 € 11 063 619 € 9 992 090 € 11 387 921 € 12 941 477 € 12 345 676 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
32 305€ 18 696€ 20 267€ 20 454€ 20 162€ 18 269€ 11 826€ 14 803€ 57 778€ 16 258€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 157 086€ 11 859 160€ 9 272 090€ 10 212 441€ 11 297 072€ 10 635 205€ 9 605 133€ 11 098 496€ 12 624 323€ 12 073 588€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
366 618 € 316 067 € 289 323 € 318 424 € 332 282 € 370 830 € 329 790 € 216 892 € 211 058 € 203 612 €
16
E.1.
Mzdové náklady
267 463€ 223 032€ 207 971€ 215 030€ 228 866€ 177 696€ 172 458€ 155 298€ 150 411€ 142 750€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18 500€ 18 493€ 101 430€ 90 031€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
92 187€ 81 253€ 75 060€ 80 475€ 80 642€ 78 917€ 63 525€ 57 312€ 57 447€ 51 203€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 968€ 11 782€ 6 292€ 4 419€ 4 281€ 12 787€ 3 776€ 4 282€ 3 200€ 9 659€
20
F.
Dane a poplatky
214€ 210€ 396€ 365€ 280€ 1 147€ 415€ 298€ 323€ 322€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 794€ 9 794€ 9 959€ 6 169€ 1 709€ 3 233€ 9 923€ 13 100€ 13 004€ 12 303€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 794€ 9 794€ 9 959€ 6 169€ 1 709€ 3 233€ 9 923€ 13 100€ 13 004€ 12 303€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
430€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 408€ 3 536€ 3 242€ 3 402€ 27 804€ 34 935€ 35 003€ 44 332€ 34 991€ 39 593€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 192 320 € 884 012 € 667 585 € 597 845 € 602 032 € 539 126 € 431 963 € 440 370 € 495 321 € 577 800 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 573 074 € 1 213 619 € 960 875 € 922 856 € 961 989 € 949 211 € 805 369 € 714 263 € 753 594 € 832 518 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 604 € 3 247 € 808 € 1 902 € 194 € 19 584 € 95 929 € 77 222 € 25 303 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
92 € 127 € 464 € 934 € 691 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
92€ 127€ 464€ 934€ 691€
42
XII.
Kurzové zisky
2 604€ 3 247€ 808€ 1 902€ 85€ 19 457€ 95 465€ 76 288€ 24 599€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 727 € 1 661 € 5 714 € 1 268 € 1 239 € 7 723 € 7 495 € 65 676 € 51 985 € 37 761 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
3 598€ 13€ 18€ 6 586€ 5 824€ 63 778€ 50 204€ 36 186€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 727€ 1 661€ 2 116€ 1 255€ 1 221€ 1 137€ 1 671€ 1 898€ 1 781€ 1 575€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 123 € 1 586 € -5 714 € -460 € 663 € -7 529 € 12 089 € 30 253 € 25 237 € -12 458 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 191 197 € 885 598 € 661 871 € 597 385 € 602 695 € 531 597 € 444 052 € 470 623 € 520 558 € 565 342 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
253 603 € 186 816 € 139 825 € 126 381 € 128 709 € 113 333 € 101 535 € 108 498 € 117 615 € 133 244 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
253 652€ 186 719€ 139 851€ 126 445€ 130 574€ 113 623€ 101 527€ 108 891€ 117 659€ 133 244€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-49€ 97€ -26€ -64€ -1 865€ -290€ 8€ -393€ -44€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
937 594 € 698 782 € 522 046 € 471 004 € 473 986 € 418 264 € 342 517 € 362 125 € 402 943 € 432 098 €