Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BUČINA - REAL, akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
241 622€ 578 804€ 484 115€ 674 145€ 504 156€ 335 973€ 145 102€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
874 435 € 522 543 € 587 344 € 742 976 € 507 345 € 922 223 € 164 955 € 551 135 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 448€ 151 193€ 154 425€ 205 011€ 233 514€ 216 000€ 322 920€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
162 534€ 67 231€ 200 351€
05
III.
Tržby z predaja služieb
224 174€ 265 077€ 262 459€ 268 783€ 270 641€ 119 973€ 145 102€ 186 416€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-91 360€ -3 358€ 57 951€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
632 126€ 28 443€ 72 000€ 1 000€ 3 167€ 555 000€ 28 246€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
687€ 6 656€ 34 587€ 9 880€ 23€ 31 250€ 19 853€ 13 553€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 353 803 € 832 670 € 641 797 € 760 980 € 517 470 € 685 284 € 251 364 € 520 401 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
82 479€ 147 809€ 153 056€ 203 601€ 227 747€ 204 082€ 200 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 322€ 116 654€ 114 087€ 276 936€ 33 224€ 37 250€ 51 489€ 44 983€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
82 354€ 151 366€ 166 963€ 145 762€ 123 056€ 154 878€ 35 163€ 57 865€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 585 € 42 057 € 39 771 € 39 845 € 27 394 € 11 516 € 33 583 € 52 870 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 235€ 30 916€ 29 751€ 29 197€ 20 156€ 8 106€ 23 467€ 33 010€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
900€ 1 600€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 004€ 10 461€ 9 322€ 9 928€ 6 746€ 2 899€ 8 477€ 12 568€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 346€ 680€ 698€ 720€ 492€ 511€ 739€ 5 692€
20
F.
Dane a poplatky
14 995€ 16 099€ 16 451€ 16 901€ 17 688€ 1 916€ 16 528€ 18 531€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 793€ 32 378€ 50 511€ 65 609€ 76 346€ 85 891€ 98 114€ 93 227€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 793€ 32 378€ 50 511€ 65 609€ 76 346€ 85 891€ 98 114€ 93 227€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 068 949€ 23 331€ 65 701€ 5 278€ 178 960€ 28 246€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
271 026€ 6 183€ 333€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 326€ 31 950€ 35 257€ 6 143€ 6 737€ 10 791€ 16 487€ 24 346€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-479 368 € -310 127 € -54 453 € -18 004 € -10 125 € 236 939 € -86 409 € 30 734 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
37 467 € 71 615 € 46 651 € 105 797 € 120 128 € -60 237 € 58 450 € 206 488 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
44 507 € 1 € 1 € 2 € 659 714 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
44 507€ 659 714€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 381 240 € 39 976 € 52 701 € 57 100 € 51 438 € 18 477 € 34 013 € 686 751 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 335 809€ 659 714€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 331 € 38 659 € 51 257 € 55 791 € 40 801 € 15 994 € 31 575 € 21 839 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
41 331€ 38 659€ 51 257€ 55 791€ 40 801€ 15 994€ 31 575€ 21 839€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 100€ 1 317€ 1 444€ 1 309€ 10 637€ 2 483€ 2 438€ 5 198€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 336 733 € -39 976 € -52 701 € -57 099 € -51 437 € -18 475 € -34 013 € -27 037 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 816 101 € -350 103 € -107 154 € -75 103 € -61 562 € 218 464 € -120 422 € 3 697 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 € 1 447 € 960 € 960 € -991 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1€ 1 447€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-991€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 816 102 € -350 103 € -107 154 € -76 550 € -62 522 € 218 464 € -121 382 € 4 688 €