Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tále, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Tále, a.s.

 • Názov Tále, a.s.
 • IČO 36028631
 • DIČ 2020083956
 • IČ DPH SK2020083956 podľa §4
 • Sídlo Tále 100, 977 01 Horná Lehota
 • Dátum vzniku 1. januára 1998, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 478/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 15 534 792 € / splatené 15 534 792 €
  Podľa účtovnej závierky: 15 534 792 €
 • Historický názov ŽP - SKI Tále, a.s.
  (platné do 29. septembra 2000 )
 • Historické sídlo Tále 100, 976 51 Horná Lehota
  (platné do 11. decembra 2008)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Vladimír Soták Predseda predstavenstva Kukučínova 24, 977 01 Brezno 21. júna 2010
Ing. Ľuboš Ďurinďák Podpredseda predstavenstva Dr. Clementisa 1219/7, 977 01 Brezno 21. júna 2016
Ing. Vladimír Zvarík Člen predstavenstva Bystrá 142, 977 01 Brezno 21. júna 2010
Ing. Marian Kurčík Člen predstavenstva Štiavnička 194/22, 976 81 Podbrezová 4. apríla 2007
Jozef Soták Člen predstavenstva Švermova 2378/40, 977 01 Brezno 13. novembra 2008
 • Konanie menom spoločnosti [od 21. júna 2016] Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Mária Niklová Dozorná rada Cesta Osloboditeľov 113/68, 976 46 Valaská 23. marca 2012
Ing. Július Kriváň Dozorná rada Kapitulská 1022/16, 974 01 Banská Bystrica 10. apríla 2017
Ing. Ján Banas Dozorná rada Odbojárov 951/15, 976 97 Nemecká - Zámostie 28. novembra 2018
Predmety podnikania
Názov Vznik
veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností 31.12.1997
sprostredkovanie obchodu a služieb 31.12.1997
maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností 31.12.1997
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 31.12.1997
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov 31.12.1997
organizovanie športových podujatí 31.12.1997
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 31.12.1997
servis športového náradia a športových potrieb 8.9.1999
prenájom športových potrieb 8.9.1999
údržba a kosenie trávnatých plôch 8.9.1999
maliarske a natieračské práce 8.9.1999
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá 8.9.1999
reklamná a propagačná činnosť 7.6.2000
prevádzkovaie čističky odpadových vôd 29.9.2000
pomocné práce v rozsahu voľných živností 29.9.2000
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 29.9.2000
masérske služby 29.12.2000
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 29.12.2000
sprostredkovanie leteckej prepravy 18.9.2001
organizovanie školení, prednášok a seminárov v oblasti poradenstva pre podnikateľské kruhy zmluvnými kapacitami 18.9.2001
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 10.4.2002
prevádzkovanie cestovnej agentúry 25.6.2002
pohostinská činnosť 19.2.2003
prevádzkovanie športových zariadení 19.2.2003
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 4.1.2006
zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 4.1.2006
vedenie účtovníctva 4.1.2006
automatizované spracovanie údajov 4.1.2006
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 4.1.2006
činnosť účtovných poradcov 4.1.2006
služby súvisiace s databázami 4.1.2006
čistiace a upratovacie služby 1.6.2012
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied 5.6.2014
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 5.6.2014
športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2.1.2020
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.12.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov.
.
Stary spis: Sa 1258
2. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho Val-
ného zhromaždenia, zo dňa 22.09.1998, v NZ 413/98,
napísanej v Notárskom úrade JUDr. Anny Medveďovej,
v Brezne, Kuzmányho 20.
3. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného
zhromaždenia zo dňa 18.8.1999 v NZ 265/99 napísanej
JUDr. Annou Medveďovou, Brezno, Kuzmányho 20.
4. .
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z.
5. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.4.2000 bola
schválená zmena stanov.
6. .
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa
29.6.2000 bola schválená zmena stanov.
7. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.11.2000 bolo
rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Tále, a.s. so sídlom
Tále 100, Horná Lehota so spoločnosťou Hotel Stupka,
s.r.o., IČO: 31613331, so sídlom Tále-Horná Lehota 100
dňom 31.12.2000 a schválená zmena stanov spoločnosti.
Dňom zápisu je 31.12.2000.
8. .
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.7.2001
schválilo zmenu stanov.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.12.2001 schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti.
10. .
Zapisuje sa zlúčenie sa spoločnosti a.s. SGS Immobilien, Kuzmányho 16, Banská Bystrica, ku dňu 31.12.2001,
v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa
13.12.2001, v NZ 464/01, napísanej v Notárskom úrade
JUDr. Štefana Demiana notára v Brezne, B. Němcovej 8,
v zmysle ustl. § 69 odst. 1 nasl. Obchod. zák., pričom a.s.
Tále sa stáva jej nástupcom v celom rozsahu práv a povinností.
11. .
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.04.2002, schválilo zmenu stanov spoločnsoti a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
12. .
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa
28.6.2002 bola schválenán zmena stanov a bolo
vyhotovené ich úplné znenie.
.
Forma akcií: na meno
13. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. podľa §-u 190 Obchodného zákonníka zo dňa 27.1.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov spoločnosti.
14. .
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle rozhodnutia jediného akcionára v NZ č. 32367/03 zapísanej 30.04.2003 v Notárskom úrade JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B Němcovej 8.
15. .
Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. podľa § 190 Obch .zák. zo dňa 11.06.2003 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti.
16. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia, zo dňa 13.10.2003 v NZ 915333/03, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B. Němcovej č. 8, ako aj zmena stanov spoločnosti.
História zmien a podania