Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 941 242 € 17 356 861 € 17 689 176 € 17 705 978 € 18 127 256 € 18 034 353 € 17 622 900 € 16 121 689 € 16 118 990 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 954 328 € 16 334 629 € 16 797 861 € 16 795 095 € 16 813 603 € 17 110 043 € 16 821 083 € 15 066 140 € 15 261 144 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 217 € 4 118 € 5 600 € 6 654 € 2 405 € 2 798 € 803 € 1 699 €
005
A.I.2
Software
2 217€ 4 118€ 5 600€ 6 654€ 2 405€ 2 798€ 803€ 1 699€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 952 111 € 16 330 511 € 16 792 261 € 16 788 441 € 16 811 198 € 17 107 245 € 16 820 280 € 15 066 140 € 15 259 445 €
012
A.II.1
Pozemky
426 038€ 426 038€ 426 038€ 431 900€ 431 900€ 426 405€ 418 867€ 418 867€ 418 687€
013
A.II.2
Stavby
14 736 641€ 15 042 489€ 15 399 561€ 15 181 087€ 15 336 808€ 15 456 606€ 12 850 089€ 13 052 564€ 13 125 295€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
410 195€ 479 511€ 567 328€ 609 278€ 671 597€ 767 556€ 803 234€ 999 819€ 1 281 118€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 167 803€ 17 571€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
207 836€ 211 072€ 227 933€ 314 775€ 169 492€ 285 277€ 2 576 689€ 397 087€ 283 878€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
80 000€ 30 000€ 30 000€ 132 896€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
954 239 € 1 003 565 € 863 121 € 888 358 € 1 295 299 € 905 040 € 777 462 € 1 038 618 € 842 876 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
116 359 € 117 435 € 117 455 € 170 776 € 206 149 € 232 967 € 246 842 € 255 487 € 253 844 €
032
B.I.1
Materiál
25 985€ 31 151€ 31 872€ 66 374€ 73 580€ 72 969€ 83 263€ 66 069€ 60 609€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
90 374€ 86 284€ 85 583€ 104 402€ 132 488€ 159 998€ 162 554€ 188 062€ 192 195€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
81€ 1 025€ 1 356€ 1 040€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
138 824 € 204 385 € 186 098 € 273 228 € 384 606 € 275 480 € 288 685 € 441 443 € 290 834 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
112 218€ 183 392€ 167 914€ 253 383€ 364 144€ 263 591€ 254 361€ 409 025€ 242 506€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 441€ 10 751€ 19 223€ 20 400€ 37 069€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26 606€ 20 993€ 18 184€ 12 404€ 9 711€ 11 889€ 15 101€ 12 018€ 11 259€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
699 056 € 681 745 € 559 568 € 444 354 € 704 544 € 396 593 € 241 935 € 341 688 € 298 198 €
056
B.IV.1
Peniaze
57 859€ 35 943€ 77 283€ 60 706€ 23 042€ 47 234€ 40 052€ 35 660€ 48 867€
057
B.IV.2
Účty v bankách
641 197€ 645 802€ 482 285€ 383 648€ 681 502€ 349 359€ 201 883€ 306 028€ 249 331€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
32 675 € 18 667 € 28 194 € 22 525 € 18 354 € 19 270 € 24 355 € 16 931 € 14 970 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
50€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 904€ 17 683€ 26 720€ 20 626€ 16 438€ 17 788€ 14 235€ 15 928€ 13 533€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 771€ 984€ 1 474€ 1 899€ 1 916€ 1 432€ 10 120€ 1 003€ 1 437€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 941 242 € 17 356 861 € 17 689 176 € 17 705 978 € 18 127 256 € 18 034 353 € 17 622 900 € 16 121 689 € 16 118 990 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 839 770 € 16 144 079 € 16 410 325 € 16 293 925 € 16 003 613 € 15 679 545 € 15 281 796 € 14 456 980 € 14 328 281 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
15 534 792 € 15 534 792 € 15 534 792 € 15 436 046 € 15 157 300 € 14 937 300 € 14 408 286 € 13 443 570 € 13 443 570 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 534 792€ 15 534 792€ 15 534 792€ 15 534 792€ 15 236 046€ 14 937 300€ 14 937 300€ 13 443 570€ 13 443 570€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-98 746€ -78 746€ -529 014€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
821 481 € 821 481 € 821 481 € 821 481 € 821 481 € 821 481 € 821 481 € 821 481 € 821 481 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
86 793 € 86 793 € 85 028 € 83 871 € 73 464 € 73 464 € 67 570 € 54 284 € 49 067 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
86 793€ 86 793€ 85 028€ 83 871€ 73 464€ 73 464€ 67 570€ 54 284€ 49 067€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-298 988 € -32 741 € -48 630 € -59 039 € -152 700 € -21 436 € -74 490 € 4 785 € -38 002 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-21 436€ -21 436€ -21 436€ -21 436€ -21 436€ -74 490€ 4 785€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-298 988€ -11 305€ -27 194€ -37 603€ -131 264€ -38 002€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-304 308 € -266 246 € 17 654 € 11 566 € 104 068 € -131 264 € 58 949 € 132 860 € 52 165 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 076 334 € 1 199 496 € 1 265 864 € 1 394 366 € 2 113 618 € 2 345 093 € 2 333 924 € 1 659 293 € 1 786 631 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
53 217 € 95 788 € 83 135 € 81 889 € 81 371 € 87 822 € 74 673 € 77 355 € 64 642 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
47 030€ 80 466€ 79 515€ 76 069€ 75 471€ 73 652€ 71 353€ 77 355€ 64 642€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 187€ 15 322€ 3 620€ 5 820€ 5 900€ 14 170€ 3 320€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
690 910 € 768 874 € 871 843 € 986 541 € 1 183 276 € 1 852 557 € 1 756 662 € 953 548 € 892 673 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
20 000€ 40 000€ 60 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 870€ 2 882€ 2 914€ 3 948€ 5 154€ 7 020€ 7 981€ 9 017€ 9 573€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 803€ 523 458€ 508 250€ 25 552€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
681 237€ 765 992€ 868 929€ 982 593€ 1 158 122€ 1 282 079€ 1 180 431€ 944 531€ 857 548€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
332 207 € 334 834 € 310 886 € 325 936 € 848 971 € 404 714 € 453 389 € 385 990 € 300 088 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
139 676€ 174 133€ 172 621€ 208 407€ 204 330€ 281 356€ 353 746€ 246 605€ 156 714€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 731€ 15 173€ 14 542€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
94 178€ 76 450€ 63 597€ 62 708€ 54 649€ 55 590€ 50 416€ 53 559€ 48 164€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
60 863€ 55 568€ 43 332€ 42 601€ 38 099€ 38 739€ 36 601€ 35 489€ 31 640€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 310€ 28 186€ 30 485€ 11 890€ 11 350€ 26 435€ 8 421€ 9 188€ 8 317€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
180€ 497€ 851€ 330€ 540 543€ 2 594€ 474€ 25 976€ 40 711€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
49 200 € 242 400 € 529 228 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
49 200€ 242 400€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
49 200€ 193 200€ 286 828€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
25 138 € 13 286 € 12 987 € 17 687 € 10 025 € 9 715 € 7 180 € 5 416 € 4 078 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
255€ 1 329€ 331€ 1 218€ 7 044€ 4 147€ 1 151€ 198€ 760€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
13 692€ 2 992€ 5 208€ 7 708€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 191€ 8 965€ 7 448€ 8 761€ 2 981€ 5 568€ 6 029€ 5 218€ 3 318€