Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 934 986 € 16 609 800 € 16 445 388 € 16 941 242 € 17 356 861 € 17 689 176 € 17 705 978 € 18 127 256 € 18 034 353 € 17 622 900 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 212 802 € 15 810 165 € 15 591 713 € 15 954 328 € 16 334 629 € 16 797 861 € 16 795 095 € 16 813 603 € 17 110 043 € 16 821 083 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 795 € 3 943 € 1 678 € 2 217 € 4 118 € 5 600 € 6 654 € 2 405 € 2 798 € 803 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 795€ 3 943€ 1 678€ 2 217€ 4 118€ 5 600€ 6 654€ 2 405€ 2 798€ 803€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 527 451 € 14 163 666 € 15 578 035 € 15 952 111 € 16 330 511 € 16 792 261 € 16 788 441 € 16 811 198 € 17 107 245 € 16 820 280 €
012
A.II.1
Pozemky
399 721€ 399 721€ 428 349€ 426 038€ 426 038€ 426 038€ 431 900€ 431 900€ 426 405€ 418 867€
013
A.II.2
Stavby
12 844 852€ 13 068 125€ 14 395 908€ 14 736 641€ 15 042 489€ 15 399 561€ 15 181 087€ 15 336 808€ 15 456 606€ 12 850 089€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
473 198€ 296 646€ 374 441€ 410 195€ 479 511€ 567 328€ 609 278€ 671 597€ 767 556€ 803 234€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€ 171 401€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
638 279€ 227 773€ 207 936€ 207 836€ 211 072€ 227 933€ 314 775€ 169 492€ 285 277€ 2 576 689€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
80 000€ 30 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 682 556 € 1 642 556 € 12 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
12 000€ 12 000€ 12 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
1 670 556€ 1 630 556€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
662 247 € 781 479 € 810 994 € 954 239 € 1 003 565 € 863 121 € 888 358 € 1 295 299 € 905 040 € 777 462 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
153 533 € 105 436 € 106 913 € 116 359 € 117 435 € 117 455 € 170 776 € 206 149 € 232 967 € 246 842 €
035
B.I.1
Materiál
27 108€ 41 869€ 41 356€ 25 985€ 31 151€ 31 872€ 66 374€ 73 580€ 72 969€ 83 263€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
119 985€ 63 567€ 65 557€ 90 374€ 86 284€ 85 583€ 104 402€ 132 488€ 159 998€ 162 554€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 440€ 81€ 1 025€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
222 415 € 117 699 € 181 891 € 138 824 € 204 385 € 186 098 € 273 228 € 384 606 € 275 480 € 288 685 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
200 728 € 41 620 € 36 788 € 112 218 € 183 392 € 167 914 € 253 383 € 364 144 € 263 591 € 254 361 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
25 185€ 302€ 1 870€ 35 311€ 65 911€ 38 831€ 39 346€ 73 967€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
175 543€ 41 318€ 34 918€ 76 907€ 117 481€ 129 083€ 214 037€ 290 177€ 263 591€ 254 361€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 295€ 53 230€ 132 591€ 7 441€ 10 751€ 19 223€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 392€ 22 849€ 12 512€ 26 606€ 20 993€ 18 184€ 12 404€ 9 711€ 11 889€ 15 101€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
286 299 € 558 344 € 522 190 € 699 056 € 681 745 € 559 568 € 444 354 € 704 544 € 396 593 € 241 935 €
072
B.V.1.
Peniaze
50 738€ 26 063€ 30 171€ 57 859€ 35 943€ 77 283€ 60 706€ 23 042€ 47 234€ 40 052€
073
B.V.2.
Účty v bankách
235 561€ 532 281€ 492 019€ 641 197€ 645 802€ 482 285€ 383 648€ 681 502€ 349 359€ 201 883€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
59 937 € 18 156 € 42 681 € 32 675 € 18 667 € 28 194 € 22 525 € 18 354 € 19 270 € 24 355 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
33€ 42€ 50€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 055€ 13 028€ 15 522€ 16 904€ 17 683€ 26 720€ 20 626€ 16 438€ 17 788€ 14 235€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
50 849€ 5 128€ 27 117€ 15 771€ 984€ 1 474€ 1 899€ 1 916€ 1 432€ 10 120€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 934 986 € 16 609 800 € 16 445 388 € 16 941 242 € 17 356 861 € 17 689 176 € 17 705 978 € 18 127 256 € 18 034 353 € 17 622 900 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 146 650 € 15 682 591 € 15 536 826 € 15 839 770 € 16 144 079 € 16 410 325 € 16 293 925 € 16 003 613 € 15 679 545 € 15 281 796 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 833 538 € 15 833 538 € 15 534 792 € 15 534 792 € 15 534 792 € 15 534 792 € 15 436 046 € 15 157 300 € 14 937 300 € 14 408 286 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 833 538€ 15 833 538€ 15 534 792€ 15 534 792€ 15 534 792€ 15 534 792€ 15 534 792€ 15 236 046€ 14 937 300€ 14 937 300€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-98 746€ -78 746€ -529 014€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€ 821 481€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
86 793 € 86 793 € 86 793 € 86 793 € 86 793 € 85 028 € 83 871 € 73 464 € 73 464 € 67 570 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
86 793€ 86 793€ 86 793€ 86 793€ 86 793€ 85 028€ 83 871€ 73 464€ 73 464€ 67 570€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 059 221 € -906 239 € -603 296 € -298 988 € -32 741 € -48 630 € -59 039 € -152 700 € -21 436 € -74 490 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-21 436€ -21 436€ -21 436€ -21 436€ -21 436€ -74 490€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 059 221€ -906 239€ -603 296€ -298 988€ -11 305€ -27 194€ -37 603€ -131 264€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-535 941 € -152 982 € -302 944 € -304 308 € -266 246 € 17 654 € 11 566 € 104 068 € -131 264 € 58 949 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 664 599 € 914 442 € 888 504 € 1 076 334 € 1 199 496 € 1 265 864 € 1 394 366 € 2 113 618 € 2 345 093 € 2 333 924 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
971 530 € 558 686 € 604 865 € 690 910 € 768 874 € 871 843 € 986 541 € 1 183 276 € 1 852 557 € 1 756 662 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
508 125€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 187€ 5 803€ 523 458€ 508 250€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
20 000€ 40 000€ 60 000€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 437€ 5 814€ 5 173€ 3 870€ 2 882€ 2 914€ 3 948€ 5 154€ 7 020€ 7 981€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
456 968€ 552 872€ 596 505€ 681 237€ 765 992€ 868 929€ 982 593€ 1 158 122€ 1 282 079€ 1 180 431€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
452 158 € 281 766 € 233 318 € 332 207 € 334 834 € 310 886 € 325 936 € 848 971 € 404 714 € 453 389 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
290 693 € 172 021 € 114 492 € 139 676 € 174 133 € 172 621 € 208 407 € 204 330 € 281 356 € 357 477 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
50 308€ 46 737€ 28 673€ 6 809€ 22 432€ 23 685€ 27 891€ 45 205€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
11 735€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
240 385€ 113 549€ 85 819€ 132 867€ 151 701€ 148 936€ 180 516€ 159 125€ 281 356€ 357 477€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
85 736€ 56 800€ 57 068€ 94 178€ 76 450€ 63 597€ 62 708€ 54 649€ 55 590€ 50 416€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 258€ 41 056€ 40 824€ 60 863€ 55 568€ 43 332€ 42 601€ 38 099€ 38 739€ 36 601€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 409€ 11 707€ 8 697€ 37 310€ 28 186€ 30 485€ 11 890€ 11 350€ 26 435€ 8 421€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
62€ 182€ 237€ 180€ 497€ 851€ 330€ 540 543€ 2 594€ 474€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
240 911 € 73 990 € 50 321 € 53 217 € 95 788 € 83 135 € 81 889 € 81 371 € 87 822 € 74 673 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
77 794€ 60 452€ 41 204€ 47 030€ 80 466€ 79 515€ 76 069€ 75 471€ 73 652€ 71 353€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
163 117€ 13 538€ 9 117€ 6 187€ 15 322€ 3 620€ 5 820€ 5 900€ 14 170€ 3 320€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
49 200€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
123 737 € 12 767 € 20 058 € 25 138 € 13 286 € 12 987 € 17 687 € 10 025 € 9 715 € 7 180 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 247€ 1 168€ 967€ 255€ 1 329€ 331€ 1 218€ 7 044€ 4 147€ 1 151€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
104 473€ 8 772€ 10 306€ 13 692€ 2 992€ 5 208€ 7 708€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
18 017€ 2 827€ 8 785€ 11 191€ 8 965€ 7 448€ 8 761€ 2 981€ 5 568€ 6 029€