Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tále, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 213 802€ 1 288 956€ 1 183 761€ 1 137 812€ 1 085 963€ 998 288€ 972 632€ 964 987€ 867 050€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
502 969€ 511 685€ 483 105€ 511 337€ 505 809€ 477 269€ 499 650€ 498 849€ 503 296€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
710 833 € 777 271 € 700 656 € 626 475 € 580 154 € 521 019 € 472 982 € 466 138 € 363 754 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 320 722 € 2 329 560 € 2 373 087 € 2 648 079 € 2 712 855 € 2 976 540 € 3 322 768 € 3 397 437 € 3 817 510 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 278 571€ 2 287 335€ 2 334 609€ 2 612 289€ 2 674 893€ 2 937 854€ 3 278 678€ 3 360 004€ 3 780 210€
07
II.3
Aktivácia
42 151€ 42 225€ 38 478€ 35 790€ 37 962€ 38 686€ 44 090€ 37 433€ 37 300€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 157 016 € 1 185 231 € 1 296 236 € 1 313 145 € 1 217 020 € 1 624 064 € 1 673 398 € 1 637 161 € 2 011 244 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
519 701€ 539 482€ 551 040€ 542 658€ 527 293€ 531 033€ 606 520€ 642 404€ 599 128€
10
B.2
Služby
653 083€ 653 186€ 735 085€ 753 063€ 670 311€ 1 093 031€ 1 066 878€ 994 757€ 1 412 116€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 874 539 € 1 921 600 € 1 777 507 € 1 961 409 € 2 075 989 € 1 873 495 € 2 122 352 € 2 226 414 € 2 170 020 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 667 572 € 1 665 148 € 1 552 009 € 1 436 801 € 1 400 999 € 1 373 946 € 1 345 390 € 1 292 893 € 1 252 009 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 175 648€ 1 197 640€ 1 117 825€ 1 034 463€ 1 005 390€ 980 322€ 961 041€ 937 744€ 908 778€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
417 984€ 417 613€ 387 131€ 357 311€ 356 610€ 335 714€ 330 288€ 305 541€ 286 415€
16
C.4
Sociálne náklady
73 940€ 49 895€ 47 053€ 45 027€ 38 999€ 57 910€ 54 061€ 49 608€ 56 816€
17
D
Dane a poplatky
16 228€ 25 069€ 16 074€ 16 275€ 15 016€ 18 801€ 17 574€ 31 744€ 16 695€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
531 827€ 535 427€ 530 045€ 608 806€ 634 470€ 630 705€ 690 546€ 745 104€ 734 543€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 204€ 9 781€ 448 742€ 7 819€ 5 826€ 7 810€ 13 630€ 21 301€ 124 167€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
803€ 8 556€ 131 117€ 2 730€ 4 694€ 6 846€ 7 506€ 3 960€ 124 165€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-303€ -155€ 428€ -755€ 1 101€ 5 775€ -141€ 68 925€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 521€ 17 475€ 7 644€ 41 199€ 58 401€ 235 820€ 151 247€ 124 479€ 145 319€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 086€ 63 721€ 81 207€ 79 782€ 74 492€ 84 758€ 101 173€ 51 293€ 54 614€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-367 252 € -348 762 € -76 404 € -134 395 € 11 300 € 968 € 119 265 € 247 341 € 188 555 €
38
X.
Výnosové úroky
18€ 83€ 90€ 85€ 146€ 68€ 766€
39
N
Nákladové úroky
10 833€ 15 208€ 15 427€ 13 050€ 16 751€ 24 813€
40
XI.
Kurzové zisky
16€ 69€ 59€ -12€ 4 011€ 2 235€ 123€
41
O
Kurzové straty
46€ 48€ 19€ 350€ 562€ 1 160€ 1 570€ 827€ 1 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 13€ 32€ 12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 885€ 20 373€ 16 738€ 15 642€ 12 671€ 11 194€ 12 788€ 12 244€ 13 471€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 931 € -20 421 € -16 723 € -26 673 € -28 292 € -27 688 € -23 238 € -27 487 € -38 383 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-386 183 € -369 183 € -93 127 € -161 068 € -16 992 € -26 720 € 96 027 € 219 854 € 150 172 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-81 875 € -102 937 € -110 781 € -172 634 € -121 060 € 104 544 € 37 078 € 86 994 € 98 007 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 883€ 2 896€ 2 897€ 2 896€ 27€ 11€ 144€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-84 755€ -102 937€ -113 664€ -175 530€ -123 957€ 101 648€ 37 051€ 86 983€ 97 863€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-304 308 € -266 246 € 17 654 € 11 566 € 104 068 € -131 264 € 58 949 € 132 860 € 52 165 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-386 183 € -369 183 € -93 127 € -161 068 € -16 992 € -26 720 € 96 027 € 219 854 € 150 172 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-304 308 € -266 246 € 17 654 € 11 566 € 104 068 € -131 264 € 58 949 € 132 860 € 52 165 €