Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti GAMO a.s.

 • Názov GAMO a.s.
 • IČO 36033987
 • DIČ 2020087498
 • IČ DPH SK2020087498 podľa §4
 • Sídlo Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 23. decembra 1998, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 550/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 235 235 € / splatené 235 235 €
  Podľa účtovnej závierky: 235 235 €
 • Historické sídlo Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 26. apríla 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 17.1.2013
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 23.12.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 23.12.1998
poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti počítačovej techniky a počítačových sietí 23.12.1998
organizovanie kurzov a školení v oblasti prenosu údajov, káblových rozvodov, systémového a aplikačného software 23.12.1998
poskytovanie služieb databanky 23.12.1998
konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií v oblasti informatiky a software 23.12.1998
sprostredkovanie obchodu a služieb 23.12.1998
montáž, výroba a servis v oblasti spotrebnej a výpočtovej techniky 14.4.1999
montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky 14.4.1999
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácii 14.4.1999
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 14.4.1999
vedenie účtovníctva 14.4.1999
činnosť ekonomických poradcov 14.4.1999
prieskum trhu a verejnej mienky 14.4.1999
prenájom nehnuteľností 14.4.1999
prenájom zabudovanej výpočtovej techniky a výpočtovej siete 14.4.1999
upratovacie práce 14.4.1999
prenájom odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 14.4.1999
prenájom hnuteľného majetku 14.4.1999
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 16.4.1999
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení: 16.4.1999
modemov, faxmodemov a faxmodemových kariet 16.4.1999
telefaxov 16.4.1999
telefónnych prístrojov a záznamníkov 16.4.1999
pobočkových ústrední 16.4.1999
telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS) 16.4.1999
pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť 16.4.1999
projektovanie elektrických zariadení 15.3.2000
poskytovanie služieb v oblasti marketingu 23.5.2000
poskytovanie služieb v oblasti reklamy 23.5.2000
reklamná a propagačná činnosť 23.5.2000
poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete 23.5.2000
poskytovanie telekomunikačných služieb prístupu k sieti INTERNET koncovému uživateľovi, najmä: 14.7.2000
* prístup do siete Internet 14.7.2000
* služba DNS (sekundárky systém doménového názvu) 14.7.2000
*služby elektronickej pošty (e-mail) 14.7.2000
* služby elektronických novín (net news) 14.7.2000
* služby elektronického obchodu 14.7.2000
* proxing WWW 14.7.2000
* správa a prideľovanie symbolických AP adries 14.7.2000
* diskusné skupiny 14.7.2000
* FTP archív, a.p. 14.7.2000
montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických 5.4.2007
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 5.4.2007
pokládka telekomunikačných a ostatných prenosových káblov do zeme 5.4.2007
projektovanie a realizácia počítačových sietí a dátových prenosov 5.4.2007
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov 5.4.2007
výroba elektrických strojov a prístrojov 5.4.2007
opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických stojov a prístrojov pre domácnoť 5.4.2007
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 5.4.2007
výroba systémov pre riadenie technologických a energetických procesov 5.4.2007
výroba, montáž mikroprocesorových zariadení 5.4.2007
tvorba počítačovej grafiky 5.4.2007
tvorba webových stránok 5.4.2007
navrhovanie informačných systémov 5.4.2007
systémová údržba software 5.4.2007
vykonávanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v oblasti počítačovej gramotnosti ECDL, FIT a VUE 5.4.2007
montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosových systémov v rozsahu voľnej živnosti 5.4.2007
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 14.4.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 7.3.2012
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí 8.4.2015
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 8.4.2015
Geodetické a kartografické činnosti 1.3.2016
Počítačové služby 1.3.2016
Vývoj softvéru podľa Autorského zákona 1.3.2016
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou
listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice
č. N 667/98, NZ 597/98 zo dňa 23.11.1998 podľa
§ 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. s prijatím stanov.
2. .
Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vyda-
ného živnostenského listu.
3. .
Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle vydania
koncesnej listiny.
4. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ - 476/99 zo dňa 28.12.1999 a dodatok č. 1 ku stanovám.
5. .
Zapisuje sa zmena v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia v zmysle stanov.
6. .
Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia
VZ u NZ 140/2000 zo dňa 9.5.2000 napísanje v NÚ JUDr.
V. Kalinovej, Komenského 3, Banská Bystrica v súlade
s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR, č. 180/3221/2000 zo dňa 13.3.2000.
7. .
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.11.2002 a 13.08.2003 schválili zmeny stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 02.01.2003 prijalo zmenu v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.