Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 697 764€ 12 668 559€ 11 922 164€ 13 824 417€ 26 698 987€ 7 854 790€ 8 252 562€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 916 692 € 12 711 021 € 11 923 226 € 13 885 807 € 26 730 125 € 7 820 275 € 8 369 893 € 9 850 262 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
696 028€ 709 173€ 943 641€ 529 127€ 11 886 818€ 1 491 746€ 2 024 140€ 3 067 914€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 001 736€ 11 959 386€ 10 978 523€ 13 295 290€ 14 812 169€ 6 363 043€ 6 228 422€ 5 182 038€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
86 693€ -21 586€ 21 586€ -17 674€ 17 674€ -9 052€
07
V.
Aktivácia
65 280€ 4 652€ -47 812€ 43 770€ -1 032€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
55 033€ 28 547€ 7 204€ 36 070€ 17 708€ 11 467€ 36 419€ 27 704€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 922€ 9 263€ 15 444€ 3 734€ 13 430€ 19 505€ 19 468€ 1 582 690€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 324 600 € 10 807 642 € 10 850 567 € 12 470 019 € 25 769 450 € 7 729 105 € 8 054 241 € 9 511 263 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
594 141€ 611 409€ 784 901€ 473 155€ 11 571 628€ 1 301 743€ 1 702 921€ 2 694 682€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 998€ 136 549€ 108 937€ 131 326€ 172 775€ 174 131€ 164 121€ 160 741€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-54€ 54€ -152€ 152€ -287€ 287€ 477€
14
D.
Služby
6 523 326€ 6 990 186€ 7 222 831€ 9 625 479€ 11 799 341€ 4 214 646€ 4 207 728€ 3 518 211€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 843 180 € 2 786 569 € 2 420 322 € 1 915 534 € 1 961 043 € 1 684 933 € 1 474 951 € 1 485 405 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 011 370€ 2 039 834€ 1 719 220€ 1 391 450€ 1 385 048€ 1 202 629€ 1 054 845€ 1 050 494€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 034€ 7 200€ 7 200€ 7 100€ 7 178€ 7 200€ 7 100€ 7 100€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
719 095€ 676 606€ 623 429€ 476 285€ 488 366€ 432 840€ 379 254€ 388 838€
19
E.4.
Sociálne náklady
105 681€ 62 929€ 70 473€ 40 699€ 80 451€ 42 264€ 33 752€ 38 973€
20
F.
Dane a poplatky
3 755€ 3 935€ 3 641€ 5 359€ 4 455€ 5 906€ 319 188€ 6 431€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
188 255€ 227 365€ 254 596€ 273 899€ 230 121€ 138 402€ 110 935€ 144 465€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 255€ 227 365€ 254 596€ 273 899€ 230 121€ 138 402€ 110 935€ 144 465€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
37 606€ 17 267€ 16 740€ 10 413€ 223€ 1 222€ 9 941€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5€ 1 779€ -269€ -290€ -5 221€ -315€ -44 121€ -123 878€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 388€ 32 529€ 39 020€ 34 992€ 35 308€ 209 723€ 117 009€ 1 614 788€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
592 092 € 1 903 379 € 1 072 659 € 1 415 788 € 960 675 € 91 170 € 315 652 € 338 999 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 657 326 € 4 935 013 € 3 784 061 € 3 615 891 € 3 155 243 € 2 099 070 € 2 238 949 € 1 865 757 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 019 € 119 € 204 € 153 € 837 € 249 251 € 7 078 € 4 456 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
248 385€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
811 € 104 € 408 € 590 € 6 835 € 4 280 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
811€ 104€ 408€ 590€ 6 835€ 4 280€
42
XII.
Kurzové zisky
208€ 119€ 204€ 48€ 429€ 276€ 243€ 176€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 903 € 18 737 € 14 057 € 13 719 € 22 319 € 267 769 € 9 159 € 10 121 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
248 384€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 344 € 5 581 € 6 494 € 7 447 € 10 336 € 4 952 € 2 949 € 874 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 344€ 5 581€ 6 494€ 7 447€ 10 336€ 4 952€ 2 949€ 874€
52
O.
Kurzové straty
510€ 367€ 401€ 320€ 309€ 456€ 482€ 525€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 049€ 12 789€ 7 162€ 5 952€ 11 674€ 13 977€ 5 728€ 8 722€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 884 € -18 618 € -13 853 € -13 566 € -21 482 € -18 518 € -2 081 € -5 665 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
577 208 € 1 884 761 € 1 058 806 € 1 402 222 € 939 193 € 72 652 € 313 571 € 333 334 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
111 861 € 368 449 € 217 703 € 302 809 € 152 191 € 60 742 € 137 482 € 90 133 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
127 159€ 313 942€ 285 684€ 276 475€ 162 868€ 66 630€ 160 732€ 86 470€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-15 298€ 54 507€ -67 981€ 26 334€ -10 677€ -5 888€ -23 250€ 3 663€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
465 347 € 1 516 312 € 841 103 € 1 099 413 € 787 002 € 11 910 € 176 089 € 243 201 €