Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 893 090€ 2 859 362€ 3 165 418€ 4 110 682€ 2 771 418€ 3 272 407€ 4 526 164€ 1 799 341€ 1 550 924€ 3 033 427€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 632 986 € 3 646 209 € 4 020 334 € 4 917 157 € 3 435 950 € 3 988 165 € 5 636 466 € 1 799 341 € 1 550 894 € 3 032 890 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 058 090€ 1 156 557€ 1 160 579€ 64 965€ 148 122€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 770 795€ 1 770 696€ 2 006 175€ 2 645 294€ 2 604 209€ 2 407 123€ 1 945 764€ 736 933€ 727 825€ 659 976€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
122 294€ 30 575€ 3 137€ 304 874€ 102 244€ 717 139€ 2 580 371€ 662 020€ 428 115€ 1 409 318€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
739 897€ 786 848€ 854 465€ 806 410€ 664 532€ 715 781€ 1 110 331€ 400 388€ 394 954€ 963 596€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 789 108 € 3 901 873 € 3 981 824 € 4 742 568 € 3 484 923 € 4 769 425 € 4 962 856 € 2 867 934 € 1 178 586 € 2 730 493 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 011 918€ 1 154 839€ 1 067 172€ 52 191€ 381 557€ 0€ 15€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
788 918€ 437 439€ 468 729€ 623 126€ 353 937€ 325 752€ 316 484€ 10 449€ 18 862€ 17 130€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
587 281€ 468 904€ 424 528€ 554 545€ 1 077 925€ 977 640€ 928 585€ 133 836€ 180 962€ 178 851€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 005 111 € 834 695 € 744 296 € 855 348 € 737 986 € 653 390 € 692 344 € 253 483 € 255 558 € 235 723 €
16
E.1.
Mzdové náklady
691 772€ 580 956€ 510 814€ 598 208€ 506 024€ 449 363€ 450 927€ 172 088€ 158 677€ 139 378€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 050€ 12 050€ 13 300€ 14 436€ 3 835€ 17 514€ 14 126€ 12 933€ 28 004€ 28 571€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
255 408€ 213 575€ 183 856€ 216 111€ 184 658€ 166 606€ 177 088€ 62 212€ 62 092€ 60 704€
19
E.4.
Sociálne náklady
45 881€ 28 114€ 36 326€ 26 593€ 43 469€ 19 907€ 50 203€ 6 250€ 6 785€ 7 070€
20
F.
Dane a poplatky
129 684€ 127 009€ 128 502€ 95 259€ 95 829€ 131 781€ 103 799€ 69 592€ 21 756€ 23 649€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 140 150€ 832 438€ 1 003 627€ 990 299€ 945 934€ 1 719 529€ 1 056 064€ 707 567€ 314 531€ 337 867€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 152 347€ 1 004 298€ 1 013 239€ 999 911€ 955 546€ 971 731€ 1 056 064€ 528 702€ 314 531€ 337 867€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-12 197€ -171 860€ -9 612€ -9 612€ -9 612€ 747 798€ 178 865€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
105 351€ 17 585€ 18 004€ 211 770€ 77 547€ 570 953€ 1 838 561€ 421 121€ 344 896€ 1 901 687€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 108€ -1 158€ 8 982€ -9 672€ 12 736€ 1 460€ 52 709€ 31 448€ 0€ 8 799€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 505€ 173 043€ 30 317€ 354 721€ 130 838€ 7 363€ -25 690€ 1 240 438€ 42 006€ 26 787€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-156 122 € -255 664 € 38 510 € 174 589 € -48 973 € -781 260 € 673 610 € -1 068 593 € 372 308 € 302 397 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 394 596 € 910 525 € 1 114 636 € 1 561 030 € 1 185 121 € 870 296 € 700 695 € 592 648 € 527 986 € 463 995 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 988 € 2 € 35 € 46 € 40 € 30 € 536 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
11 986€ 1€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 32 € 45 € 40 € 30 € 536 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 32€ 45€ 40€ 30€ 536€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€ 2€ 1€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 565 € 53 352 € 54 402 € 80 525 € 91 357 € 134 123 € 171 393 € 176 028 € 285 824 € 282 190 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
12 050€ 20 000€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
68 980 € 36 981 € 47 323 € 70 496 € 82 575 € 96 150 € 163 621 € 153 701 € 185 676 € 249 100 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
68 980€ 36 981€ 47 323€ 70 496€ 82 575€ 96 150€ 163 621€ 153 701€ 185 676€ 249 100€
52
O.
Kurzové straty
9€ 172€ 3€ 98€ 46€ 35€ 21€ 0€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 576€ 16 199€ 7 076€ 9 931€ 8 736€ 25 888€ 7 751€ 2 327€ 100 148€ 33 090€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-83 565 € -53 352 € -54 402 € -68 537 € -91 355 € -134 088 € -171 347 € -175 988 € -285 794 € -281 654 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-239 687 € -309 016 € -15 892 € 106 052 € -140 328 € -915 348 € 502 263 € -1 244 581 € 86 514 € 20 743 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-62 093 € -51 367 € 172 373 € 92 836 € -57 023 € -662 123 € 429 433 € -118 548 € 77 996 € 16 258 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 886€ 2 888€ 2 887€ 2 886€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-62 093€ -51 367€ 172 373€ 92 836€ -57 023€ -665 009€ 426 545€ -121 435€ 75 110€ 16 256€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-177 594 € -257 649 € -188 265 € 13 216 € -83 305 € -253 225 € 72 830 € -1 126 033 € 8 518 € 4 485 €