Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemak Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
214 339 036 € 198 633 996 € 169 024 680 € 133 636 655 € 69 876 074 € 55 177 300 € 60 532 401 € 51 430 501 € 49 097 950 € 47 564 683 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
148 894 386 € 133 894 911 € 118 961 673 € 90 009 421 € 40 336 357 € 34 107 533 € 31 612 050 € 30 527 427 € 30 271 216 € 28 679 939 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 604 813 € 9 548 288 € 8 744 779 € 3 172 722 € 1 102 639 € 966 099 € 532 573 € 382 277 € 544 886 € 717 014 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
5 075 846€ 5 723 711€ 4 375 098€ 385 030€ 632 592€ 824 883€
005
A.I.2
Software
202 388€ 118 398€ 59 297€ 68 135€ 21 776€ 17 462€ 31 811€ 50 294€ 74 678€ 45 967€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
34 682€ 242 777€ 450 872€ 658 967€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
11 150€ 18 378€ 20 491€ 22 230€ 26 478€ 7 830€ 12 767€ 15 479€ 12 921€ 8 313€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 312 456€ 3 687 801€ 4 289 893€ 2 697 327€ 421 793€ 115 924€ 453 313€ 73 727€ 6 415€ 3 767€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 973€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
139 289 573 € 124 346 623 € 110 216 894 € 86 836 699 € 39 233 718 € 33 141 434 € 31 079 477 € 30 145 150 € 29 726 330 € 27 962 925 €
012
A.II.1
Pozemky
981 614€ 922 394€ 922 394€ 922 394€ 742 394€ 592 494€ 581 321€ 581 321€ 581 321€ 581 321€
013
A.II.2
Stavby
27 996 453€ 28 257 873€ 15 359 460€ 15 589 389€ 11 686 894€ 11 138 061€ 11 059 304€ 11 172 259€ 11 321 632€ 11 302 520€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
84 701 128€ 71 142 414€ 26 116 145€ 22 119 136€ 20 271 597€ 19 236 473€ 15 588 421€ 9 595 255€ 12 597 922€ 15 298 157€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
881 761€ 529 819€ 528 056€ 516 723€ 323 390€ 412 500€ 464 559€ 210 091€ 217 393€ 80 500€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 506 201€ 22 021 923€ 65 125 698€ 40 138 660€ 5 268 438€ 1 434 231€ 2 788 722€ 8 271 965€ 4 483 801€ 692 817€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 222 416€ 1 472 200€ 2 165 141€ 7 550 397€ 941 005€ 327 675€ 597 150€ 314 259€ 524 261€ 7 610€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
61 808 076 € 62 228 666 € 48 616 520 € 41 965 919 € 28 662 238 € 20 056 476 € 27 872 723 € 20 468 613 € 18 267 650 € 18 338 513 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
13 096 773 € 11 260 293 € 8 441 945 € 4 728 002 € 5 266 667 € 4 927 325 € 3 771 798 € 3 493 819 € 3 472 463 € 4 761 202 €
032
B.I.1
Materiál
6 665 241€ 6 527 425€ 4 208 556€ 3 131 018€ 2 121 057€ 2 064 688€ 1 978 448€ 1 946 144€ 1 676 594€ 1 783 829€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 000 978€ 3 353 198€ 1 612 562€ 968 740€ 1 522 564€ 1 014 959€ 692 447€ 575 096€ 1 116 658€
034
B.I.3
Výrobky
2 430 554€ 1 379 670€ 2 620 827€ 628 244€ 1 623 046€ 1 808 348€ 1 100 903€ 972 579€ 679 211€ 774 712€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
39 330€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 340 612 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 340 612€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
48 408 839 € 50 693 380 € 36 636 924 € 37 114 308 € 23 297 902 € 14 973 523 € 23 956 683 € 16 761 417 € 14 641 212 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
20 708 159€ 37 027 619€ 25 784 468€ 27 693 796€ 10 500 004€ 12 945 561€ 5 787 333€ 4 892 267€ 11 008 020€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
7 904 881€ 4 390 606€ 7 734 819€ 9 410 598€ 6 361 136€ 976 004€ 2 334 749€ 1 265 753€ 1 595 848€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 275 222€ 9 274 913€ 4 035 155€ 15 816 409€ 10 545 973€ 1 923 615€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
991 109€ 4 703 427€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
516 885€ 3 114 816€ 2 399 326€ 59 333€ 59 333€ 59 333€ 112 995€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 692€ 242€ 2 821€ 9 914€ 2 281€ 1 516€ -41 141€ -1 909€ 734€ 1 223€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
302 464 € 274 993 € 197 039 € 123 609 € 97 669 € 155 628 € 144 242 € 213 377 € 153 975 € 385 531 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 710€ 3 959€ 4 245€ 6 214€ 7 468€ 6 925€ 8 562€ 4 443€ 4 178€ 2 897€
057
B.IV.2
Účty v bankách
299 754€ 271 034€ 192 794€ 117 395€ 90 201€ 148 703€ 135 680€ 208 934€ 149 797€ 382 634€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 636 574 € 2 510 419 € 1 446 487 € 1 661 315 € 877 479 € 1 013 291 € 1 047 628 € 434 461 € 559 084 € 546 231 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 337 173€ 691 805€ 892 603€ 971 731€ 742 111€ 773 750€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
141 642€ 115 739€ 99 252€ 133 152€ 64 791€ 842 223€ 88 885€ 327 634€ 537 794€ 326 144€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 157 759€ 1 702 875€ 454 632€ 556 432€ 70 577€ 171 068€ 184 993€ 106 827€ 21 290€ 220 087€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
214 339 036 € 198 633 996 € 169 024 680 € 133 636 655 € 69 876 074 € 55 177 300 € 60 532 401 € 51 430 501 € 49 097 950 € 47 564 683 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
36 572 227 € 64 225 897 € 87 653 440 € 64 880 119 € 43 199 342 € 35 684 505 € 27 399 549 € 38 660 185 € 33 606 030 € 29 175 597 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 € 17 298 480 €
069
A.I.1
Základné imanie
17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 36 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€ 17 298 480€
071
A.I.3
Zmena základného imania
-19 000 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 € 579 018 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€ 579 018€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 729 848 € 1 431 092 € 1 178 385 € 864 924 € 854 233 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 729 848€ 1 431 092€ 1 178 385€ 864 924€ 854 233€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
351 593 € 23 561 522 € 44 836 165 € 23 591 995 € 8 636 549 € 7 792 203 € 351 593 € 14 550 148 € 10 817 238 € 8 007 204 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
351 593€ 23 561 522€ 44 836 165€ 23 591 995€ 8 636 549€ 7 792 203€ 351 593€ 18 871 180€ 15 138 270€ 12 328 236€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 321 032€ -4 321 032€ -4 321 032€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
16 613 288 € 21 057 029 € 23 209 929 € 21 680 778 € 14 955 447 € 8 284 956 € 7 739 366 € 5 054 154 € 4 046 370 € 2 436 662 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
177 766 809 € 134 408 099 € 81 371 240 € 68 756 536 € 26 676 732 € 19 492 795 € 33 132 852 € 12 768 890 € 15 325 841 € 18 387 428 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 145 820 € 7 576 559 € 7 353 485 € 5 672 687 € 5 681 026 € 4 367 545 € 2 876 386 € 2 547 986 € 1 367 665 € 941 949 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
710 718€ 873 674€ 679 245€ 572 953€ 750 311€ 4 258 577€ 353 620€ 328 988€ 294 605€ 237 829€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
193 519€ 203 244€ 171 395€ 134 450€ 131 682€ 108 968€ 85 885€ 73 782€ 59 728€ 42 990€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 241 583€ 6 499 641€ 6 502 845€ 4 965 284€ 4 799 033€ 2 436 881€ 2 145 216€ 1 013 332€ 661 130€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
129 158 880 € 90 502 824 € 45 177 854 € 30 159 216 € 5 232 651 € 287 762 € 459 196 € 665 877 € 813 910 € 354 111 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
126 000 000€ 90 000 000€ 45 000 000€ 30 000 000€ 5 000 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
294 420€ 261 323€ 177 854€ 91 631€ 72 289€ 115 104€ 95 289€ 78 496€ 49 397€ 28 488€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 864 460€ 241 501€ 67 585€ 160 362€ 172 658€ 363 907€ 587 381€ 764 513€ 325 623€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
29 356 803 € 29 918 906 € 27 601 967 € 32 924 633 € 15 763 055 € 14 837 488 € 29 797 270 € 9 555 027 € 8 784 265 € 11 883 590 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 418 766€ 26 423 108€ 19 807 411€ 24 759 200€ 14 621 399€ 13 252 106€ 8 018 100€ 7 023 879€ 7 036 686€ 9 944 155€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 108 248€ 511 354€ 495 839€ 514 073€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
759 000€ 532 000€ 5 220 516€ 1 537 621€ 43 583€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 087€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 000 000€ 1 208€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 748 000€ 1 597 120€ 1 114 580€ 971 510€ 814 750€ 752 612€ 749 220€ 694 850€ 660 709€ 846 844€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
568 292€ 535 168€ 382 252€ 331 046€ 276 780€ 252 589€ 253 150€ 235 885€ 229 117€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
852 872€ 823 682€ 1 061 810€ 5 310 405€ 565 934€ 657 556€ 1 069 636€ 332 484€ 545 308€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 873€ 7 828€ 15 398€ 14 851€ 6 543€ 7 160€ 10 996€ 19 423€ 29 430€ 32 002€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 105 306 € 6 409 810 € 1 237 934 € 4 360 001 € 5 207 778 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 422 223€ 4 360 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
13 105 306€ 6 409 810€ 1 237 934€ 1 937 778€ 847 778€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 426 € 166 079 € 1 658 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
803€ 1 292€ 1 183€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
623€ 164 787€ 475€