Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemak Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 936 600€ 7 810 538€ 5 075 111€ 3 773 367€ 7 479 778€ 91 217€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 130 368€ 7 746 644€ 4 977 018€ 3 916 482€ 6 420 527€ 75 967€ 169€ 169€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-193 768 € 63 894 € 98 093 € -143 115 € 1 059 251 € 15 250 € -169 € -169 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
143 526 403 € 150 845 289 € 114 651 011 € 100 398 803 € 91 171 654 € 71 867 360 € 66 915 434 € 65 862 978 € 68 031 860 € 55 443 584 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
141 270 328€ 150 015 708€ 112 007 596€ 101 767 199€ 90 774 643€ 70 703 790€ 66 415 442€ 66 030 819€ 68 103 447€ 53 696 512€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 975 151€ 544 864€ 2 550 314€ -1 492 476€ 330 816€ 1 044 413€ 246 475€ -248 142€ -82 762€ 1 747 072€
07
II.3
Aktivácia
280 924€ 284 717€ 93 101€ 124 080€ 66 195€ 119 157€ 253 517€ 80 301€ 11 175€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
81 069 932 € 89 437 571 € 69 965 573 € 58 050 963 € 57 936 314 € 45 028 557 € 40 386 344 € 42 274 081 € 46 975 458 € 37 154 160 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 599 554€ 67 956 338€ 54 837 283€ 45 548 477€ 46 582 983€ 36 623 729€ 32 287 569€ 32 172 395€ 37 089 126€ 28 636 929€
10
B.2
Služby
20 458 639€ 21 399 331€ 15 077 756€ 12 494 750€ 11 380 705€ 8 475 800€ 8 098 775€ 10 101 686€ 9 886 332€ 8 517 231€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
62 456 471 € 61 213 950 € 44 749 332 € 42 445 933 € 33 092 225 € 27 898 054 € 26 544 340 € 23 588 897 € 21 056 233 € 18 289 255 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
30 575 820 € 25 967 518 € 18 320 442 € 15 654 908 € 14 499 005 € 13 303 836 € 13 114 134 € 12 650 262 € 12 331 454 € 10 438 176 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 447 011€ 18 191 242€ 12 789 350€ 10 953 463€ 10 184 066€ 9 370 443€ 9 098 716€ 8 657 803€ 8 509 593€ 7 326 486€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 600€ 223 047€ 240 805€ 220 055€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 892 612€ 6 724 244€ 4 736 390€ 4 029 546€ 3 741 225€ 3 417 412€ 3 439 427€ 3 243 592€ 3 114 260€ 2 492 494€
16
C.4
Sociálne náklady
1 236 197€ 1 052 032€ 794 702€ 671 899€ 573 714€ 515 981€ 527 391€ 525 820€ 466 796€ 399 141€
17
D
Dane a poplatky
136 740€ 133 177€ 106 364€ 91 173€ 86 635€ 76 600€ 80 494€ 80 307€ 80 499€ 74 912€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 906 584€ 8 829 200€ 5 611 760€ 3 564 855€ 4 496 565€ 3 919 963€ 3 750 604€ 4 497 963€ 4 282 442€ 4 229 517€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 402 932€ 4 582 018€ 3 613 810€ 2 766 491€ 3 149 045€ 2 427 374€ 2 125 347€ 2 104 004€ 2 308 661€ 1 435 805€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 807 488€ 4 936 443€ 3 695 876€ 2 745 488€ 3 102 885€ 2 569 598€ 2 152 265€ 2 031 752€ 2 041 651€ 1 359 335€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 243€ -44 287€ 48 530€ -42 500€ 42 017€ 483€ -34 104€ 22 648€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
85 298 669€ 62 087 556€ 2 309 594€ 6 172 153€ 1 523 795€ 215 404€ 223 957€ 130 741€ 756 260€ 746 251€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
84 446 212€ 60 714 434€ 982 305€ 1 574 832€ 144 508€ 183 206€ 126 579€ 159 329€ 132 443€ 1 072 911€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 285 228 € 27 306 995 € 22 000 276 € 27 704 791 € 15 435 467 € 10 530 129 € 9 627 551 € 6 403 546 € 5 286 769 € 3 273 812 €
38
X.
Výnosové úroky
8€ 18€ 321 983€ 483 383€ 294 509€ 120 329€ 4 042€
39
N
Nákladové úroky
3 108 776€ 92 803€ 63€ 395 880€ 3 728€ 47 455€ 167 167€ 314 419€ 440 934€
40
XI.
Kurzové zisky
12 277€ 69 082€ 200 418€ 71 492€ 75 748€ 42 074€ 5 548€ 297€ 45 872€ 20 489€
41
O
Kurzové straty
3 191€ 180 163€ 152 405€ 136 240€ 164 046€ 196 196€ 403€ 4 888€ 1 214€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 36€ 331€ 1€ 1€ 2€ 27€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34 680€ 13 767€ 11 475€ 9 257€ 8 040€ 7 072€ 5 873€ 48 060€ 18 001€ 120 471€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 134 369 € -217 651 € 36 511 € -469 877 € -99 717 € 113 335 € 483 058 € 79 177 € -171 105 € -538 061 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
21 150 859 € 27 089 344 € 22 036 787 € 27 234 914 € 15 335 750 € 10 643 464 € 10 110 609 € 6 482 723 € 5 115 664 € 2 735 751 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 537 571 € 6 032 315 € -1 173 142 € 5 554 136 € 380 303 € 2 358 508 € 2 364 139 € 1 403 715 € 1 069 294 € 299 089 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 914 612€ 2 450 202€ 2 235 055€ 5 646 913€ 392 599€ 2 549 757€ 2 587 613€ 1 580 847€ 630 404€ 277 324€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 622 959€ 3 582 113€ -3 408 197€ -92 777€ -12 296€ -191 249€ -223 474€ -177 132€ 438 890€ 21 765€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
16 613 288 € 21 057 029 € 23 209 929 € 21 680 778 € 14 955 447 € 8 284 956 € 7 746 470 € 5 079 008 € 4 046 370 € 2 436 662 €
53
T
Mimoriadne náklady
7 104€ 24 854€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-7 104 € -24 854 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-7 104 € -24 854 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
21 150 859 € 27 089 344 € 22 036 787 € 27 234 914 € 15 335 750 € 10 643 464 € 10 103 505 € 6 457 869 € 5 115 664 € 2 735 751 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
16 613 288 € 21 057 029 € 23 209 929 € 21 680 778 € 14 955 447 € 8 284 956 € 7 739 366 € 5 054 154 € 4 046 370 € 2 436 662 €