Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 371 813 € 4 334 071 € 3 088 859 € 2 240 042 € 2 267 044 € 4 351 939 € 5 406 460 € 4 273 762 € 13 512 075 € 3 583 419 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
972 646 € 377 157 € 237 538 € 169 913 € 313 283 € 381 399 € 1 082 687 € 675 851 € 775 012 € 906 383 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
963 458 € 374 607 € 196 269 € 129 581 € 313 283 € 381 399 € 1 082 687 € 675 851 € 775 012 € 906 383 €
012
A.II.1
Pozemky
65 922€ 65 922€ 65 922€ 65 922€
013
A.II.2
Stavby
472 848€ 511 787€ 551 131€ 590 874€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
550 758€ 334 847€ 196 269€ 129 581€ 313 283€ 381 399€ 367 258€ 98 142€ 157 959€ 249 587€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
412 700€ 176 659€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
39 760€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
9 188 € 2 550 € 41 269 € 40 332 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 638€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 550€ 2 550€ 2 550€ 2 550€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
38 719€ 37 782€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 387 817 € 3 937 565 € 2 834 803 € 2 046 136 € 1 916 675 € 3 906 885 € 4 301 702 € 3 589 344 € 12 681 530 € 2 607 675 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
953 074 € 1 151 504 € 245 098 € 518 577 € 455 644 € 904 966 € 1 252 598 € 1 746 388 € 2 590 573 € 1 059 285 €
032
B.I.1
Materiál
1 182€ 101€ 3 102€ 16 101€ 26 602€ 26 600€ 2 590 573€ 1 059 285€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
147 630€
036
B.I.5
Tovar
951 892€ 1 003 874€ 245 098€ 518 476€ 452 542€ 888 865€ 1 225 996€ 1 719 788€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
509 297 € 131 434 € 222 720 € 123 788 € 157 876 € 181 267 € 278 988 € 106 703 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
116 910€ 205 589€ 105 318€ 134 700€ 75 000€ 153 510€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
503 518€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5 779€ 14 524€ 17 131€ 18 470€ 23 176€ 106 267€ 125 478€ 106 703€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 437 398 € 1 720 604 € 1 220 395 € 748 891 € 674 553 € 1 075 603 € 1 630 011 € 839 696 € 5 611 780 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 366 731€ 1 687 345€ 1 192 018€ 718 696€ 584 995€ 1 023 472€ 1 361 254€ 590 437€ 3 759 636€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43 515€ 666€ 3 891€ 64 727€ 50 901€ 266 448€ 246 754€ 301 711€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 152€ 33 259€ 27 711€ 26 304€ 24 831€ 1 230€ 2 309€ 2 505€ 1 550 433€ 126€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
488 048 € 934 023 € 1 146 590 € 654 880 € 628 602 € 1 745 049 € 1 140 105 € 896 557 € 4 479 177 € 605 852 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 962€ 15 328€ 14 919€ 13 501€ 12 357€ 13 702€ 12 939€ 19 987€ 7 216€ 788€
057
B.IV.2
Účty v bankách
472 086€ 918 695€ 1 131 671€ 641 379€ 616 245€ 1 731 347€ 1 127 166€ 876 570€ 4 471 961€ 605 064€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 350 € 19 349 € 16 518 € 23 993 € 37 086 € 63 655 € 22 071 € 8 567 € 55 533 € 69 361 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 350€ 12 390€ 9 114€ 16 233€ 17 361€ 12 771€ 11 374€ 8 033€ 55 533€ 59 829€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 959€ 7 404€ 7 760€ 19 725€ 50 884€ 10 697€ 534€ 9 532€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 371 813 € 4 334 071 € 3 088 859 € 2 240 042 € 2 267 044 € 4 351 939 € 5 406 460 € 4 273 762 € 13 512 075 € 3 583 419 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 939 059 € 1 560 578 € 1 065 452 € 874 823 € 960 457 € 1 144 794 € 1 056 383 € 1 555 275 € 4 009 065 € 1 937 065 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 € 763 461 €
069
A.I.1
Základné imanie
763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€ 763 461€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
76 346 € 76 346 € 76 346 € 76 346 € 76 346 € 76 346 € 76 346 € 76 346 € 61 155 € 34 457 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 76 346€ 61 155€ 34 457€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
720 771 € 225 645 € 35 016 € 129 766 € 129 766 € 200 000 € 605 183 € 605 182 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
720 771€ 225 645€ 35 016€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 605 183€ 605 182€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-70 234€ -70 234€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
378 481 € 495 126 € 190 629 € 35 016 € 120 650 € 175 221 € 86 810 € 515 468 € 2 579 266 € 533 965 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 432 695 € 2 773 493 € 2 020 396 € 1 365 219 € 1 306 537 € 3 207 145 € 4 350 020 € 2 718 484 € 9 503 004 € 1 644 707 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 817 € 9 731 € 9 870 € 7 899 € 7 371 € 8 650 € 2 264 € 11 663 € 7 305 € 11 351 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 967€ 5 881€ 6 020€ 4 049€ 3 421€ 8 650€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 850€ 3 850€ 3 850€ 3 850€ 3 950€ 2 264€ 11 663€ 7 305€ 11 351€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 943 € 4 642 € 5 479 € 6 276 € 5 899 € 5 495 € 5 099 € 4 710 € 4 431 € 3 952 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 943€ 4 642€ 5 479€ 6 276€ 5 899€ 5 495€ 5 099€ 4 710€ 4 431€ 3 952€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 416 942 € 2 759 111 € 2 001 124 € 1 350 691 € 1 292 902 € 3 191 618 € 4 340 266 € 2 701 862 € 9 491 268 € 1 629 404 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 072 931€ 973 060€ 1 001 977€ 206 891€ 104 952€ 1 711 415€ 1 909 975€ 2 211 752€ 8 997 511€ 1 317 506€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
828 960€ 1 578 756€ 828 706€ 1 097 257€ 1 176 613€ 1 391 227€ 2 153 863€ 464 075€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 514€ 7 148€ 5 379€ 5 216€ 6 094€ 6 544€ 6 823€ 5 950€ 6 811€ 16 987€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 714€ 5 217€ 3 985€ 3 757€ 4 289€ 4 478€ 4 268€ 3 537€ 4 068€ 10 141€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
143 256€ 194 900€ 161 047€ 37 540€ 924€ 77 924€ 265 337€ 16 548€ 478 642€ 128 024€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
358 567€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 4 236€ 156 746€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 993 € 9 € 3 923 € 353 € 365 € 1 382 € 2 391 € 249 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 993€ 9€ 3 923€ 353€ 365€ 1 382€ 2 391€ 249€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
59 € 3 011 € 50 € 57 € 3 € 6 € 1 647 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
59€ 3 011€ 50€ 57€ 3€ 6€ 1 647€