Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 963 987€ 14 351 129€ 6 852 367€ 6 043 317€ 4 627 875€ 5 935 465€ 9 468 866€ 24 125 908€ 30 996 751€ 6 504 881€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 780 696€ 11 021 221€ 5 531 744€ 5 014 331€ 3 824 864€ 4 435 170€ 7 464 812€ 14 985 321€ 19 693 334€ 5 153 053€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 183 291 € 3 329 908 € 1 320 623 € 1 028 986 € 803 011 € 1 500 295 € 2 004 054 € 9 140 587 € 11 303 417 € 1 351 828 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 527 423 € 1 107 703 € 841 385 € 537 688 € 444 885 € 260 124 € 277 053 € 281 532 € 15 241 991 € 3 682 796 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 527 423€ 960 073€ 841 385€ 537 688€ 444 885€ 260 124€ 277 053€ 220 497€ 1 003 660€ 781 092€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
147 630€
07
II.3
Aktivácia
61 035€ 14 238 331€ 2 901 704€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 005 341 € 3 537 114 € 1 707 772 € 1 497 717 € 1 342 150 € 1 309 046 € 1 836 231 € 7 872 618 € 22 920 815 € 3 926 577 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
797 497€ 28 737€ 22 570€ 22 732€ 33 117€ 36 253€ 43 944€ 56 771€ 14 851 818€ 3 157 308€
10
B.2
Služby
2 208 563€ 3 517 510€ 1 693 157€ 1 480 865€ 1 269 904€ 1 249 293€ 1 792 287€ 7 815 847€ 8 068 997€ 769 269€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
705 373 € 900 497 € 454 236 € 68 957 € -94 254 € 451 373 € 444 876 € 1 549 501 € 3 624 593 € 1 108 047 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
193 154 € 178 007 € 138 467 € 129 792 € 149 085 € 147 952 € 145 521 € 145 205 € 223 768 € 356 464 €
13
C.1
Mzdové náklady
139 979€ 128 964€ 100 178€ 94 324€ 107 467€ 106 871€ 105 075€ 105 476€ 159 412€ 253 143€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
49 270€ 45 392€ 35 260€ 32 478€ 37 650€ 37 373€ 35 998€ 35 516€ 54 623€ 87 007€
16
C.4
Sociálne náklady
3 905€ 3 651€ 3 029€ 2 990€ 3 968€ 3 708€ 4 448€ 4 213€ 9 733€ 16 314€
17
D
Dane a poplatky
11 580€ 8 787€ 8 792€ 17 721€ 32 860€ 29 989€ 14 428€ 14 790€ 4 796€ 7 100€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 979€ 62 801€ 52 538€ 54 555€ 93 620€ 117 812€ 139 099€ 88 556€ 113 052€ 123 010€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
259 909€ 114 750€ 155 800€ 599 301€ 306 704€ 779 653€ 56 254€ 156 830€ 75 073€ 115 424€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
173 714€ 56 308€ 89 428€ 350 653€ 198 274€ 756 592€ 47 244€ 141 648€ 68 023€ 49 301€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-10 840€ 13 392€ -434 451€ -103 683€ -643€ 538 777€ 1 844€ 1 152€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
78 775€ 141 069€ 22 124€ 4 405€ 1 000 570€ 755 105€ 874 982€ 5 055 878€ 20 491 932€ 1 100 886€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
149 651€ 206 229€ 72 934€ 60 573€ 952 127€ 793 899€ 901 664€ 5 105 189€ 20 562 760€ 1 099 924€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
446 979 € 655 024 € 256 609 € 59 369 € 221 505 € 243 570 € 128 799 € 728 044 € 3 217 355 € 687 406 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
51 682 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
51 682€
38
X.
Výnosové úroky
3 918€ 1 893€ 1 420€ 1 030€ 1 955€ 1 398€ 81€ 6 570€ 6 298€ 91€
39
N
Nákladové úroky
1 629€ 3 859€ 5 227€ 2 384€ 6 067€ 57 170€ 1 084€ 1 810€
40
XI.
Kurzové zisky
831€ 1 524€ 1 603€ 5€ 66€ 64€ 2 030€ 12 313€ 12 834€ 3 196€
41
O
Kurzové straty
4 744€ 2 898€ 1 711€ 803€ 191€ 613€ 3 158€ 38 285€ 23 147€ 5 369€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 405€ 7 908€ 2 112€ 1 820€ 11 115€ 4 897€ 2 193€ 10 018€ 15 800€ 11 076€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
42 653 € -11 248 € -800 € -1 588 € -14 512 € -6 432 € -9 307 € -86 590 € -20 899 € -14 968 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
489 632 € 643 776 € 255 809 € 57 781 € 206 993 € 237 138 € 119 492 € 641 454 € 3 196 456 € 672 438 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
111 151 € 148 650 € 65 180 € 22 765 € 86 343 € 61 917 € 32 682 € 125 986 € 617 190 € 138 473 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
102 406€ 146 043€ 63 841€ 18 059€ 3 252€ 42 706€ 51 457€ 232 689€ 617 190€ 138 473€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
8 745€ 2 607€ 1 339€ 4 706€ 83 091€ 19 211€ -18 775€ -106 703€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
378 481 € 495 126 € 190 629 € 35 016 € 120 650 € 175 221 € 86 810 € 515 468 € 2 579 266 € 533 965 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
489 632 € 643 776 € 255 809 € 57 781 € 206 993 € 237 138 € 119 492 € 641 454 € 3 196 456 € 672 438 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
378 481 € 495 126 € 190 629 € 35 016 € 120 650 € 175 221 € 86 810 € 515 468 € 2 579 266 € 533 965 €