Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
691 082 € 521 653 € 493 302 € 422 201 € 369 771 € 251 215 € 199 740 € 194 272 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
87 133 € 63 310 € 53 159 € 64 309 € 7 837 € 9 760 € 12 412 € 15 062 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
87 133 € 63 310 € 53 159 € 64 309 € 7 837 € 9 760 € 12 412 € 15 062 €
013
A.II.2
Stavby
5 886€ 7 201€ 8 670€ 4 458€ 5 655€ 6 850€ 8 046€ 9 242€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 247€ 56 109€ 44 489€ 59 851€ 2 182€ 2 910€ 4 366€ 5 820€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
599 025 € 454 175 € 436 987 € 354 441 € 358 319 € 237 828 € 183 018 € 174 765 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
283 € 210 € 220 € 183 € 156 € 187 €
032
B.I.1
Materiál
283€ 210€ 220€ 183€ 156€ 187€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
204 179 € 123 145 € 83 169 € 48 733 € 106 440 € 87 027 € 20 091 € 32 178 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
204 141€ 122 438€ 83 169€ 33 963€ 106 440€ 87 027€ 946€ 15 758€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
16 150€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
38€ 707€ 14 770€ 2 995€ 16 420€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
394 563 € 330 820 € 353 598 € 305 525 € 251 723 € 150 614 € 162 927 € 142 587 €
056
B.IV.1
Peniaze
143 433€ 140 739€ 139 292€ 135 101€ 121 116€ 116 121€ 103 970€ 74 695€
057
B.IV.2
Účty v bankách
251 130€ 190 081€ 214 306€ 170 424€ 130 607€ 34 493€ 58 957€ 67 892€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 924 € 4 168 € 3 156 € 3 451 € 3 615 € 3 627 € 4 310 € 4 445 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 924€ 4 168€ 3 156€ 3 451€ 3 615€ 3 627€ 4 310€ 4 167€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
278€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
691 082 € 521 653 € 493 302 € 422 201 € 369 771 € 251 215 € 199 740 € 194 272 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
568 704 € 479 611 € 423 431 € 358 998 € 307 567 € 203 508 € 185 656 € 181 693 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
472 640 € 416 460 € 352 027 € 300 597 € 196 540 € 178 685 € 174 722 € 207 100 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
487 163€ 430 983€ 366 550€ 315 120€ 211 063€ 211 063€ 207 100€ 207 100€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 523€ -14 523€ -14 523€ -14 523€ -14 523€ -32 378€ -32 378€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
89 093 € 56 180 € 64 433 € 51 430 € 104 056 € 17 852 € 3 963 € -32 378 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
122 128 € 41 842 € 69 671 € 63 003 € 62 038 € 47 541 € 13 918 € 12 399 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 844 € 1 361 € 1 383 € 419 € 455 € 1 080 € 1 376 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 844€ 1 361€ 1 383€ 419€ 455€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 080€ 1 376€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
32 588 € 9 106 € 24 442 € 39 428 € 2 429 € 2 629 € 2 433 € 2 381 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 588€ 2 604€ 2 614€ 2 561€ 2 429€ 2 629€ 2 433€ 2 381€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
30 000€ 6 502€ 21 828€ 36 867€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
86 696 € 31 375 € 43 846 € 23 156 € 59 154 € 43 832 € 10 109 € 10 018 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 770€ 7 591€ 24 898€ 3 451€ 3 260€ 23 416€ 3 800€ 2 265€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 261€ 3 220€ 3 121€ 3 441€ 3 732€ 2 524€ 1 322€ 1 252€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 075€ 3 948€ 3 932€ 4 004€ 4 021€ 2 384€ 2 368€ 1 313€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 923€ 4 836€ 4 765€ 4 597€ 5 057€ 3 133€ 2 135€ 2 119€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 667€ 11 780€ 7 130€ 7 663€ 43 084€ 12 375€ 484€ 3 069€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
250 € 200 € 200 € 200 € 166 € 166 € 166 € 180 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
250€ 200€ 200€ 200€ 166€ 166€ 166€ 180€