Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CELPO spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 236 948 € 1 969 549 € 932 275 € 865 995 € 924 842 € 487 583 € 454 545 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
909 003 € 1 004 421 € 594 203 € 595 412 € 620 717 € 163 093 € 177 944 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
909 003 € 1 004 421 € 594 203 € 595 412 € 620 717 € 163 093 € 177 944 €
012
A.II.1
Pozemky
10 315€ 10 315€ 10 315€ 10 315€ 10 315€
013
A.II.2
Stavby
177 549€ 187 211€ 150 538€ 157 883€ 153 224€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
687 684€ 779 525€ 369 553€ 423 064€ 452 777€ 127 147€ 174 908€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 455€ 27 370€ 63 797€ 4 150€ 35 946€ 3 036€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 401€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
324 263 € 963 722 € 333 364 € 266 294 € 302 464 € 323 593 € 275 004 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
130 690 € 118 942 € 119 069 € 122 125 € 142 944 € 132 072 € 129 189 €
032
B.I.1
Materiál
88 308€ 91 175€ 79 326€ 99 359€ 113 292€ 96 096€ 76 347€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 291€ 5 067€ 3 813€ 2 796€
034
B.I.3
Výrobky
26 951€ 18 692€ 32 916€ 15 902€ 21 508€ 16 360€ 32 570€
036
B.I.5
Tovar
6 140€ 4 008€ 3 014€ 4 068€ 8 144€ 19 616€ 20 272€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 998 € 3 209 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
209€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 000€ 3 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
6 998€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
170 725 € 515 995 € 203 818 € 120 415 € 141 738 € 178 112 € 142 765 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
170 725€ 174 454€ 194 465€ 114 288€ 122 218€ 102 793€ 127 087€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
69 500€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
341 541€ 9 353€ 6 127€ 16 520€ 5 819€ 15 678€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 848 € 328 785 € 479 € 20 545 € 17 782 € 13 409 € 3 050 €
056
B.IV.1
Peniaze
682€ 366€ 399€ 400€ 6 616€ 4 554€ 687€
057
B.IV.2
Účty v bankách
22 166€ 328 419€ 80€ 20 145€ 11 166€ 8 855€ 2 363€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 682 € 1 406 € 4 708 € 4 289 € 1 661 € 897 € 1 597 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 682€ 1 406€ 4 708€ 4 289€ 1 661€ 897€ 1 597€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 236 948 € 1 969 549 € 932 275 € 865 995 € 924 842 € 487 583 € 454 545 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
321 052 € 351 644 € 393 218 € 293 820 € 147 941 € 18 782 € 21 781 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 260 € 33 260 € 33 260 € 33 260 € 33 260 € 33 260 € 33 260 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 260€ 33 260€ 33 260€ 33 260€ 33 260€ 33 260€ 33 260€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
277 180 € 325 680 € 362 880 € 279 012 € 126 012 € 9 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
277 180€ 325 680€ 362 880€ 279 012€ 126 012€ 9€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
796 € 796 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
796€ 796€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 741 € -7 248 € -18 842 € -10 051 € -12 883 € -11 479 € -15 982 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 280€ 9€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 741€ -7 248€ -18 842€ -11 331€ -12 883€ -11 488€ -15 982€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 557 € -844 € 15 920 € -8 401 € 1 552 € -2 999 € 4 494 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
711 365 € 1 330 824 € 476 962 € 460 408 € 615 463 € 468 801 € 431 322 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 206 € 6 201 € 1 467 € 3 336 € 2 765 € 2 864 € 2 001 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 206€ 6 201€ 1 467€ 3 336€ 2 765€ 2 864€ 2 001€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 723 € 2 296 € 2 864 € 3 261 € 7 665 € 2 552 € 2 024 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 723€ 2 296€ 2 864€ 3 261€ 3 141€ 2 552€ 2 024€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 524€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
202 357 € 499 823 € 206 818 € 200 306 € 207 767 € 154 653 € 122 630 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
161 477€ 472 217€ 183 209€ 182 999€ 187 015€ 139 956€ 109 868€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
40€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 111€ 1 382€ 2 916€ 1 437€ 1 443€ 1 450€ 1 442€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 214€ 12 425€ 9 732€ 7 659€ 7 276€ 5 010€ 5 417€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 108€ 10 124€ 8 119€ 5 951€ 5 734€ 4 196€ 4 316€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 631€ 2 313€ 2 126€ 1 544€ 5 583€ 3 325€ 831€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
816€ 1 362€ 716€ 716€ 716€ 716€ 716€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-30 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
504 079 € 822 504 € 265 813 € 253 505 € 397 266 € 308 732 € 334 667 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
281 773€ 225 749€ 23 534€ 59 852€ 200 934€ 135 957€ 162 183€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
222 306€ 596 755€ 242 279€ 193 653€ 196 332€ 172 775€ 172 484€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
204 531 € 287 081 € 62 095 € 111 767 € 161 438 € 1 442 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
204 531€ 287 081€ 62 095€ 111 767€ 161 438€ 1 442€