Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CELPO spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
129 193€ 133 540€ 103 660€ 85 260€ 84 574€ 67 316€ 80 133€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
124 773€ 101 608€ 89 899€ 89 206€ 84 955€ 62 505€ 96 357€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 420 € 31 932 € 13 761 € -3 946 € -381 € 4 811 € -16 224 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 545 840 € 1 410 130 € 1 379 463 € 1 171 997 € 1 128 822 € 810 952 € 949 509 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 543 324€ 1 429 578€ 1 371 340€ 1 153 993€ 1 105 686€ 804 281€ 908 800€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 516€ -19 448€ 8 123€ 18 004€ 23 136€ 6 671€ 40 709€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
927 988 € 942 703 € 953 333 € 781 649 € 828 219 € 597 232 € 754 420 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
759 780€ 732 294€ 777 677€ 631 941€ 677 147€ 439 609€ 560 885€
10
B.2
Služby
168 208€ 210 409€ 175 656€ 149 708€ 151 072€ 157 623€ 193 535€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
622 272 € 499 359 € 439 891 € 386 402 € 300 222 € 218 531 € 178 865 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
359 406 € 315 977 € 250 198 € 226 614 € 186 350 € 157 813 € 157 326 €
13
C.1
Mzdové náklady
245 993€ 216 545€ 171 911€ 155 607€ 128 994€ 106 800€ 106 254€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
96 587€ 85 207€ 66 476€ 60 710€ 48 576€ 44 493€ 44 659€
16
C.4
Sociálne náklady
16 826€ 14 225€ 11 811€ 10 297€ 8 780€ 6 520€ 6 413€
17
D
Dane a poplatky
1 580€ 1 642€ 1 588€ 1 687€ 925€ 540€ 274€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
296 003€ 227 238€ 203 703€ 195 759€ 124 414€ 47 761€ 15 976€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
23 107€ 17 187€ 3 351€ 3 521€ 678€ 1 757€ 2 787€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
97 406€ 90 565€ 87 980€ 82 486€ 62 558€ 19 148€ 18 530€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 045€ 37 051€ 43 868€ 31 911€ 20 717€ 17 158€ 6 598€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
55 751 € 25 203 € 31 865 € 16 438 € 31 052 € 16 164 € 20 008 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 320€ 2 799€ 61€
39
N
Nákladové úroky
11 313€ 9 125€ 6 901€ 10 646€ 16 398€ 12 635€ 6 356€
40
XI.
Kurzové zisky
1 562€ 1 495€ 2 655€ 756€ 1 274€ 1 164€ 2 077€
41
O
Kurzové straty
2 861€ 3 621€ 1 642€ 2 278€ 1 489€ 1 519€ 4 898€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44€ 881€ 1 200€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 759€ 12 849€ 11 190€ 8 664€ 9 047€ 7 292€ 4 787€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 327 € -24 099 € -16 197 € -20 832 € -25 340 € -16 283 € -13 903 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
30 424 € 1 104 € 15 668 € -4 394 € 5 712 € -119 € 6 105 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 867 € 1 948 € -252 € 4 007 € 4 160 € 2 880 € 1 611 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 867€ 1 948€ -252€ 4 007€ 4 160€ 2 880€ 1 611€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
21 557 € -844 € 15 920 € -8 401 € 1 552 € -2 999 € 4 494 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
30 424 € 1 104 € 15 668 € -4 394 € 5 712 € -119 € 6 105 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
21 557 € -844 € 15 920 € -8 401 € 1 552 € -2 999 € 4 494 €