Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný bezpečnostný úrad

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
481 283€ 400 098€ 423 922€ 460 807€ 437 087€ 569 028€ 449 478€ 490 865€ 401 120€ 335 137€ 390 117€ 472 946€ 569 314€
02
501
Spotreba materiálu
242 372€ 176 129€ 265 996€ 290 698€ 260 863€ 369 266€ 250 405€ 268 918€ 168 454€ 127 958€ 199 821€ 265 919€ 365 885€
03
502
Spotreba energie
238 911€ 223 969€ 157 926€ 170 109€ 176 224€ 199 762€ 199 073€ 221 947€ 232 666€ 207 180€ 190 295€ 207 027€ 203 428€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
675 459€ 860 041€ 840 842€ 867 415€ 851 009€ 884 383€ 751 290€ 800 084€ 912 416€ 1 085 893€ 1 208 302€ 1 358 439€ 1 822 533€
07
511
Opravy a udržiavanie
79 408€ 179 084€ 97 225€ 123 989€ 312 311€ 368 103€ 291 035€ 275 261€ 317 239€ 371 693€ 395 586€ 489 256€ 431 463€
08
512
Cestovné
49 685€ 140 212€ 161 749€ 146 672€ 118 115€ 91 043€ 83 425€ 84 262€ 58 609€ 61 441€ 90 427€ 144 695€ 190 819€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 103€ 18 518€ 15 059€ 18 122€ 7 036€ 4 116€ 11 500€ 4 982€ 20 954€ 18 492€ 16 394€ 10 845€ 22 233€
10
518
Ostatné služby
540 263€ 522 227€ 566 809€ 578 631€ 413 548€ 421 120€ 365 330€ 435 579€ 515 614€ 634 267€ 705 895€ 713 643€ 1 178 019€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 160 867€ 8 873 574€ 7 938 213€ 7 203 277€ 6 788 873€ 6 394 613€ 6 279 762€ 6 285 947€ 5 970 642€ 6 257 905€ 6 573 321€ 6 141 589€ 5 955 851€
12
521
Mzdové náklady
6 462 130€ 6 213 571€ 5 555 814€ 5 062 454€ 4 691 713€ 4 423 923€ 4 357 381€ 4 446 845€ 4 321 990€ 4 530 493€ 4 748 829€ 4 386 213€ 4 314 067€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 238 396€ 2 129 423€ 1 900 862€ 1 756 910€ 1 629 417€ 1 543 360€ 1 518 128€ 1 525 817€ 1 387 715€ 1 393 869€ 1 450 009€ 1 393 888€ 1 323 970€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 762€ 1 598€ 2 367€ 1 641€ 1 496€ 1 391€ 1 687€ 1 198€ 0€ 0€ 0€ 301€ 434€
15
527
Zákonné sociálne náklady
455 149€ 510 302€ 468 595€ 373 490€ 457 115€ 414 801€ 389 462€ 310 267€ 260 937€ 287 603€ 318 500€ 310 322€ 275 655€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 429€ 18 680€ 10 576€ 8 782€ 9 132€ 11 138€ 13 104€ 1 820€ 0€ 45 940€ 55 983€ 50 865€ 41 725€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
31 976€ 27 833€ 26 975€ 40 007€ 26 363€ 24 091€ 24 392€ 30 647€ 23 207€ 19 628€ 32 101€ 13 392€ 17 537€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
23 709€ 17 734€ 17 556€ 17 556€ 14 492€ 14 492€ 14 492€ 13 313€ 13 313€ 10 869€ 10 869€ 10 869€ 9 047€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 267€ 10 099€ 9 419€ 22 451€ 11 871€ 9 599€ 9 901€ 17 334€ 9 895€ 8 759€ 21 232€ 2 522€ 8 490€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 055 925€ 946 075€ 832 539€ 741 368€ 728 841€ 673 193€ 558 074€ 525 381€ 558 567€ 616 746€ 489 199€ 270 166€ 225 188€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
930€ 905€ 877€ 6 792€ 0€ 81€
26
546
Odpis pohľadávky
56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 055 925€ 946 075€ 832 483€ 741 368€ 728 841€ 673 193€ 558 074€ 524 451€ 557 662€ 615 869€ 482 407€ 270 059€ 225 107€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 105€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 546 846€ 7 991 494€ 3 201 768€ 20 865 329€ 1 761 099€ 1 264 934€ 1 539 848€ 1 250 002€ 1 268 479€ 1 460 463€ 1 354 243€ 1 346 657€ 1 248 240€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 112 453€ 5 946 384€ 986 404€ 858 747€ 421 027€ 409 888€ 611 270€ 587 236€ 626 121€ 775 173€ 703 794€ 881 982€ 887 820€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 434 394€ 2 045 110€ 2 215 364€ 20 006 583€ 1 340 072€ 855 045€ 928 578€ 662 766€ 642 357€ 685 289€ 650 449€ 464 674€ 360 420€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 110 686€ 109 460€ 139 713€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 433 394€ 2 045 110€ 2 214 564€ 20 006 359€ 1 339 956€ 855 045€ 928 462€ 662 766€ 642 357€ 685 139€ 539 763€ 355 214€ 220 706€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
800€ 224€ 116€ 116€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
33 631€ 21 978€ 20 258€ 17 888€ 13 778€ 12 007€ 10 078€ 5 977€ 21 603€ 22 928€ 30 585€ 34 454€ 42 834€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
52€ 19€ 26€ 22€ 6€ 3€ 21€ 12€ 3€ 12€ 43€ 4 001€ 292€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
33 579€ 21 959€ 20 232€ 17 866€ 13 773€ 12 004€ 10 057€ 5 965€ 21 600€ 22 917€ 30 542€ 30 452€ 42 541€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 814€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 814€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
9 974€ 17 058€ 29 178€ 39 968€ 40 390€ 29 073€ 60 615€ 201 444€ 19 690€ 25 470€ 29 750€ 41 743€ 40 568€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
885€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
8 465€ 15 717€ 19 520€ 33 948€ 38 439€ 20 856€ 52 012€ 201 208€ 19 210€ 25 470€ 29 750€ 41 743€ 40 568€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 509€ 456€ 9 658€ 6 020€ 1 951€ 8 216€ 8 602€ 237€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
16 995 961€ 19 138 151€ 13 313 696€ 30 236 059€ 10 647 440€ 9 851 320€ 9 673 538€ 9 590 347€ 9 175 725€ 9 824 984€ 10 107 617€ 9 679 385€ 9 922 065€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 5 304€ 4 641€ 5 306€ 5 975€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 5 304€ 4 641€ 5 306€ 5 975€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 949 296€ 2 145 663€ 1 807 573€ 1 691 418€ 1 618 298€ 1 491 840€ 1 515 590€ 1 442 649€ 1 253 331€ 1 297 538€ 1 393 074€ 1 294 674€ 1 291 781€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
76€ 26€ 0€ 0€ 526€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 950€ 450€ 300€ 2 200€ 600€ 200€ 1 350€ 682€ 2 046€ 8 374€ 8 382€ 20 648€ 10 058€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 944 346€ 2 145 213€ 1 805 073€ 1 689 218€ 1 617 698€ 1 491 564€ 1 514 214€ 1 441 967€ 1 251 285€ 1 289 165€ 1 384 166€ 1 274 026€ 1 281 723€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 327 069€ 1 285 143€ 1 201 955€ 1 089 560€ 934 523€ 889 297€ 924 605€ 667 111€ 680 870€ 699 101€ 564 864€ 369 712€ 260 112€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 327 069€ 1 285 143€ 1 201 955€ 1 089 560€ 934 523€ 889 297€ 924 605€ 667 111€ 680 870€ 699 101€ 564 864€ 369 712€ 260 112€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 110 686€ 109 460€ 135 221€ 75 607€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 327 069€ 1 285 143€ 1 201 955€ 1 089 560€ 934 523€ 889 297€ 924 605€ 667 111€ 680 720€ 588 415€ 455 404€ 234 491€ 184 505€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
150€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
30€ 7€ 0€ 2€ 441€ 3 995€ 7€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 441€ 0€ 7€
103
663
Kurzové zisky
30€ 7€ 0€ 0€ 0€ 3 995€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
13 516 349€ 16 158 663€ 10 216 335€ 9 363 241€ 8 493 351€ 8 237 362€ 8 182 304€ 8 141 464€ 8 061 000€ 8 524 720€ 8 927 254€ 8 803 811€ 9 267 356€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
10 399 214€ 10 198 831€ 9 229 931€ 8 504 297€ 8 072 283€ 7 827 474€ 7 552 427€ 7 550 979€ 7 426 250€ 7 749 422€ 8 223 460€ 7 921 829€ 8 379 536€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 112 453€ 5 946 384€ 986 404€ 858 944€ 421 068€ 409 888€ 611 316€ 587 236€ 626 320€ 775 298€ 703 794€ 881 982€ 887 820€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
3 866€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
18 561€ 3 249€ 8 429€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
817€ 13 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
16 792 745€ 19 589 469€ 13 225 863€ 12 144 219€ 11 046 173€ 10 618 500€ 10 622 507€ 10 251 224€ 9 995 201€ 10 526 665€ 10 890 274€ 10 477 498€ 10 825 231€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-203 217€ 451 318€ -87 833€ -18 091 840€ 398 732€ 767 179€ 948 969€ 660 878€ 819 476€ 701 681€ 782 657€ 798 113€ 903 166€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-203 217€ 451 318€ -87 833€ -18 091 840€ 398 732€ 767 179€ 948 969€ 660 878€ 819 476€ 701 681€ 782 657€ 798 113€ 903 166€