Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Recyklačný fond v likvidácii [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  28.2.2017
 • Ukončená 31.5.2018
 • Likvidátor RNDr. Oto Nevický MBA (Fyzická osoba)
  Amurská 49
  821 06  Bratislava
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor je pri výkone svojej funkcie povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a robiť v mene Recyklačného fondu len úkony smerujúce k likvidácii Recyklačného fondu.
 • Spoločnosť v likvidácii Recyklačný fond v likvidácii
  IČO: 36062090
  Nevädzová 5
  821 01  Bratislava
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 978/B

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že neštátny účelový fond zriadený zo zákona vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 31.12.2016, na základe rozhodnutia podľa § 132 ods. 1 a 2 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zo dňa 1.1.2016

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy od zverejnenia tejto výzvy na:
Recyklačný fond v likvidácii (Právnická osoba)
Nevädzová 5
821 01  Bratislava

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
Recyklačný fond v likvidácii 31.12.2016
Recyklačný fond v likvidácii 31.12.2016

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 31.12.2016
Výmaz 20.7.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
28.2.2017
Rozhodnutie Likvidácia Bratislava Bratislavský