Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
259 225€ 174 407€ 161 817€ 186 498€ 144 341€ 137 553€ 132 182€ 138 729€ 252 602€ 157 100€ 157 102€ 165 794€ 150 064€ 159 059€ 162 831€ 161 241€
02
501
Spotreba materiálu
78 170€ 48 063€ 62 869€ 90 445€ 47 774€ 40 892€ 31 533€ 35 238€ 143 106€ 36 256€ 27 414€ 33 920€ 26 744€ 50 411€ 44 287€ 63 068€
03
502
Spotreba energie
181 055€ 126 344€ 98 948€ 96 054€ 96 567€ 96 661€ 100 649€ 103 492€ 109 496€ 120 844€ 129 688€ 131 874€ 123 321€ 108 648€ 118 544€ 98 173€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 252 590€ 3 022 378€ 2 873 901€ 2 293 566€ 2 744 692€ 3 608 156€ 3 463 368€ 3 290 761€ 2 962 728€ 3 193 881€ 368 318€ 377 773€ 333 239€ 426 621€ 568 401€ 521 225€
07
511
Opravy a udržiavanie
252 825€ 240 290€ 281 083€ 353 188€ 303 537€ 359 694€ 275 094€ 261 321€ 229 937€ 251 662€ 217 392€ 165 150€ 146 176€ 216 021€ 326 015€ 243 646€
08
512
Cestovné
1 477€ 52€ 0€ 0€ 144€ 1 481€ 243€ 114€ 1 505€ 336€ 446€ 271€ 444€ 373€ 1 071€ 555€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 045€ 4 539€ 3 496€ 3 640€ 3 290€ 3 308€ 3 328€ 3 518€ 3 390€ 2 232€ 2 324€ 2 233€ 2 248€ 2 547€ 2 802€ 2 712€
10
518
Ostatné služby
3 986 243€ 2 777 497€ 2 589 322€ 1 936 737€ 2 437 722€ 3 243 673€ 3 184 703€ 3 025 808€ 2 727 896€ 2 939 651€ 148 155€ 210 119€ 184 371€ 207 680€ 238 513€ 274 312€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 012 091€ 3 885 683€ 3 175 812€ 3 308 704€ 2 979 520€ 2 689 720€ 2 525 888€ 2 329 669€ 2 311 420€ 2 150 798€ 2 058 053€ 1 983 088€ 1 969 019€ 2 222 140€ 2 095 080€ 2 045 017€
12
521
Mzdové náklady
2 749 231€ 2 716 412€ 2 191 605€ 2 236 588€ 2 100 456€ 1 877 744€ 1 763 482€ 1 629 123€ 1 602 721€ 1 506 455€ 1 442 004€ 1 388 082€ 1 379 375€ 1 528 005€ 1 480 879€ 1 471 022€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
971 255€ 935 299€ 767 656€ 780 072€ 702 884€ 650 829€ 611 043€ 559 564€ 552 690€ 518 068€ 499 549€ 474 794€ 475 657€ 516 333€ 503 898€ 471 794€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
76 193€ 70 404€ 54 706€ 59 447€ 54 809€ 49 491€ 47 077€ 44 010€ 43 636€ 41 442€ 39 544€ 38 701€ 39 012€ 42 216€ 41 822€ 37 365€
15
527
Zákonné sociálne náklady
215 412€ 163 567€ 161 845€ 232 597€ 121 372€ 111 657€ 104 285€ 96 971€ 112 372€ 84 834€ 76 955€ 81 512€ 74 975€ 135 587€ 68 480€ 64 836€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 162€ 9 117€ 9 146€ 9 146€ 8 375€ 8 213€ 8 256€ 6 324€ 6 368€ 7 359€ 7 284€ 7 256€ 6 340€ 6 304€ 2 359€ 2 358€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 197€ 5 197€ 5 197€ 5 197€ 4 233€ 4 193€ 4 193€ 3 189€ 3 189€ 3 189€ 3 189€ 3 189€ 2 278€ 2 278€ 2 278€ 2 285€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 964€ 3 920€ 3 949€ 3 949€ 4 142€ 4 020€ 4 062€ 3 135€ 3 179€ 4 169€ 4 095€ 4 067€ 4 062€ 4 026€ 81€ 73€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 956€ 34€ 75€ 0€ 0€ 0€ 1 920€ 30€ 296€ 2 853€ 2 790€ 2 950€ 1 754€ 1 698€ 1 547€ 1 664€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 34€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 296€ 2 853€ 2 790€ 2 950€ 1 754€ 1 698€ 1 547€ 1 613€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 841€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 216 771€ 2 428 674€ 2 415 073€ 2 582 889€ 963 372€ 1 216 822€ 1 758 974€ 1 677 558€ 1 216 462€ 1 411 595€ 579 101€ 536 762€ 590 609€ 606 302€ 715 898€ 886 827€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 181 289€ 2 428 674€ 2 415 073€ 2 582 889€ 963 372€ 1 216 822€ 1 758 974€ 1 677 558€ 1 214 110€ 1 409 243€ 509 024€ 462 178€ 529 662€ 545 840€ 638 352€ 830 575€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
35 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 352€ 2 352€ 70 077€ 74 584€ 60 948€ 60 462€ 77 546€ 56 252€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
35 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 352€ 2 352€ 70 077€ 74 584€ 60 948€ 60 462€ 77 546€ 56 252€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
130 213 018€ 41 990 326€ 52 385 393€ 71 074 968€ 62 916 525€ 58 173 659€ 51 594 685€ 53 323 069€ 51 385 411€ 53 804 914€ 55 918 201€ 1 309€ 1 707€ 3 951€ 4 039€ 24 855€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
125 051 940€ 30 100 562€ 47 268 237€ 62 729 344€ 52 013 307€ 53 847 303€ 48 568 277€ 48 128 109€ 45 200 449€ 48 158 989€ 45 805 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
3 103 392€ 9 773 355€ 3 457 938€ 7 179 421€ 9 848 167€ 3 328 552€ 2 049 035€ 4 242 509€ 5 224 089€ 4 602 375€ 8 967 027€ 0€ 0€ 0€ 11€ 602€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 057 686€ 2 116 409€ 1 659 218€ 1 166 202€ 1 055 051€ 997 804€ 977 373€ 952 451€ 960 874€ 1 043 550€ 1 146 158€ 1 309€ 1 707€ 3 951€ 4 027€ 24 252€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
113 322 241€ 5 959 312€ 3 071 852€ 3 966 458€ 3 321 333€ 3 287 992€ 23 136 758€ 3 074 079€ 2 822 902€ 4 027 258€ 3 899 389€ 45 797€ 4 232€ 3 001€ 5 702€ 4 213€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
113 314 991€ 5 952 740€ 3 066 654€ 3 961 833€ 3 317 745€ 3 286 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
7 251€ 6 572€ 5 198€ 4 625€ 3 588€ 1 206€ 23 145 369€ 3 087 341€ 2 845 999€ 4 040 968€ 3 831 881€ 33 371€ 3 907€ 3 001€ 4 081€ 328€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8 611€ -13 263€ -23 097€ -13 710€ 67 508€ 12 427€ 325€ 0€ 1 621€ 3 885€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
255 290 053€ 57 469 932€ 64 093 068€ 83 422 229€ 73 078 158€ 69 122 116€ 82 622 030€ 63 840 219€ 60 958 191€ 64 755 758€ 62 990 238€ 3 120 730€ 3 056 966€ 3 429 077€ 3 555 855€ 3 647 401€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
8 781€ 5 377€ 5 189€ 4 625€ 3 588€ 6 397€ 5 915€ 4 823€ 3 611€ 3 723€ 5 949€ 34 603€ 5 020€ 5 037€ 4 081€ 403€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 6€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 135€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
8 675€ 5 377€ 5 189€ 4 625€ 3 588€ 6 397€ 5 915€ 4 823€ 3 611€ 3 723€ 5 949€ 4 468€ 5 020€ 5 036€ 4 075€ 403€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 352€ 2 352€ 70 077€ 74 584€ 60 948€ 60 462€ 77 546€ 47 954€ 48 864€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 352€ 2 352€ 70 077€ 74 584€ 60 948€ 60 462€ 77 546€ 47 954€ 48 864€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 352€ 2 352€ 70 077€ 74 584€ 60 948€ 60 462€ 77 546€ 47 954€ 48 864€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
243 528 185€ 47 939 513€ 55 448 306€ 75 033 107€ 66 722 578€ 61 795 543€ 55 011 856€ 56 826 866€ 54 614 545€ 58 007 238€ 59 960 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
237 443 760€ 35 233 383€ 49 618 500€ 65 301 800€ 54 385 752€ 56 060 106€ 50 656 646€ 50 187 197€ 47 039 970€ 51 305 630€ 48 814 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
3 644 851€ 10 190 737€ 3 890 189€ 7 810 253€ 10 340 367€ 3 667 372€ 2 339 029€ 4 680 847€ 5 637 602€ 4 783 436€ 9 115 484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 439 574€ 2 515 393€ 1 939 617€ 1 921 054€ 1 996 459€ 2 068 065€ 2 016 181€ 1 958 822€ 1 936 973€ 1 918 173€ 2 030 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
11 732 658€ 9 507 159€ 8 641 559€ 8 349 185€ 6 862 120€ 7 672 185€ 7 896 766€ 7 453 686€ 6 742 257€ 6 911 835€ 3 111 566€ 3 007 668€ 2 981 115€ 3 364 377€ 3 484 123€ 3 600 556€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
8 551 369€ 7 078 484€ 6 225 689€ 5 766 296€ 5 898 748€ 6 455 363€ 6 135 872€ 5 776 129€ 5 528 147€ 5 502 592€ 2 602 542€ 2 545 490€ 2 451 453€ 2 818 536€ 2 845 771€ 2 769 981€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 181 289€ 2 428 674€ 2 415 073€ 2 582 889€ 963 372€ 1 216 822€ 1 760 894€ 1 677 558€ 1 214 110€ 1 409 243€ 509 024€ 462 178€ 529 662€ 545 840€ 638 352€ 830 575€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
255 269 625€ 57 452 048€ 64 095 055€ 83 386 916€ 73 588 286€ 69 474 126€ 62 914 537€ 64 287 727€ 61 362 765€ 64 992 874€ 63 152 138€ 3 103 219€ 3 046 597€ 3 446 960€ 3 536 158€ 3 649 827€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-20 428€ -17 884€ 1 987€ -35 312€ 510 127€ 352 010€ -19 707 492€ 447 508€ 404 574€ 237 116€ 161 900€ -17 511€ -10 369€ 17 883€ -19 697€ 2 427€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-20 428€ -17 884€ 1 987€ -35 312€ 510 127€ 352 010€ -19 707 492€ 447 508€ 404 574€ 237 116€ 161 900€ -17 511€ -10 369€ 17 883€ -19 697€ 2 427€