Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
22 866€ 13 141€
04
511
Opravy a udržiavanie
46€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 052€ 324€
07
518
Ostatné služby
160 646€ 70 304€
08
521
Mzdové náklady
19 762€ 15 282€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
6 886€ 5 379€
11
527
Zákonné sociálne náklady
664€ 787€
15
538
Ostatné dane a poplatky
4€ 4€
19
544
Úroky
1 945€ 1 945€
20
545
Kurzové straty
235€ 3€
22
547
Osobitné náklady
47 396€ 37 483€
24
549
Iné ostatné náklady
47€ 901€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 201€ 2 095€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 001€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
520€ 647€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
9 426€ 3 400€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
274 648€ 152 741€
Výnosy
54
645
Kurzové zisky
12€
56
647
Osobitné výnosy
81 692€ 57 172€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
110€ 105€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
110 833€ 51 673€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
50 076€ 53 827€
73
691
Dotácie
1 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
242 723€ 163 777€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-31 925€ 11 036€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-31 925€ 11 036€