Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
289 846€ 284 989€ 191 367€ 220 537€ 163 919€ 204 613€ 216 991€ 206 936€ 182 058€ 166 105€ 181 947€ 161 767€
02
502
Spotreba energie
120 927€ 127 170€ 129 072€ 121 657€ 127 846€ 130 827€ 130 565€ 124 535€ 140 085€ 131 471€ 109 527€ 162 559€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
35 935€ 19 303€ 50 823€ 57 585€ 30 131€ 62 502€ 65 136€ 42 904€ 72 957€ 54 198€ 8 733€ 19 898€
05
512
Cestovné
2 039€ 1 528€ 4 142€ 2 965€ 2 713€ 2 481€ 6 455€ 3 259€ 2 172€ 1 546€ 2 235€ 2 001€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 242€ 1 150€ 3 621€ 1 375€ 454€ 793€ 276€ 646€ 519€ 176€ 196€ 834€
07
518
Ostatné služby
423 140€ 417 007€ 413 166€ 389 263€ 322 347€ 312 565€ 298 082€ 311 909€ 271 874€ 244 137€ 235 620€ 241 381€
08
521
Mzdové náklady
2 152 233€ 1 796 665€ 1 801 737€ 1 613 972€ 1 428 951€ 1 379 030€ 1 285 172€ 1 197 646€ 999 322€ 946 354€ 840 156€ 840 160€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
732 286€ 613 605€ 605 103€ 549 046€ 485 922€ 472 772€ 437 196€ 408 675€ 342 605€ 292 985€ 260 466€ 257 610€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11 360€ 8 150€ 8 357€ 6 934€ 3 478€ 3 466€ 4 168€ 4 063€ 3 634€ 3 596€ 3 482€ 3 543€
11
527
Zákonné sociálne náklady
86 155€ 76 956€ 74 176€ 62 548€ 55 105€ 51 421€ 48 517€ 44 006€ 39 382€ 34 917€ 30 445€ 26 121€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 740€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
136€ 205€ 309€ 235€ 239€ 260€ 300€ 75€ 67€ 214€ 252€ 376€
14
532
Daň z nehnuteľností
7 659€ 7 659€ 4 677€ 4 677€ 4 677€ 3 399€ 3 399€ 3 399€ 3 399€ 3 399€ 2 399€ 2 399€
15
538
Ostatné dane a poplatky
4 127€ 2 381€ 3 582€ 3 571€ 3 617€ 3 525€ 3 630€ 4 167€ 5 487€ 4 146€ 3 823€ 3 816€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 122€ 22 561€ 37 501€ 27€ 0€ 16€ 21€ 8€ 7€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 9€ 0€ 8€ 0€ 250€ 0€ 163€ 0€ 608€ 268€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94€ 936€ 1 695€
20
545
Kurzové straty
2€ 0€ 6€ 8€ 0€ 13€ 8€ 3€ 60€ 18€ 7€
21
546
Dary
13€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 343€ 186€ 943€ 353€ 1 500€
24
549
Iné ostatné náklady
72 636€ 81 158€ 87 717€ 65 681€ 54 083€ 71 438€ 62 305€ 58 226€ 65 489€ 59 809€ 51 516€ 59 323€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
204 700€ 180 646€ 148 547€ 138 891€ 136 232€ 138 274€ 143 598€ 144 359€ 141 947€ 145 854€ 154 431€ 155 356€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 253€ 56€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 5€ 28 591€ 24 157€ 47 683€ 35 943€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 699€ 2 881€ 598€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
482€ 554€ 580€ 824€ 575€ 548€ 551€ 0€ 0€ 652€ 436€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 144 919€ 3 619 135€ 3 527 177€ 3 262 338€ 2 857 791€ 2 838 457€ 2 706 407€ 2 563 077€ 2 303 556€ 2 116 989€ 1 936 076€ 1 977 000€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
3 922 927€ 3 548 485€ 3 404 808€ 3 164 291€ 2 777 111€ 2 751 225€ 2 612 067€ 2 451 583€ 2 235 822€ 2 072 710€ 1 891 328€ 1 887 822€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
114€ 121€ 1 082€ 836€ 838€ 609€ 564€ 998€ 1 235€ 2 736€ 2 086€ 822€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 500€ 50€ 250€ 0€ 40€ 200€ 4 000€ 750€ 500€ 460€ 800€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
125 854€ 99 083€ 58 216€ 65 920€ 39 503€ 35 734€ 46 668€ 35 658€ 25 831€ 30 343€ 23 800€ 6 243€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
219€ 271€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 946€ 2 996€ 31 863€ 26 808€ 49 169€ 35 842€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 286€ 1 465€ 62 934€ 61 555€ 55 793€ 51 051€ 60 317€ 74 937€ 42 885€ 24 597€ 44 860€ 45 542€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
855€ 181€ 4 444€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
9 136€ 5 151€ 6 936€ 11 656€ 9 500€ 13 297€ 8 051€ 12 785€ 13 153€ 16 673€ 8 864€ 8 386€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
114 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 174 827€ 3 656 257€ 3 540 971€ 3 304 508€ 2 882 747€ 2 851 956€ 2 728 812€ 2 582 957€ 2 351 538€ 2 174 366€ 2 020 567€ 1 985 857€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
29 909€ 37 121€ 13 793€ 42 170€ 24 956€ 13 499€ 22 405€ 19 880€ 47 982€ 57 377€ 84 491€ 8 857€
76
591
Daň z príjmov
22€ 57€ 3 294€ 2 974€ 5 841€ 2 473€ 2 290€ 16 216€ 192€ 3 534€ 7 285€ 7 011€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
29 887€ 37 064€ 10 500€ 39 196€ 19 115€ 11 026€ 20 115€ 3 664€ 47 790€ 53 844€ 77 206€ 1 846€