Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Sasinkovo 320

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
14 474€ 8 933€ 11 169€ 6 812€ 8 610€ 18 135€ 18 536€ 13 853€ 17 370€ 20 738€ 15 361€ 15 477€ 14 200€
02
501
Spotreba materiálu
13 331€ 7 934€ 9 834€ 5 240€ 6 967€ 8 151€ 5 803€ 5 490€ 5 568€ 4 639€ 4 703€ 4 325€ 3 415€
03
502
Spotreba energie
1 144€ 999€ 1 334€ 1 571€ 1 643€ 9 984€ 12 734€ 8 363€ 11 802€ 16 099€ 10 658€ 11 152€ 10 785€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
7 405€ 1 025€ 1 935€ 2 005€ 2 987€ 1 507€ 1 684€ 1 418€ 1 503€ 1 211€ 1 006€ 1 499€ 873€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 665€ 48€ 434€ 585€ 1 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
1 740€ 977€ 1 501€ 1 420€ 1 495€ 1 507€ 1 684€ 1 418€ 1 503€ 1 211€ 1 006€ 1 499€ 873€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
58 556€ 57 216€ 44 878€ 41 814€ 43 309€ 42 083€ 39 957€ 37 485€ 34 126€ 32 087€ 32 537€ 31 937€ 27 279€
12
521
Mzdové náklady
43 791€ 41 995€ 33 040€ 30 702€ 31 924€ 30 972€ 29 399€ 27 581€ 26 015€ 24 409€ 24 821€ 24 950€ 21 633€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
14 507€ 14 692€ 11 598€ 10 888€ 11 163€ 10 899€ 10 346€ 9 706€ 7 922€ 7 496€ 7 538€ 6 825€ 5 465€
15
527
Zákonné sociálne náklady
257€ 529€ 240€ 225€ 222€ 211€ 212€ 198€ 188€ 182€ 178€ 162€ 181€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
288€ 461€ 323€ 326€ 289€ 299€ 300€ 332€ 344€ 347€ 344€ 782€
20
538
Ostatné dane a poplatky
288€ 461€ 323€ 326€ 289€ 299€ 300€ 332€ 344€ 347€ 344€ 782€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
196€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 73€ 255€ 174€ 108€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 73€ 255€ 174€ 108€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
12 694€ 12 694€ 4 294€ 17 435€ 16 890€ 5 187€ 4 178€ 5 305€ 4 202€ 4 104€ 4 146€ 4 406€ 6 566€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 694€ 12 694€ 4 294€ 16 890€ 16 890€ 4 297€ 3 938€ 3 876€ 3 876€ 3 876€ 3 876€ 3 876€ 5 797€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
545€ 0€ 890€ 240€ 1 429€ 326€ 228€ 270€ 530€ 769€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
545€ 0€ 890€ 240€ 1 429€ 326€ 228€ 270€ 530€ 769€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
255€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
255€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 071€ 1 690€ 980€ 1 317€ 1 140€ 1 290€ 1 310€ 1 270€ 790€ 515€ 318€ 370€ 2 034€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 071€ 1 690€ 980€ 1 317€ 1 140€ 1 290€ 1 310€ 1 270€ 790€ 515€ 318€ 370€ 2 034€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
94 455€ 82 174€ 63 723€ 69 705€ 73 261€ 68 491€ 65 964€ 59 631€ 58 372€ 59 072€ 53 970€ 54 207€ 51 842€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 235€ 5 430€ 4 633€ 4 605€ 4 122€ 4 713€ 4 769€ 4 417€ 3 991€ 3 540€ 3 379€ 3 081€ 2 596€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 235€ 5 430€ 4 633€ 4 605€ 4 122€ 4 713€ 4 769€ 4 417€ 3 991€ 3 540€ 3 379€ 3 081€ 2 596€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13€ 58€ 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 701€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13€ 58€ 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 701€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 435€ 0€ 0€ 240€ 1 429€ 326€ 228€ 270€ 530€ 768€ 588€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 435€ 0€ 0€ 240€ 1 429€ 326€ 228€ 270€ 530€ 768€ 588€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 435€ 0€ 0€ 240€ 1 429€ 326€ 228€ 270€ 530€ 768€ 588€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
91 044€ 76 423€ 59 183€ 67 358€ 67 965€ 63 542€ 59 766€ 54 887€ 54 153€ 55 622€ 50 055€ 50 474€ 44 354€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
66 984€ 63 038€ 54 518€ 49 687€ 49 990€ 58 431€ 54 580€ 49 829€ 48 971€ 50 494€ 45 057€ 45 615€ 35 295€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 037€ 2 059€ 2 037€ 2 037€ 2 037€ 2 848€ 3 489€ 3 876€ 3 876€ 3 876€ 3 876€ 3 876€ 3 865€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 367€ 669€ 371€ 781€ 1 085€ 814€ 1 248€ 1 182€ 1 306€ 1 252€ 1 122€ 983€ 5 194€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 657€ 10 657€ 2 257€ 14 853€ 14 853€ 1 449€ 449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
94 279€ 83 289€ 63 829€ 72 021€ 72 706€ 68 494€ 65 964€ 59 631€ 58 372€ 59 432€ 53 964€ 54 324€ 49 241€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-175€ 1 115€ 107€ 2 316€ -555€ 3€ 0€ 0€ 0€ 360€ -6€ 117€ -2 601€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-175€ 1 115€ 107€ 2 316€ -555€ 3€ 0€ 0€ 0€ 360€ -6€ 117€ -2 601€