Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 379 794€ 3 221 887€ 3 997 655€ 3 657 622€ 3 419 127€ 3 287 182€ 3 093 608€ 2 950 102€ 2 462 597€ 2 034 570€ 1 983 022€ 1 892 143€ 1 890 057€ 1 934 969€
02
502
Spotreba energie
708 573€ 1 138 295€ 377 073€ 370 998€ 399 590€ 330 100€ 352 027€ 368 037€ 387 368€ 400 542€ 448 168€ 494 575€ 473 146€ 439 944€
03
504
Predaný tovar
2 361 769€ 1 885 349€ 1 471 342€ 1 468 462€ 1 198 408€ 1 096 132€ 4 024 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
296 125€ 165 801€ 134 767€ 118 063€ 207 540€ 116 517€ 155 611€ 172 386€ 156 110€ 141 023€ 177 833€ 242 283€ 106 318€ 68 196€
05
512
Cestovné
1 154€ 859€ 717€ 1 996€ 2 755€ 3 607€ 4 683€ 4 965€ 8 576€ 7 080€ 6 768€ 5 541€ 3 443€ 5 226€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 964€ 1 308€ 421€ 1 176€ 10 036€ 993€ 1 747€ 1 288€ 1 747€ 1 919€ 1 830€ 1 321€ 982€ 1 135€
07
518
Ostatné služby
923 974€ 762 318€ 655 202€ 572 349€ 501 688€ 469 959€ 418 784€ 326 429€ 362 224€ 349 641€ 310 618€ 251 463€ 331 048€ 305 497€
08
521
Mzdové náklady
12 265 615€ 9 339 306€ 8 869 367€ 7 898 756€ 7 611 331€ 6 815 110€ 6 334 130€ 5 762 595€ 5 185 216€ 4 813 457€ 4 628 807€ 4 244 252€ 3 685 398€ 3 641 232€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 232 526€ 3 221 930€ 3 052 033€ 2 715 519€ 2 603 597€ 2 324 495€ 2 155 533€ 1 929 939€ 1 750 360€ 1 658 588€ 1 589 272€ 1 404 002€ 1 224 939€ 1 105 083€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
336 238€ 1 351 697€ 214 718€ 214 521€ 174 208€ 150 239€ 130 774€ 125 926€ 129 646€ 108 557€ 117 067€ 116 106€ 99 322€ 50 349€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
706€ 796€ 696€ 805€ 865€ 994€ 901€ 927€ 1 099€ 1 104€ 2 341€ 950€ 875€ 1 470€
14
532
Daň z nehnuteľností
27 405€ 23 446€ 23 446€ 23 446€ 21 878€ 21 878€ 21 878€ 21 878€ 21 878€ 21 878€ 18 330€ 161 126€ 16 746€ 24 106€
15
538
Ostatné dane a poplatky
23 301€ 31 351€ 30 790€ 29 084€ 30 893€ 32 306€ 30 209€ 28 718€ 27 671€ 34 088€ 29 661€ 27 870€ 375€ 1 148€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 270€
17
542
Ostatné pokuty a penále
15 726€ 2 001€ 3 580€ 252 481€ 4 259€ 832 608€ 4 890€ 5 502€ 2 647€ 9 218€ 1 891€ 9 093€ 9 650€ 1 002€
18
543
Odpísanie pohľadávky
647€ 504€ 2 994€ 1 638€ 957€ 2 258€ 2 147€ 582€ 3 554€ 0€ 5 720€ 653€ 1 032€ 399€
19
544
Úroky
0€ 849€ 3 234€ 5 691€ 8 103€ 10 670€ 2 351€ 708€ 1 018€ 2 928€ 631€ 92€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 19€ 9€ 3€ 86€ 74€ 7€ 0€ 0€ 6€ 182€ 4€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
1 654€ 1 622€ 1 584€ 932€ 812€ 837€ 944€ 977€ 1 104€ 1 406€ 1 136€ 1 106€ 1 196€ 0€
23
548
Manká a škody
2 812€ 20 022€ 48 594€ 65 268€ 931€ 58€ 13 241€ 3€ 141 643€ 0€ 5€ 21 989€ 27 519€ 100€
24
549
Iné ostatné náklady
52 706€ 46 268€ 54 274€ 42 264€ 36 860€ 26 168€ 26 433€ 33 745€ 27 157€ 30 713€ 33 775€ 49 357€ 42 054€ 64 064€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
742 292€ 697 204€ 633 171€ 528 741€ 416 158€ 429 969€ 355 314€ 315 096€ 326 256€ 595 202€ 652 930€ 634 384€ 691 893€ 1 010 271€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 703€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
10 608€ 3 563€ 4 273€ 2 895€ 1 193€ 1 407€ 886 400€ 2 965€ 3 453€ 2 775€ 2 327€ 3 061€ 25 298€ 35 312€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-870€ 401€ 1 024€ 2 123€ 1 402€ -58€ 2 161€ 13 096€ 0€ 2 818€ 8 327€ 12 951€ 16 391€ 4 576€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
25 385 718€ 21 916 777€ 19 580 954€ 17 974 849€ 16 652 599€ 15 953 431€ 18 018 465€ 12 065 937€ 11 001 333€ 10 217 507€ 10 023 163€ 9 429 323€ 8 648 134€ 8 694 083€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
22 785 137€ 18 829 571€ 16 587 829€ 15 433 176€ 15 485 579€ 13 790 616€ 12 836 472€ 11 927 059€ 10 071 000€ 8 785 435€ 8 594 704€ 8 136 641€ 7 157 615€ 7 458 013€
41
604
Tržby za predaný tovar
2 770 314€ 2 208 150€ 1 735 185€ 1 734 218€ 1 407 095€ 1 285 324€ 4 326 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
219 749€ 215 450€ 194 500€ 246 525€ 195 637€ 198 096€ 147 243€ 145 992€ 121 236€ 129 086€ 126 444€ 131 077€ 127 345€ 121 439€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
74 245€ 97€ 0€ 182€ 988€ 100€ 112€ 1 132€ 941€ 48€ 32€ 221€ 253€ 289€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 27€ 16€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
35 694€ 2 923 926€ 1 160 340€ 1 104 877€ 1 560 303€ 1 542 796€ 48 981€ 33 464€ 26 069€ 20 788€ 42 069€ 36 915€ 338 946€ 29 658€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 271€ 344€ 1 042€ 0€ 183€ 0€ 4 900€ 16 500€ 7€ 9€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
32 086€ 18 704€ 8 723€ 9 593€ 11 263€ 11 478€ 895 649€ 9 856€ 9 777€ 7 998€ 2 535€ 3 729€ 26 649€ 36 998€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
440 824€ 399 531€ 289 975€ 285 809€ 290 463€ 291 762€ 283 016€ 274 690€ 244 009€ 236 959€ 258 462€ 232 463€ 238 234€ 252 046€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 420€ 2 200€ 2 500€ 1 000€ 2 175€ -2 389€ 9 006€ 9 235€ 12 845€ 12 362€ 34 303€ 11 455€ 10 660€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€ 5 315€ 700€ 61 416€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
383 767€ 128 251€ 108 039€ 59 403€ 51 753€ 85 016€ 91 060€ 89 035€ 134 408€ 141 229€ 140 893€ 102 113€ 97 759€ 161 749€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
26 745 235€ 24 725 881€ 20 088 092€ 18 875 056€ 19 005 600€ 17 205 841€ 18 637 795€ 12 490 645€ 10 620 286€ 9 338 849€ 9 215 943€ 8 659 941€ 7 998 195€ 8 121 633€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 359 517€ 2 809 104€ 507 137€ 900 207€ 2 353 001€ 1 252 410€ 619 330€ 424 708€ -381 047€ -878 659€ -807 221€ -769 382€ -649 939€ -572 450€
76
591
Daň z príjmov
50 164€ 38 445€ 30 922€ 32 245€ 25 552€ 31 823€ 59 847€ 6 690€ 6 664€ 9€ 6€ 41€ 48€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 309 354€ 2 770 659€ 476 215€ 867 962€ 2 327 449€ 1 220 587€ 559 483€ 418 018€ -387 711€ -878 667€ -807 226€ -769 423€ -649 987€ -572 450€