Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
418 878€ 382 425€ 420 873€ 432 639€ 484 569€ 463 447€ 486 671€ 512 453€ 517 489€ 418 516€ 375 746€ 310 819€ 260 240€ 249 452€
02
502
Spotreba energie
201 274€ 159 617€ 122 801€ 134 579€ 143 605€ 122 478€ 138 834€ 140 805€ 158 134€ 142 996€ 148 865€ 138 516€ 147 105€ 142 958€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
84 326€ 54 986€ 47 356€ 58 123€ 111 248€ 42 351€ 38 886€ 83 785€ 86 177€ 34 407€ 27 469€ 18 202€ 45 894€ 35 164€
05
512
Cestovné
2 492€ 3 432€ 2 045€ 1 224€ 5 293€ 5 770€ 5 597€ 2 708€ 3 382€ 1 933€ 1 843€ 4 326€ 2 805€ 4 739€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 925€ 1 465€ 1 038€ 1 193€ 1 603€ 1 273€ 1 032€ 948€ 1 561€ 719€ 659€ 473€ 576€ 615€
07
518
Ostatné služby
386 552€ 339 266€ 325 486€ 306 994€ 306 886€ 287 530€ 275 212€ 275 004€ 257 048€ 238 785€ 231 102€ 173 043€ 175 701€ 217 712€
08
521
Mzdové náklady
2 882 503€ 2 604 571€ 2 238 066€ 2 020 969€ 1 918 421€ 1 582 960€ 1 442 097€ 1 478 808€ 1 282 387€ 1 152 353€ 1 046 836€ 888 317€ 641 458€ 621 642€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
969 610€ 790 385€ 767 233€ 688 573€ 653 242€ 532 584€ 491 750€ 493 068€ 439 125€ 392 602€ 358 536€ 279 977€ 195 719€ 191 920€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
72 594€ 73 443€ 57 968€ 56 546€ 48 396€ 40 777€ 52 988€ 44 812€ 36 040€ 25 190€ 25 932€ 17 764€ 14 867€ 31 617€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€
14
532
Daň z nehnuteľností
8 190€ 7 259€ 7 259€ 7 253€ 5 770€ 5 552€ 5 142€ 5 110€ 4 401€ 4 401€ 3 941€ 3 218€ 3 007€ 2 620€
15
538
Ostatné dane a poplatky
886€ 852€ 829€ 1 174€ 804€ 837€ 606€ 295€ 362€ 420€ 501€ 146€ 136€ 169€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
713€ 0€ 0€ 1 023€ 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 164€
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 965€ 60€ 1 000€ 0€ 0€ 1 311€ 32€ 982€ 9 575€ 136€ 0€ 106€ 36€ 57€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
19
544
Úroky
4 169€ 1 784€ 1 371€ 1 477€ 1 847€ 542€ 965€ 28€ 731€ 1€ 888€ 2 422€ 3 168€ 10 038€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 200€ 465€ 150€ 150€ 150€ 600€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
10 035€ 10 037€ 9 908€ 9 662€ 9 899€ 9 003€ 8 096€ 6 569€ 5 157€ 5 252€ 5 245€ 5 664€ 10 744€ 7 616€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
209 142€ 191 421€ 180 943€ 208 042€ 194 239€ 208 598€ 168 110€ 181 497€ 194 969€ 146 073€ 155 655€ 157 641€ 154 404€ 155 501€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 963 776€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ -5 232€ 27 179€ -2 806€ 17 549€ 21 739€ 21 739€ 1 956€ 7 603€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 256 506€ 4 621 001€ 4 184 178€ 3 929 471€ 3 880 817€ 3 332 191€ 3 116 028€ 3 224 265€ 3 014 287€ 2 585 990€ 2 405 109€ 2 002 740€ 1 663 645€ 2 636 366€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
4 677 073€ 3 603 632€ 3 466 808€ 3 016 472€ 3 364 308€ 3 141 180€ 3 243 375€ 3 157 542€ 2 661 488€ 2 489 447€ 2 272 346€ 1 833 659€ 1 525 261€ 1 434 984€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
38 306€ 30 441€ 24 203€ 23 428€ 33 014€ 29 936€ 31 286€ 34 865€ 31 239€ 19 500€ 19 894€ 11 795€ 14 040€ 16 885€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 16€ 492€ 787€ 143€ 142€ 94€ 111€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
1 788€ 0€ 0€ 3€ 300€ 401€ 3 004€ 20€ 1 000€ 2 583€ 2 270€ 2 679€ 218€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
83 101€ 72 671€ 29 220€ 32 849€ 37 628€ 34 143€ 41 795€ 51 052€ 41 633€ 40 256€ 39 440€ 57 143€ 44 692€ 31 597€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 496 116€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 2 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
524€ 0€ 4 500€ 0€ 1 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 765€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
801€ 287€ 983€ 768€ 1 149€ 1 683€ 3 666€ 568€ 740€ 0€ 1 344€ 386€ 366€ 370€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
546 960€ 818 886€ 726 778€ 729 448€ 542 649€ 468 373€ 390 760€ 356 991€ 405 492€ 23 188€ 167 317€ 156 224€ 164 504€ 304 672€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 348 552€ 4 525 917€ 4 252 491€ 3 804 968€ 3 981 348€ 3 675 716€ 3 714 597€ 3 601 053€ 3 142 084€ 2 783 960€ 2 502 753€ 2 062 029€ 1 749 175€ 3 285 500€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
92 046€ -95 084€ 68 313€ -124 502€ 100 531€ 343 525€ 598 568€ 376 789€ 127 797€ 197 971€ 97 644€ 59 290€ 85 530€ 649 134€
76
591
Daň z príjmov
1 292€ 8 585€ 1 623€ 2 895€ 2 175€ 3 398€ 3 782€ 3 267€ 3 043€ 2 708€ 1 778€ 997€ 865€ 9 830€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
-6 626€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 565€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
97 380€ -103 669€ 66 690€ -127 397€ 98 357€ 340 127€ 594 786€ 372 958€ 124 754€ 195 263€ 95 866€ 58 293€ 84 665€ 639 304€