Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 499 805€ 1 112 562€ 1 120 962€ 1 101 487€ 1 181 542€ 1 021 650€ 778 820€ 183 127€ 179 861€ 181 357€ 187 741€ 202 086€ 224 175€ 235 085€ 251 787€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 446 054€ 1 067 706€ 1 071 556€ 1 048 033€ 1 128 876€ 971 180€ 757 040€ 157 064€ 160 065€ 161 447€ 171 371€ 183 383€ 197 738€ 212 092€ 221 265€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 446 054€ 1 067 706€ 1 071 556€ 1 048 033€ 1 128 876€ 971 180€ 757 040€ 157 064€ 160 065€ 161 447€ 171 371€ 183 383€ 197 738€ 212 092€ 221 265€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
149 915€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€ 3 973€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
985 904€ 1 011 923€ 1 037 942€ 1 011 994€ 1 065 321€ 644 105€ 680 538€ 144 593€ 152 544€ 153 926€ 161 777€ 169 628€ 177 479€ 185 330€ 193 181€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
37 545€ 40 410€ 29 641€ 32 065€ 59 581€ 50 860€ 72 528€ 8 497€ 3 547€ 3 547€ 5 621€ 8 109€ 10 597€ 13 086€ 4 204€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 1 673€ 5 688€ 9 703€ 13 719€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 188€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
272 690€ 11 400€ 272 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
53 357€ 44 499€ 49 265€ 53 113€ 52 342€ 44 653€ 21 480€ 25 773€ 19 486€ 19 566€ 16 124€ 13 064€ 22 001€ 20 573€ 27 204€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 706€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 706€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
53 357€ 44 499€ 49 265€ 53 113€ 52 342€ 44 653€ 21 480€ 25 773€ 19 486€ 19 566€ 16 124€ 13 064€ 22 001€ 20 573€ 25 499€
087
2.
Ceniny (213)
3 510€ 4 163€ 3 267€ 3 965€ 5 909€ 5 720€ 2 664€ 3 276€ 583€ 1 272€ 1 282€ 684€ 574€ 679€ 511€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
49 847€ 40 336€ 45 998€ 49 149€ 46 434€ 38 933€ 18 816€ 22 497€ 18 903€ 18 293€ 14 843€ 12 380€ 21 427€ 19 894€ 24 988€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
395€ 357€ 141€ 341€ 324€ 5 817€ 300€ 291€ 310€ 345€ 246€ 5 639€ 4 436€ 2 420€ 3 317€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
395€ 357€ 141€ 341€ 324€ 317€ 300€ 291€ 310€ 345€ 246€ 239€ 236€ 220€ 197€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
5 500€ 0€ 5 400€ 4 200€ 2 200€ 3 120€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 499 805€ 1 112 562€ 1 120 962€ 1 101 487€ 1 181 542€ 1 021 650€ 778 820€ 183 127€ 179 861€ 181 357€ 187 741€ 202 086€ 224 175€ 235 085€ 251 787€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
23 191€ 19 075€ 20 926€ 19 030€ 11 215€ 5 383€ -2 141€ 1 520€ -310€ -1 523€ -2 869€ 5 491€ 7 505€ 7 335€ 17 973€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
18 528€ 11 913€ 11 913€ 4 389€ 4 389€ 2 559€ 1 347€ 0€ 0€ 757€ 546€ 1 154€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
18 528€ 11 913€ 11 913€ 4 389€ 4 389€ 2 559€ 1 347€ 0€ 0€ 757€ 546€ 1 154€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
23 191€ 19 075€ 2 398€ 7 117€ -698€ 994€ -6 530€ -1 040€ -1 657€ -1 523€ -2 869€ 5 491€ 6 748€ 6 789€ 16 819€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
20 875€ 22 726€ 2 302€ 502€ 920€ -6 530€ -2 869€ -2 869€ -2 869€ -2 869€ 91€ 6 578€ 6 578€ 6 578€ 17 427€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 316€ -3 650€ 96€ 6 614€ -1 618€ 7 524€ -3 661€ 1 830€ 1 212€ 1 347€ -2 960€ -1 088€ 170€ 210€ -607€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 443 437€ 1 057 901€ 1 072 858€ 1 053 487€ 1 129 682€ 1 011 730€ 775 760€ 176 790€ 175 448€ 182 880€ 190 610€ 196 595€ 216 670€ 227 750€ 227 625€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 265€ 2 699€ 3 931€ 3 135€ 2 050€ 2 567€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 567€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 265€ 2 699€ 3 931€ 3 135€ 2 050€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 421 869€ 1 035 977€ 1 050 248€ 1 034 558€ 1 111 224€ 995 974€ 762 325€ 164 321€ 164 126€ 169 130€ 176 322€ 183 383€ 202 067€ 216 348€ 215 077€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 409 668€ 1 033 977€ 1 048 048€ 1 019 558€ 1 096 424€ 979 974€ 762 325€ 164 321€ 164 126€ 169 130€ 176 322€ 183 383€ 202 067€ 216 348€ 215 077€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
15 000€ 14 800€ 16 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
12 201€ 2 000€ 2 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 678€ 1 873€ 1 652€ 1 212€ 1 052€ 891€ 852€ 798€ 588€ 732€ 791€ 759€ 672€ 599€ 460€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 678€ 1 873€ 1 652€ 1 212€ 1 052€ 891€ 852€ 798€ 588€ 732€ 791€ 759€ 672€ 599€ 460€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
19 891€ 20 051€ 20 959€ 17 717€ 17 406€ 14 865€ 12 583€ 11 670€ 10 733€ 10 753€ 10 798€ 8 522€ 10 796€ 8 754€ 9 522€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
145€ 167€ 180€ 145€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
102€ 98€ 98€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
10 588€ 10 932€ 11 526€ 9 354€ 9 774€ 7 545€ 6 908€ 6 261€ 5 776€ 5 768€ 5 699€ 3 189€ 5 559€ 4 207€ 5 257€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
7 117€ 7 017€ 7 303€ 6 429€ 5 940€ 5 456€ 4 513€ 4 373€ 3 886€ 3 959€ 4 094€ 4 274€ 4 206€ 3 719€ 3 612€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 084€ 2 005€ 2 032€ 1 844€ 1 692€ 1 520€ 1 162€ 1 036€ 927€ 859€ 825€ 915€ 1 031€ 827€ 654€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
33 177€ 35 586€ 27 179€ 28 970€ 40 645€ 4 537€ 5 201€ 4 818€ 4 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 188€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
263€ 559€ 331€ 510€ 210€ 730€ 1 170€ 562€ 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
32 914€ 35 027€ 26 848€ 28 460€ 40 435€ 3 806€ 4 031€ 4 256€ 4 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 188€