Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyuč. jazykom maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Školská 1003, Selice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
54 156€ 44 653€ 35 866€ 32 941€ 36 395€ 41 829€ 34 719€ 39 495€ 27 189€ 22 829€ 21 323€ 215 712€ 194 484€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 253€ 8 092€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 253€ 8 092€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 253€ 8 092€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
51 740€ 43 661€ 35 810€ 32 335€ 35 960€ 41 773€ 34 663€ 39 440€ 27 142€ 22 443€ 21 323€ 202 459€ 186 392€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 415€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 415€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
30€ 31€ 46€ 8 108€ 6 952€ 6 666€ 6 893€ 183 005€ 164 755€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 988€ 942€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
30€ 31€ 46€ 8 108€ 6 952€ 6 666€ 6 893€ 181 017€ 163 813€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
51 740€ 43 661€ 35 810€ 32 335€ 35 930€ 41 743€ 34 617€ 31 331€ 20 190€ 15 777€ 14 430€ 19 454€ 14 222€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
51 740€ 43 661€ 35 810€ 0€ 41 743€ 34 617€ 31 331€ 20 190€ 15 777€ 14 430€ 19 454€ 14 222€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
32 335€ 35 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 417€ 992€ 56€ 606€ 435€ 56€ 56€ 56€ 46€ 386€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 417€ 992€ 56€ 606€ 435€ 56€ 56€ 56€ 46€ 386€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
54 156€ 44 653€ 35 866€ 32 941€ 36 395€ 41 829€ 34 719€ 39 495€ 27 189€ 22 829€ 21 323€ 215 712€ 194 484€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -4 176€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 176€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
51 740€ 43 661€ 35 810€ 32 335€ 35 960€ 41 773€ 34 663€ 39 440€ 27 142€ 22 829€ 21 323€ 215 712€ 194 484€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 536€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 536€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 189 943€ 173 727€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 253€ 15 508€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176 690€ 158 219€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
12 573€ 11 786€ 9 811€ 9 081€ 8 877€ 7 240€ 5 639€ 4 313€ 2 974€ 2 218€ 1 467€ 1 969€ 1 885€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 573€ 11 786€ 9 811€ 9 081€ 8 877€ 7 240€ 5 639€ 4 313€ 2 974€ 2 218€ 1 467€ 1 969€ 1 885€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
39 166€ 31 875€ 25 999€ 23 253€ 27 083€ 34 534€ 29 024€ 27 068€ 17 273€ 15 010€ 13 016€ 17 598€ 12 336€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 38€ 7€ 3€ 7€ 35€ 20€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
30€ 31€ 46€ 49€ 58€ 1 065€ 53€ 112€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 401€ 6 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 386€ 149€ 155€ 123€
163
12.
Zamestnanci (331)
14 554€ 14 576€ 14 937€ 13 231€ 15 148€ 18 899€ 16 873€ 15 633€ 10 119€ 8 020€ 7 672€ 10 420€ 7 207€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
106€ 69€ 69€ 67€ 92€ 93€ 88€ 106€ 0€ 132€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
17 863€ 9 109€ 9 059€ 8 250€ 9 564€ 12 257€ 9 504€ 8 808€ 5 882€ 4 666€ 4 537€ 5 728€ 4 303€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 243€ 1 880€ 1 934€ 1 704€ 2 249€ 3 255€ 2 514€ 2 434€ 1 207€ 738€ 598€ 1 148€ 683€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
992€ 992€ 56€ 606€ 435€ 56€ 56€ 56€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
992€ 992€ 56€ 606€ 435€ 56€ 56€ 56€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€