Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyuč. jazykom maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Školská 1003, Selice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
29 630€ 25 196€ 26 339€ 29 669€ 21 590€ 20 279€ 20 818€ 25 916€ 29 729€ 23 747€ 30 490€ 24 168€ 29 326€ 27 742€ 22 820€
02
501
Spotreba materiálu
11 293€ 11 340€ 13 811€ 16 218€ 6 500€ 7 345€ 6 849€ 14 911€ 16 806€ 8 304€ 16 538€ 10 727€ 14 214€ 11 342€ 3 407€
03
502
Spotreba energie
18 337€ 13 857€ 12 527€ 13 450€ 15 089€ 12 934€ 13 970€ 11 005€ 12 922€ 15 443€ 13 952€ 13 441€ 15 112€ 16 400€ 19 413€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 489€ 21 719€ 9 715€ 12 388€ 10 236€ 9 589€ 43 952€ 10 199€ 6 573€ 15 698€ 12 104€ 20 906€ 22 847€ 11 077€ 1 888€
07
511
Opravy a udržiavanie
415€ 13 219€ 1 110€ 508€ 514€ 694€ 35 140€ 0€ 1 628€ 9 927€ 8 846€ 10 410€ 16 926€ 601€ 393€
08
512
Cestovné
168€ 138€ 137€ 633€ 149€ 50€ 13€ 67€ 36€ 299€ 313€ 192€ 0€ 132€ 0€
10
518
Ostatné služby
7 907€ 8 362€ 8 468€ 11 248€ 9 574€ 8 845€ 8 799€ 10 132€ 4 909€ 5 472€ 2 944€ 10 304€ 5 921€ 10 344€ 1 495€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
353 156€ 355 026€ 351 434€ 337 932€ 312 814€ 296 910€ 284 815€ 268 604€ 250 632€ 222 382€ 200 195€ 184 733€ 171 791€ 176 346€ 170 874€
12
521
Mzdové náklady
258 699€ 260 694€ 261 097€ 248 366€ 229 813€ 213 904€ 206 742€ 197 009€ 183 484€ 162 706€ 148 285€ 133 112€ 125 227€ 128 938€ 122 363€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
89 562€ 89 591€ 84 840€ 85 988€ 79 969€ 75 912€ 72 898€ 67 961€ 63 359€ 55 805€ 49 406€ 46 293€ 43 503€ 44 267€ 42 219€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
830€ 900€ 617€ 574€ 0€ 0€ 0€ 0€ 560€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 065€ 3 841€ 4 880€ 2 307€ 2 085€ 2 193€ 2 307€ 2 006€ 2 013€ 1 895€ 1 541€ 1 309€ 1 226€ 1 338€ 2 125€
16
528
Ostatné sociálne náklady
697€ 946€ 4 902€ 2 868€ 1 627€ 1 776€ 1 975€ 402€ 4 019€ 1 835€ 1 803€ 4 167€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 496€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 496€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 496€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
387€ 371€ 469€ 442€ 816€ 800€ 777€ 275€ 246€ 324€ 291€ 498€ 148€ 556€ 199€
47
568
Ostatné finančné náklady
387€ 371€ 469€ 442€ 816€ 800€ 777€ 275€ 246€ 324€ 291€ 498€ 148€ 556€ 199€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 133€ 12 905€ 15 789€ 5 061€ 1 244€ 2 660€ 1 298€ 3 449€ 1 471€ 1 207€ 614€ 3 106€ 2 337€ 654€ 2 606€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 133€ 12 905€ 15 789€ 5 061€ 1 244€ 2 660€ 1 298€ 3 449€ 1 471€ 1 207€ 614€ 3 106€ 2 337€ 654€ 2 606€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
396 796€ 415 218€ 403 747€ 385 493€ 346 699€ 330 238€ 351 660€ 308 442€ 288 651€ 271 416€ 250 588€ 239 012€ 233 299€ 222 577€ 204 883€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
992€ 250€ 238€ 1 391€ 517€ 1 689€ 538€ 3 449€ 1 471€ 1 207€ 614€ 3 106€ 2 337€ 654€ 2 606€
67
602
Tržby z predaja služieb
992€ 250€ 238€ 1 391€ 517€ 1 689€ 538€ 3 449€ 1 471€ 1 207€ 614€ 3 106€ 2 337€ 654€ 2 606€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
160€ 1 643€ 185€ 727€ 971€ 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
160€ 1 643€ 185€ 727€ 971€ 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 496€ 3 899€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 496€ 3 899€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 8 059€ 6 895€ 5 601€ 6 840€ 6 202€ 6 496€ 3 899€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
395 645€ 413 325€ 404 747€ 384 102€ 345 456€ 327 578€ 350 362€ 304 994€ 279 121€ 263 315€ 244 373€ 229 066€ 224 760€ 215 427€ 202 554€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
40 857€ 40 405€ 40 289€ 42 409€ 32 396€ 33 160€ 29 350€ 31 449€ 29 471€ 27 013€ 26 814€ 28 911€ 25 948€ 40 004€ 38 708€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
351 205€ 363 066€ 350 710€ 338 129€ 313 060€ 294 418€ 321 012€ 273 195€ 249 650€ 236 302€ 217 559€ 200 155€ 198 812€ 175 423€ 163 846€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
3 583€ 9 853€ 13 748€ 3 564€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
396 796€ 415 218€ 405 171€ 385 493€ 346 699€ 330 238€ 351 660€ 308 442€ 288 651€ 271 416€ 250 588€ 239 012€ 233 299€ 222 577€ 209 059€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 176€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 176€