Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčiansky samosprávny kraj

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
416 791€ 457 649€ 313 036€ 343 360€ 324 787€ 325 258€ 324 940€ 512 331€ 359 122€ 413 915€ 295 428€ 609 503€ 271 040€
02
501
Spotreba materiálu
258 902€ 279 345€ 164 392€ 173 745€ 136 724€ 219 545€ 225 158€ 401 496€ 240 244€ 310 642€ 179 244€ 473 118€ 223 363€
03
502
Spotreba energie
157 889€ 178 304€ 148 645€ 169 615€ 188 063€ 105 713€ 99 782€ 110 834€ 118 878€ 103 272€ 116 184€ 136 384€ 47 677€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 420 108€ 2 935 366€ 2 586 253€ 2 305 759€ 2 208 247€ 2 552 625€ 2 719 174€ 2 909 329€ 2 886 530€ 2 860 094€ 3 478 620€ 3 233 747€ 2 467 439€
07
511
Opravy a udržiavanie
143 714€ 68 307€ 69 585€ 60 935€ 497 950€ 625 367€ 466 235€ 324 522€ 459 994€ 285 313€ 206 613€ 464 434€ 229 544€
08
512
Cestovné
96 012€ 87 201€ 93 559€ 70 070€ 65 440€ 65 197€ 70 953€ 80 713€ 80 955€ 75 299€ 69 988€ 79 051€ 81 892€
09
513
Náklady na reprezentáciu
22 528€ 51 587€ 37 752€ 39 451€ 14 986€ 17 800€ 15 157€ 12 978€ 5 547€ 8 329€ 89 253€ 166 147€ 107 369€
10
518
Ostatné služby
2 157 854€ 2 728 271€ 2 385 357€ 2 135 302€ 1 629 872€ 1 844 261€ 2 166 829€ 2 491 117€ 2 340 034€ 2 491 153€ 3 112 766€ 2 524 115€ 2 048 635€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 506 291€ 4 100 417€ 3 716 924€ 3 451 959€ 3 322 029€ 3 120 631€ 3 237 004€ 3 251 140€ 3 108 653€ 3 048 423€ 3 094 933€ 2 956 370€ 2 527 211€
12
521
Mzdové náklady
3 114 626€ 2 827 540€ 2 559 743€ 2 382 595€ 2 274 126€ 2 115 961€ 2 113 336€ 2 216 799€ 2 140 066€ 2 104 934€ 2 276 356€ 2 180 592€ 1 877 317€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 170 970€ 1 068 426€ 981 787€ 902 201€ 857 447€ 813 295€ 820 914€ 856 286€ 810 367€ 793 505€ 669 049€ 629 811€ 531 798€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
39 974€ 38 622€ 34 678€ 31 818€ 30 890€ 28 184€ 33 129€ 33 004€ 29 266€ 26 748€ 26 255€ 24 108€ 18 971€
15
527
Zákonné sociálne náklady
158 155€ 149 531€ 122 893€ 121 107€ 134 216€ 131 205€ 197 647€ 128 162€ 117 167€ 114 676€ 113 073€ 108 939€ 88 021€
16
528
Ostatné sociálne náklady
22 566€ 16 299€ 17 824€ 14 239€ 25 350€ 31 986€ 71 977€ 16 889€ 11 786€ 8 559€ 10 199€ 12 918€ 11 104€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
72 905€ 54 880€ 56 418€ 57 653€ 18 736€ 18 195€ 17 578€ 22 729€ 20 779€ 18 757€ 18 489€ 7 357€ 13 448€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
67 519€ 49 210€ 51 622€ 52 399€ 13 113€ 13 113€ 13 033€ 18 491€ 16 839€ 14 051€ 14 517€ 2 628€ 7 561€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 386€ 5 670€ 4 797€ 5 254€ 5 623€ 5 081€ 4 545€ 4 239€ 3 940€ 4 706€ 3 972€ 4 729€ 5 887€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
988 242€ 3 053 651€ 1 492 742€ 822 891€ 970 129€ 1 480 250€ 248 821€ 475 483€ 733 813€ 354 059€ 128 782€ 787 287€ 400 731€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 764€ 2 014 096€ 444 406€ 139 660€ 342 275€ 98 133€ 4 929€ 154 267€ 445 307€ 77 791€ 78 212€ 578 173€ 390 470€
23
542
Predaný materiál
81€ 162€ 174€ 96€ 146€ 220€ 3 912€ 2 489€ 1 129€ 986€ 0€ 1 915€ 68€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 101€ 55€ 197€ 4€ 0€ 0€ 27€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
311€ 70€ 34 328€ 843 704€ 19 622€ 316€ 7€ 0€ 0€ 6€
26
546
Odpis pohľadávky
2 704€ 330 127€ 1 045€ 1€ 0€ 0€ 1 821€ 7 553€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
796 693€ 709 266€ 1 047 851€ 661 713€ 593 272€ 538 192€ 239 980€ 297 862€ 287 055€ 275 275€ 50 544€ 205 351€ 2 634€
28
549
Manká a škody
19 251€ 53€ 2€ 0€ 26€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
8 228 385€ 6 474 767€ 5 608 898€ 966 640€ 3 290 793€ 1 189 198€ 1 733 145€ 1 398 829€ 1 560 568€ 1 547 178€ 1 417 477€ 1 943 450€ 991 996€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 037 261€ 1 352 582€ 671 212€ 720 930€ 907 299€ 1 043 303€ 1 164 799€ 1 175 123€ 1 304 003€ 1 218 949€ 1 247 286€ 1 135 417€ 868 517€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 191 123€ 5 122 185€ 4 937 686€ 245 711€ 2 383 494€ 145 895€ 568 346€ 223 706€ 256 565€ 328 228€ 170 191€ 808 033€ 123 479€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 071 466€ 5 020 944€ 4 936 052€ 56 395€ 23 674€ 68 987€ 526 089€ 223 656€ 256 565€ 147 403€ 136 059€ 776 038€ 113 458€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 119 657€ 101 241€ 1 634€ 189 315€ 2 359 821€ 76 908€ 42 257€ 50€ 0€ 180 825€ 34 132€ 31 996€ 10 021€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
792 882€ 847 303€ 1 043 403€ 1 016 874€ 1 023 914€ 1 063 916€ 1 698 915€ 1 380 630€ 1 692 543€ 1 087 483€ 714 995€ 968 331€ 716 523€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
370 982€ 430 630€ 686 997€ 720 868€ 756 843€ 801 571€ 999 857€ 1 080 186€ 1 384 962€ 906 827€ 522 155€ 957 042€ 680 847€
43
563
Kurzové straty
1€ 15€ 32€ 20€ 26€ 48€ 28€ 101€ 251€ 321€ 139€ 5 268€ 1 565€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
421 899€ 416 658€ 356 373€ 295 986€ 267 044€ 262 297€ 699 030€ 300 343€ 307 331€ 180 335€ 192 702€ 6 021€ 34 111€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
92 364 855€ 86 090 718€ 71 129 032€ 67 963 026€ 62 182 043€ 59 390 960€ 59 420 081€ 60 563 933€ 59 072 860€ 58 520 938€ 54 706 886€ 55 592 205€ 57 945 932€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
60 428 364€ 57 201 084€ 49 930 034€ 44 832 243€ 41 868 584€ 40 019 705€ 39 311 454€ 40 440 944€ 39 967 963€ 39 283 479€ 35 210 388€ 39 983 165€ 43 749 421€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
15 189€ 243 292€ 175 325€ 177 753€ 95 506€ 64 237€ 42 078€ 48 230€ 153 985€ 572€ 1 672€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
29 780 505€ 28 646 342€ 21 023 673€ 22 953 031€ 20 217 953€ 19 304 262€ 20 066 537€ 20 074 690€ 18 949 409€ 19 230 577€ 19 494 826€ 15 609 040€ 14 192 838€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 140 797€ 2 757€ 12€ 68€ 1 504€ 6 310€ 0€ 0€ 3 673€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
109 790 459€ 104 014 750€ 85 946 707€ 76 928 162€ 73 340 678€ 69 141 033€ 69 399 657€ 70 514 404€ 69 434 868€ 67 850 845€ 63 855 610€ 66 098 250€ 65 334 321€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
100 124 213€ 101 201 672€ 91 564 914€ 82 130 050€ 76 040 476€ 67 573 737€ 62 535 491€ 58 298 163€ 57 171 627€ 56 587 751€ 49 051 163€ 57 216 122€ 55 379 789€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
100 104 006€ 101 169 871€ 91 535 202€ 82 097 432€ 75 997 760€ 67 538 993€ 62 485 754€ 58 264 421€ 57 143 942€ 56 564 047€ 49 025 655€ 57 196 099€ 55 353 044€
82
633
Výnosy z poplatkov
20 207€ 31 801€ 29 712€ 32 619€ 42 716€ 34 743€ 49 737€ 33 742€ 27 685€ 23 704€ 25 508€ 20 023€ 26 745€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 137 542€ 4 084 225€ 2 463 750€ 3 056 873€ 1 262 568€ 535 413€ 313 348€ 295 414€ 365 826€ 508 692€ 823 400€ 2 031 716€ 1 567 427€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
733 548€ 3 721 131€ 1 914 613€ 1 627 616€ 692 577€ 263 423€ 97 148€ 148 406€ 195 544€ 294 516€ 277 747€ 1 908 585€ 1 440 380€
85
642
Tržby z predaja materiálu
79€ 187€ 856€ 2 514€ 298€ 272€ 6 946€ 4 160€ 1 145€ 1 097€ 1 300€ 1 915€ 68€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 025€ 9 656€ 32 665€ 20 968€ 6 632€ 23€ 5€ 0€ 0€ 0€ 587€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12 350€ 23 259€ 19 164€ 2 840€ 25 263€ 8 200€ 1 504€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
383 540€ 329 991€ 496 452€ 1 402 934€ 537 798€ 263 494€ 207 745€ 142 849€ 169 037€ 213 079€ 544 353€ 120 629€ 126 979€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 235 661€ 5 899 044€ 864 482€ 158 658€ 34 654€ 554 892€ 198 146€ 314 815€ 154 345€ 196 000€ 758 477€ 119 746€ 87 535€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 235 661€ 5 899 044€ 864 482€ 158 658€ 34 654€ 554 892€ 198 146€ 314 815€ 154 345€ 196 000€ 758 477€ 119 746€ 87 535€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 044 277€ 4 931 193€ 43 178€ 25 671€ 34 254€ 548 879€ 198 146€ 149 333€ 147 403€ 194 623€ 754 999€ 114 621€ 79 982€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
191 384€ 967 851€ 821 304€ 132 986€ 400€ 6 013€ 165 481€ 6 942€ 1 378€ 3 478€ 5 125€ 7 553€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
651€ 1 888€ 1 625€ 2 537€ 1 916€ 348€ 6 459€ 13 252€ 25 449€ 25 099€ 46 504€ 534 204€ 277 493€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
648€ 1 578€ 1 625€ 2 537€ 1 916€ 348€ 6 459€ 13 239€ 25 374€ 25 099€ 46 484€ 533 661€ 277 468€
103
663
Kurzové zisky
2€ 311€ 13€ 75€ 1€ 20€ 543€ 25€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 119€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 119€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
12 102 316€ 10 465 706€ 9 424 834€ 9 569 708€ 9 858 916€ 9 452 744€ 9 348 854€ 9 455 355€ 9 164 060€ 7 551 428€ 8 526 927€ 7 202 406€ 6 113 579€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 663 639€ 348 396€ 408 720€ 321 796€ 332 893€ 501 907€ 485 168€ 603 570€ 1 349 914€ 805 636€ 2 279 016€ 923 581€ 285 014€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 658 601€ 2 045 142€ 979 795€ 1 263 188€ 1 608 660€ 1 256 917€ 1 229 099€ 964 590€ 689 344€ 105 211€ 74 727€ 309 663€ 181 378€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
21 961€ 20 588€ 23 435€ 20 247€ 14 766€ 18 000€ 20 650€ 17 766€ 2 973€ 5 098€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18€ 41€ 89€ 44€ 53€ 1 242€ 12€ 129€ 28€ 35€ 65€ 85€ 110€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
729€ 827€ 827€ 896€ 758€ 40 314€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
7 758 097€ 8 051 539€ 8 012 795€ 7 964 432€ 7 901 814€ 7 674 678€ 7 613 100€ 7 868 473€ 7 120 905€ 6 634 690€ 6 132 806€ 5 969 078€ 5 647 077€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
118 600 381€ 121 652 535€ 104 319 605€ 94 917 826€ 87 198 531€ 78 117 133€ 72 402 299€ 68 376 999€ 66 881 307€ 64 869 089€ 59 206 470€ 67 104 195€ 63 425 823€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
8 809 922€ 17 637 785€ 18 372 899€ 17 989 663€ 13 857 853€ 8 976 101€ 3 002 642€ -2 137 405€ -2 553 561€ -2 981 756€ -4 649 140€ 1 005 945€ -1 908 497€
136
591
Splatná daň z príjmov
123€ 358€ 309€ 482€ 364€ 66€ 1 227€ 2 515€ 4 807€ 36 424€ 8 831€ 102 067€ 33 576€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 809 799€ 17 637 427€ 18 372 590€ 17 989 181€ 13 857 489€ 8 976 035€ 3 001 415€ -2 139 920€ -2 558 368€ -3 018 181€ -4 657 972€ 903 878€ -1 942 073€