Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 121

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
730 287€ 771 604€ 716 301€ 433 061€ 448 212€ 463 816€ 498 055€ 507 037€ 551 172€ 593 991€ 623 951€ 671 359€ 133 940€ 155 706€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
655 348€ 684 213€ 666 035€ 385 721€ 400 313€ 426 686€ 445 409€ 474 706€ 518 226€ 561 746€ 584 498€ 626 418€ 94 916€ 109 244€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
655 348€ 684 213€ 666 035€ 385 721€ 400 313€ 426 686€ 445 409€ 474 706€ 518 226€ 561 746€ 584 498€ 626 418€ 94 916€ 109 244€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€ 8 652€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
596 098€ 618 618€ 641 138€ 365 749€ 378 116€ 397 418€ 411 680€ 431 853€ 470 811€ 509 769€ 527 959€ 565 317€ 86 088€ 100 188€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
50 599€ 56 944€ 16 245€ 11 320€ 13 545€ 20 617€ 25 078€ 34 201€ 38 763€ 43 325€ 47 887€ 52 449€ 176€ 404€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
74 358€ 85 270€ 48 874€ 46 948€ 47 044€ 36 183€ 51 699€ 31 514€ 32 222€ 31 191€ 39 062€ 44 663€ 38 746€ 46 084€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 132€ 966€ 1 767€ 627€ 327€ 2 137€ 2 846€ 1 830€ 2 526€ 1 862€ 1 378€ 1 838€ 2 086€ 2 818€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 132€ 966€ 1 767€ 627€ 327€ 2 137€ 2 846€ 1 830€ 2 526€ 1 862€ 1 378€ 1 838€ 2 086€ 2 818€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 0€ 0€ 0€ 142€ 0€ 0€ 0€ 1 419€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 142€ 0€ 0€ 0€ 1 419€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
73 226€ 84 303€ 47 107€ 46 321€ 46 717€ 34 045€ 48 853€ 29 684€ 29 554€ 29 330€ 37 684€ 42 825€ 35 241€ 43 266€
087
2.
Ceniny (213)
370€ 211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
72 857€ 84 303€ 47 107€ 46 321€ 46 506€ 34 045€ 48 663€ 29 684€ 29 554€ 29 330€ 37 684€ 42 825€ 35 241€ 43 266€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
580€ 2 121€ 1 392€ 391€ 855€ 947€ 947€ 817€ 725€ 1 055€ 391€ 278€ 278€ 378€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
580€ 2 121€ 1 392€ 391€ 855€ 947€ 947€ 817€ 725€ 1 055€ 391€ 278€ 278€ 378€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
730 287€ 771 604€ 716 301€ 433 061€ 448 212€ 463 816€ 498 055€ 507 037€ 551 172€ 593 991€ 623 951€ 671 359€ 133 940€ 155 706€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
370€ 112€ -5 117€ -123€ 131€ -7 009€ -7 845€ -9 279€ -26 429€ -26 228€ -18 528€ -17 648€ -6 768€ -11 373€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
370€ 112€ -5 117€ -123€ 131€ -7 009€ -7 845€ -9 279€ -26 429€ -26 228€ -18 528€ -17 648€ -6 768€ -11 373€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
234€ -5 117€ -123€ 131€ -7 009€ -7 845€ -9 279€ -26 429€ -26 228€ -18 526€ -17 648€ -6 768€ -11 373€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
135€ 5 229€ -4 994€ -254€ 7 140€ 836€ 1 434€ 17 150€ -201€ -7 702€ -880€ -10 880€ 4 605€ -11 373€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
153 069€ 170 350€ 140 792€ 98 152€ 100 288€ 97 806€ 108 397€ 93 654€ 119 127€ 125 533€ 133 323€ 145 757€ 117 231€ 132 907€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 527€ 11 232€ 6 768€ 11 132€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 527€ 11 232€ 6 768€ 11 132€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
78 500€ 83 194€ 85 531€ 50 813€ 53 444€ 55 333€ 49 572€ 53 389€ 61 026€ 68 664€ 76 283€ 84 041€ 72 312€ 76 044€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
78 500€ 83 194€ 85 531€ 50 813€ 53 444€ 55 333€ 49 572€ 53 389€ 61 026€ 68 664€ 76 283€ 84 041€ 72 312€ 76 044€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
937€ 1 038€ 2 818€ 3 564€ 4 864€ 4 176€ 3 507€ 2 959€ 2 395€ 1 642€ 523€ 571€ 395€ 700€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
937€ 1 038€ 2 818€ 3 564€ 4 864€ 4 176€ 3 507€ 2 959€ 2 395€ 1 642€ 523€ 571€ 395€ 700€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
73 632€ 86 118€ 52 443€ 43 775€ 41 980€ 38 297€ 55 318€ 37 306€ 37 180€ 36 701€ 37 990€ 49 913€ 37 756€ 45 031€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 730€ 2 772€ 1 865€ 3 450€ 856€ 1 254€ 7 844€ 1 262€ 329€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 711€ 3 088€ 3 159€ 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 763€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
200€ 183€ 231€ 451€ 1 719€ 697€ 609€ 636€ 127€ 1 516€ 902€ 1 298€ 2 501€ 2 874€
163
12.
Zamestnanci (331)
39 474€ 45 094€ 27 518€ 23 873€ 22 706€ 20 378€ 30 415€ 20 133€ 19 491€ 20 158€ 20 624€ 23 963€ 19 849€ 22 792€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
25 460€ 29 334€ 16 978€ 14 878€ 14 338€ 12 687€ 16 551€ 12 504€ 12 011€ 11 916€ 12 564€ 13 900€ 11 842€ 14 062€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 783€ 7 639€ 3 776€ 3 095€ 3 217€ 2 805€ 4 971€ 2 168€ 2 102€ 2 255€ 2 646€ 2 908€ 2 302€ 3 211€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 005€ 781€ 781€ 721€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
576 848€ 601 142€ 580 626€ 335 031€ 347 793€ 373 019€ 397 503€ 422 663€ 458 474€ 494 686€ 509 156€ 543 250€ 23 477€ 34 172€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
576 848€ 601 142€ 580 626€ 335 031€ 347 793€ 373 019€ 397 503€ 422 663€ 458 474€ 494 686€ 509 156€ 543 250€ 23 477€ 34 172€