Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 121

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
86 519€ 91 224€ 95 022€ 77 858€ 85 226€ 96 384€ 83 805€ 80 560€ 98 200€ 81 230€ 88 039€ 81 252€ 90 501€ 105 510€
02
501
Spotreba materiálu
67 318€ 66 555€ 67 531€ 56 130€ 58 679€ 67 613€ 49 170€ 53 113€ 50 711€ 47 387€ 51 862€ 56 590€ 48 974€ 69 527€
03
502
Spotreba energie
19 201€ 24 668€ 27 491€ 21 728€ 26 547€ 28 770€ 34 635€ 27 446€ 47 489€ 33 843€ 36 177€ 24 662€ 41 527€ 35 983€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
50 020€ 43 710€ 179 769€ 67 940€ 161 573€ 58 373€ 42 529€ 55 281€ 20 391€ 22 564€ 31 529€ 44 300€ 30 304€ 35 285€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 742€ 89€ 131 941€ 25 496€ 14 178€ 26 604€ 964€ 3 692€ 15 952€ 0€ 0€ 4 415€
08
512
Cestovné
139€ 380€ 1 648€ 1 281€ 1 127€ 1 172€ 1 212€ 1 079€ 920€ 906€ 1 118€ 640€ 867€ 878€
10
518
Ostatné služby
41 139€ 43 330€ 178 121€ 66 571€ 28 506€ 31 705€ 27 138€ 27 599€ 18 507€ 17 967€ 14 459€ 43 660€ 29 437€ 29 992€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
672 590€ 639 434€ 570 288€ 506 391€ 460 073€ 424 344€ 418 863€ 409 390€ 393 019€ 370 336€ 358 561€ 351 404€ 337 437€ 332 670€
12
521
Mzdové náklady
490 224€ 473 359€ 420 310€ 371 781€ 338 251€ 311 693€ 307 663€ 299 813€ 288 412€ 273 263€ 263 711€ 259 909€ 249 681€ 246 448€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
169 124€ 153 591€ 142 345€ 126 337€ 113 358€ 105 753€ 103 226€ 102 610€ 98 097€ 90 579€ 88 461€ 85 628€ 83 226€ 81 572€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 032€ 3 667€ 3 475€ 3 122€ 3 139€ 2 852€ 2 779€ 2 727€ 2 595€ 2 370€ 2 270€ 2 318€ 2 376€ 2 284€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 211€ 8 818€ 4 157€ 5 151€ 5 325€ 4 045€ 5 195€ 4 240€ 3 915€ 4 124€ 4 119€ 3 549€ 2 154€ 2 366€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
180€ 30€ 155€ 60€ 30€ 150€ 30€ 0€ 14€ 66€ 33€ 100€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
180€ 30€ 155€ 60€ 30€ 150€ 30€ 0€ 14€ 66€ 33€ 100€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
28 865€ 25 317€ 21 642€ 14 592€ 29 381€ 28 650€ 29 297€ 43 520€ 62 046€ 61 057€ 60 446€ 40 818€ 21 096€ 25 413€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 865€ 25 317€ 21 642€ 14 592€ 29 381€ 28 650€ 29 297€ 43 520€ 43 520€ 42 531€ 41 920€ 29 587€ 14 328€ 14 281€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 526€ 11 231€ 6 768€ 11 132€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 526€ 11 231€ 6 768€ 11 132€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 011€ 918€ 1 039€ 980€ 890€ 813€ 732€ 671€ 531€ 3 409€ 628€ 434€ 352€ 402€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 011€ 918€ 1 039€ 980€ 890€ 813€ 732€ 671€ 531€ 3 409€ 628€ 434€ 351€ 402€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
61 824€ 39 577€ 63 918€ 66 356€ 32 433€ 38 452€ 31 987€ 34 237€ 28 870€ 23 845€ 19 661€ 14 012€ 16 026€ 20 175€
61
587
Náklady na ostatné transfery
14 082€ 1 475€ 3 051€ 3 837€ 4 773€ 6 159€ 8 935€ 11 039€ 11 169€ 11 409€ 6 696€ 2 901€ 3 252€ 5 342€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
47 742€ 38 102€ 60 867€ 62 519€ 27 660€ 32 293€ 23 052€ 23 198€ 17 702€ 12 437€ 12 965€ 11 111€ 12 774€ 14 833€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
900 830€ 840 180€ 931 857€ 734 147€ 769 730€ 647 074€ 607 242€ 623 808€ 603 087€ 562 443€ 558 878€ 532 286€ 495 749€ 519 555€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
40 043€ 30 392€ 51 449€ 52 996€ 53 413€ 51 320€ 46 919€ 44 900€ 46 359€ 42 614€ 40 805€ 36 039€ 34 625€ 36 179€
67
602
Tržby z predaja služieb
40 043€ 30 392€ 51 449€ 52 996€ 53 413€ 51 320€ 46 919€ 44 900€ 46 359€ 42 614€ 40 805€ 36 039€ 34 625€ 36 179€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 533€ 7 671€ 10 464€ 11 122€ 11 885€ 17 364€ 11 106€ 4 583€ 6 205€ 3 909€ 3 755€ 3 453€ 3 095€ 3 539€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 533€ 7 671€ 10 464€ 11 122€ 11 885€ 17 364€ 11 106€ 4 583€ 6 205€ 3 909€ 3 755€ 3 453€ 3 095€ 3 539€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 526€ 11 231€ 6 768€ 11 132€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 526€ 11 231€ 6 768€ 11 132€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 18 526€ 18 526€ 18 526€ 11 231€ 6 768€ 11 132€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 3€ 2€ 3€ 9€ 10€ 10€ 5€ 21€
102
662
Úroky
0€ 3€ 2€ 3€ 9€ 10€ 10€ 4€ 21€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
853 389€ 807 345€ 864 950€ 669 775€ 711 573€ 579 227€ 550 649€ 572 947€ 531 794€ 489 683€ 502 197€ 475 136€ 451 497€ 468 443€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
207 102€ 191 638€ 216 955€ 214 286€ 152 607€ 140 656€ 143 249€ 143 085€ 128 372€ 105 718€ 123 055€ 121 463€ 141 227€ 143 626€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 694€ 4 513€ 3 414€ 2 631€ 5 502€ 4 166€ 3 817€ 7 638€ 7 638€ 7 757€ 7 757€ 12 346€ 12 384€ 12 351€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
586 807€ 589 390€ 624 158€ 432 653€ 526 740€ 408 140€ 378 003€ 377 791€ 357 969€ 340 355€ 335 881€ 321 535€ 292 582€ 297 759€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 089€ 20 805€ 18 228€ 11 961€ 24 484€ 24 484€ 25 480€ 35 883€ 35 883€ 34 774€ 34 163€ 17 241€ 1 944€ 1 930€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
28 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 661€ 1 858€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
3 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 851€ 1 000€ 2 195€ 8 243€ 2 240€ 1 781€ 100€ 8 550€ 1 933€ 1 079€ 1 341€ 1 890€ 1 502€ 12 777€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
900 965€ 845 408€ 926 863€ 733 893€ 776 870€ 647 911€ 608 676€ 640 958€ 602 886€ 554 741€ 557 998€ 521 406€ 500 354€ 508 182€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
135€ 5 229€ -4 994€ -254€ 7 140€ 836€ 1 434€ 17 150€ -201€ -7 702€ -880€ -10 880€ 4 605€ -11 373€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
135€ 5 229€ -4 994€ -254€ 7 140€ 836€ 1 434€ 17 150€ -201€ -7 702€ -880€ -10 880€ 4 605€ -11 373€