Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Krajné 173

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
97 940€ 122 373€ 89 264€ 84 266€ 77 034€ 77 958€ 78 090€ 86 409€ 83 223€ 77 008€ 82 150€ 71 432€ 89 956€
02
501
Spotreba materiálu
80 316€ 105 259€ 69 616€ 67 406€ 63 517€ 63 826€ 62 207€ 67 730€ 68 315€ 61 731€ 64 840€ 62 072€ 59 583€
03
502
Spotreba energie
17 624€ 17 114€ 19 647€ 16 859€ 13 516€ 14 132€ 15 884€ 18 678€ 14 907€ 15 277€ 17 310€ 9 360€ 30 373€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
27 549€ 32 459€ 27 340€ 26 883€ 39 401€ 25 843€ 18 045€ 16 298€ 14 050€ 15 201€ 37 687€ 38 150€ 23 037€
07
511
Opravy a udržiavanie
303€ 817€ 283€ 745€ 6 223€ 0€ 0€ 62€ 197€ 445€ 10 707€ 59€ 0€
08
512
Cestovné
77€ 2 237€ 736€ 1 104€ 703€ 742€ 1 124€ 707€ 818€ 426€ 4 911€ 4 880€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 30€ 0€ 38€ 0€
10
518
Ostatné služby
27 169€ 29 405€ 26 321€ 26 138€ 32 074€ 25 140€ 17 302€ 15 111€ 13 075€ 13 908€ 26 554€ 33 142€ 18 157€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
703 036€ 657 289€ 540 437€ 475 518€ 476 262€ 443 874€ 407 363€ 376 033€ 373 736€ 362 199€ 280 861€ 303 586€ 308 903€
12
521
Mzdové náklady
510 730€ 471 432€ 392 001€ 327 185€ 348 666€ 313 869€ 293 523€ 269 134€ 269 176€ 263 666€ 205 088€ 214 791€ 224 292€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
165 937€ 154 295€ 35 123€ 122 928€ 28 798€ 28 116€ 28 254€ 26 810€ 91 254€ 87 507€ 71 046€ 80 400€ 74 819€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 923€ 13 635€ 100 594€ 15 198€ 88 056€ 79 641€ 72 538€ 72 103€ 2 709€ 2 779€ 1 926€ 2 151€ 2 257€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 446€ 17 927€ 12 719€ 10 208€ 10 742€ 22 247€ 13 048€ 7 987€ 10 597€ 8 247€ 2 801€ 6 244€ 7 535€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 33€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 33€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 352€ 8 559€ 9 422€ 12 116€ 15 252€ 14 798€ 13 157€ 12 997€ 12 481€ 9 127€ 8 320€ 6 432€ 8 597€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 352€ 8 559€ 9 422€ 12 116€ 15 252€ 14 798€ 13 157€ 12 997€ 12 481€ 9 127€ 8 320€ 6 432€ 8 398€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
9 285€ 9 534€ 7 072€ 9 332€ 5 833€ 6 131€ 3 371€ 20 483€ 9 013€ 21 377€ 17 408€ 433 932€ 21 576€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 285€ 9 534€ 5 081€ 5 607€ 2 176€ 4 181€ 3 371€ 3 252€ 2 230€ 1 720€ 1 720€ 419 467€ 7 834€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 991€ 3 725€ 3 657€ 1 950€ 0€ 17 231€ 6 783€ 19 657€ 15 688€ 14 465€ 13 742€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 991€ 3 725€ 3 657€ 1 950€ 0€ 17 231€ 6 783€ 19 657€ 15 688€ 14 465€ 13 742€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
664€ 620€ 609€ 524€ 490€ 454€ 565€ 489€ 529€ 2 231€ 1 097€ 581€ 299€
47
568
Ostatné finančné náklady
664€ 620€ 609€ 524€ 490€ 454€ 565€ 489€ 529€ 2 231€ 1 097€ 581€ 299€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
11 958€ 101 964€ 50 715€ 18 508€ 11 074€ 10 257€ 10 156€ 9 836€ 11 157€ 10 006€ 9 638€ 8 610€ 10 588€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
11 958€ 101 964€ 50 715€ 18 508€ 11 074€ 10 257€ 10 156€ 9 836€ 11 157€ 10 006€ 9 638€ 8 610€ 10 588€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
867 784€ 932 797€ 724 858€ 627 147€ 625 345€ 579 315€ 530 747€ 522 544€ 504 189€ 497 149€ 437 161€ 862 733€ 462 989€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
27 587€ 48 162€ 61 361€ 45 108€ 46 930€ 44 682€ 48 660€ 41 481€ 35 519€ 38 549€ 36 692€ 28 256€ 33 559€
67
602
Tržby z predaja služieb
27 587€ 48 162€ 61 361€ 45 108€ 46 930€ 44 682€ 48 660€ 41 481€ 35 519€ 38 549€ 36 692€ 28 256€ 33 559€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
718€ 3 336€ 8 507€ 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
718€ 3 336€ 8 507€ 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 225€ 2 491€ 3 657€ 1 950€ 0€ 0€ 26 440€ 0€ 15 688€ 12 719€ 15 494€ 19 452€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 225€ 2 491€ 3 657€ 1 950€ 0€ 0€ 26 440€ 0€ 15 688€ 12 719€ 15 494€ 19 452€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 657€ 1 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 494€ 19 452€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 225€ 2 491€ 0€ 0€ 0€ 26 440€ 0€ 15 688€ 12 719€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
90€ 112€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
90€ 112€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
838 546€ 884 122€ 661 131€ 571 300€ 576 717€ 520 229€ 482 087€ 457 276€ 468 670€ 445 196€ 387 310€ 836 073€ 411 903€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
197 914€ 212 445€ 191 730€ 161 813€ 175 454€ 146 857€ 140 147€ 135 521€ 153 338€ 135 863€ 97 963€ 114 244€ 143 463€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 613€ 15 651€ 4 577€ 5 371€ 5 833€ 4 003€ 3 190€ 3 074€ 2 052€ 1 679€ 1 705€ 322 085€ 7 834€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
631 681€ 653 945€ 464 070€ 403 908€ 393 801€ 369 191€ 338 569€ 318 397€ 313 102€ 307 613€ 287 563€ 399 744€ 260 108€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 337€ 1 918€ 363€ 29€ 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
250€ 768€ 0€ 0€ 105€ 0€ 0€ 64€ 0€ 266€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
164€ 141€ 178€ 178€ 178€ 181€ 178€ 178€ 41€ 15€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
869 448€ 935 605€ 725 941€ 628 571€ 625 840€ 564 911€ 530 747€ 525 197€ 504 189€ 499 433€ 436 721€ 879 823€ 464 914€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 664€ 2 808€ 1 082€ 1 424€ 496€ -14 404€ 0€ 2 653€ 0€ 2 284€ -440€ 17 090€ 1 925€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 664€ 2 808€ 1 082€ 1 424€ 496€ -14 404€ 0€ 2 653€ 0€ 2 284€ -440€ 17 090€ 1 925€