Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Dvorec 63

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
40 399€ 49 582€ 57 340€ 55 885€ 53 106€ 47 506€ 45 345€ 52 609€ 51 013€ 45 587€ 53 790€ 67 396€ 63 301€
02
501
Spotreba materiálu
27 292€ 36 298€ 42 705€ 42 356€ 37 094€ 29 125€ 27 441€ 33 224€ 29 813€ 26 132€ 39 665€ 48 902€ 46 372€
03
502
Spotreba energie
13 107€ 13 284€ 14 636€ 13 528€ 16 013€ 18 381€ 17 905€ 19 385€ 21 200€ 19 455€ 14 125€ 18 494€ 16 929€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
14 754€ 12 558€ 9 306€ 11 569€ 9 884€ 8 046€ 4 680€ 6 425€ 4 968€ 4 359€ 5 644€ 9 395€ 4 715€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 212€ 816€ 538€ 193€ 1 393€ 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
10€ 390€ 393€ 315€ 236€ 194€ 0€ 589€ 128€ 117€ 254€ 447€ 199€
10
518
Ostatné služby
13 531€ 11 352€ 8 914€ 10 716€ 9 455€ 6 459€ 4 060€ 5 836€ 4 841€ 4 242€ 5 390€ 8 948€ 4 516€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
337 695€ 332 658€ 300 314€ 296 829€ 263 945€ 234 854€ 214 302€ 208 081€ 196 300€ 191 300€ 194 631€ 186 722€ 172 011€
12
521
Mzdové náklady
246 322€ 242 595€ 218 800€ 216 104€ 192 357€ 171 758€ 155 384€ 150 437€ 142 186€ 138 535€ 142 409€ 136 588€ 125 639€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
81 337€ 84 946€ 76 645€ 75 804€ 67 083€ 59 284€ 55 189€ 53 588€ 49 991€ 48 693€ 49 204€ 47 493€ 43 584€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 393€ 1 661€ 1 690€ 1 800€ 1 800€ 1 620€ 1 590€ 1 740€ 1 770€ 1 930€ 928€ 558€ 564€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 643€ 3 456€ 3 178€ 3 121€ 2 705€ 2 192€ 2 139€ 2 317€ 2 353€ 2 142€ 2 090€ 2 083€ 2 224€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 807€ 7 254€ 4 922€ 6 931€ 7 805€ 6 000€ 6 254€ 4 920€ 3 664€ 3 387€ 4 138€ 4 782€ 3 983€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 807€ 7 254€ 4 922€ 6 931€ 7 805€ 6 000€ 6 254€ 4 920€ 3 664€ 3 387€ 4 138€ 4 749€ 3 983€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 817€ 3 114€ 1 782€ 2 299€ 1 950€ 1 225€ 2 480€ 13 313€ 13 824€ 12 985€ 12 504€ 14 764€ 12 945€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 817€ 3 114€ 1 782€ 2 299€ 1 950€ 1 225€ 2 480€ 3 166€ 3 401€ 5 021€ 5 683€ 5 350€ 5 211€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 10 147€ 10 423€ 7 964€ 6 821€ 9 414€ 7 734€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 10 147€ 10 423€ 7 964€ 6 821€ 9 414€ 7 734€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 080€ 1 388€ 1 116€ 1 037€ 794€ 950€ 171€ 593€ 504€ 414€ 501€ 456€ 465€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 080€ 1 388€ 1 116€ 1 037€ 794€ 950€ 171€ 593€ 504€ 414€ 501€ 456€ 465€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
354€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
354€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
39 963€ 34 245€ 40 360€ 7 936€ 8 001€ 8 316€ 6 487€ 6 990€ 5 455€ 3 276€ 3 402€ 3 676€ 3 884€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
18 025€ 34 245€ 40 360€ 7 936€ 8 001€ 8 316€ 6 487€ 6 990€ 5 455€ 3 276€ 3 402€ 3 676€ 3 884€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
21 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
438 515€ 440 800€ 415 140€ 382 488€ 345 843€ 306 897€ 279 719€ 292 931€ 275 728€ 261 308€ 274 610€ 287 191€ 261 304€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
20 590€ 32 088€ 30 945€ 33 117€ 30 739€ 29 571€ 26 292€ 28 881€ 25 326€ 21 581€ 20 500€ 22 726€ 19 120€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
16€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
20 590€ 32 088€ 30 945€ 33 117€ 30 723€ 29 516€ 26 292€ 28 881€ 25 326€ 21 581€ 20 500€ 22 726€ 19 120€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
166€ 3 015€ 2 650€ 3 512€ 2 925€ 4 453€ 1 812€ 2 328€ 813€ 508€ 826€ 590€ 1 029€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
166€ 3 015€ 2 650€ 3 512€ 2 925€ 4 453€ 1 812€ 2 328€ 813€ 508€ 826€ 590€ 1 029€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 7 092€ 10 423€ 7 964€ 6 821€ 9 414€ 7 748€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 7 092€ 10 423€ 7 964€ 6 821€ 9 414€ 7 748€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 7 092€ 10 423€ 7 964€ 6 821€ 9 414€ 7 748€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 27€ 2€ 1€ 7€ 6€ 11€ 15€ 33€
102
662
Úroky
1€ 27€ 2€ 1€ 7€ 6€ 11€ 15€ 33€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
421 461€ 403 988€ 383 552€ 344 039€ 312 869€ 271 913€ 244 154€ 252 818€ 241 382€ 233 675€ 246 020€ 253 467€ 236 275€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
187 712€ 193 254€ 181 824€ 157 013€ 140 129€ 126 639€ 118 773€ 116 851€ 119 466€ 107 962€ 105 535€ 110 780€ 105 158€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 817€ 2 539€ 1 150€ 1 667€ 1 318€ 1 160€ 2 377€ 2 672€ 2 906€ 4 537€ 5 309€ 5 051€ 4 913€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
230 931€ 207 620€ 199 596€ 184 727€ 170 790€ 144 050€ 122 902€ 130 552€ 118 515€ 120 692€ 134 802€ 137 337€ 125 905€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
575€ 632€ 632€ 632€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
350€ 0€ 0€ 0€ 2 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 11€ 103€ 494€ 495€ 484€ 374€ 299€ 299€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
442 216€ 439 092€ 417 147€ 380 667€ 346 534€ 305 964€ 279 353€ 294 451€ 275 491€ 262 591€ 276 771€ 284 546€ 256 457€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 701€ -1 708€ 2 007€ -1 821€ 691€ -933€ -366€ 1 520€ -236€ 1 283€ 2 161€ -2 645€ -4 847€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 701€ -1 708€ 2 007€ -1 821€ 690€ -933€ -366€ 1 520€ -238€ 1 282€ 2 161€ -2 645€ -4 847€