Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
21 358€ 33 574€ 21 954€ 14 008€ 14 886€ 11 268€ 26 268€ 14 720€ 13 427€ 9 424€ 10 652€ 15 017€ 14 830€
02
501
Spotreba materiálu
16 208€ 28 733€ 15 548€ 8 188€ 10 440€ 6 280€ 21 643€ 10 912€ 6 865€ 6 354€ 6 655€ 9 641€ 10 286€
03
502
Spotreba energie
5 150€ 4 841€ 6 406€ 5 820€ 4 446€ 4 988€ 4 625€ 3 808€ 6 562€ 3 070€ 3 996€ 5 375€ 4 543€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
34 982€ 88 157€ 70 177€ 71 921€ 60 974€ 97 980€ 84 003€ 83 668€ 47 419€ 39 054€ 38 549€ 48 096€ 46 522€
07
511
Opravy a udržiavanie
832€ 366€ 6 716€ 2 749€ 8 680€ 36 359€ 8 695€ 6 600€ 3 927€ 1 097€ 1 336€ 1 772€ 1 211€
08
512
Cestovné
218€ 827€ 1 256€ 3 296€ 1 715€ 1 930€ 2 358€ 2 734€ 2 937€ 3 618€ 3 160€ 4 290€ 4 453€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 683€ 4 075€ 3 161€ 423€ 392€ 307€ 358€ 182€ 228€ 209€ 243€ 143€ 166€
10
518
Ostatné služby
32 249€ 82 889€ 59 044€ 65 453€ 50 188€ 59 384€ 72 592€ 74 152€ 40 327€ 34 130€ 33 811€ 41 892€ 40 692€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
169 782€ 162 231€ 145 162€ 128 937€ 119 927€ 121 943€ 112 114€ 108 666€ 113 002€ 110 380€ 117 281€ 113 939€ 104 316€
12
521
Mzdové náklady
117 920€ 111 503€ 98 578€ 90 026€ 86 400€ 86 669€ 80 654€ 78 051€ 83 915€ 80 633€ 86 066€ 83 440€ 77 148€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
40 609€ 38 291€ 32 891€ 29 998€ 28 064€ 27 497€ 26 270€ 25 986€ 24 611€ 25 003€ 25 775€ 25 751€ 23 105€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 252€ 12 438€ 13 693€ 8 913€ 5 462€ 7 776€ 5 189€ 4 629€ 4 475€ 4 745€ 5 441€ 4 748€ 4 063€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
661€ 370€ 342€ 773€ 1 076€ 884€ 431€ 316€ 418€ 299€ 485€ 1 040€ 222€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 216€ 284€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 7€ 7€ 7€ 7€
20
538
Ostatné dane a poplatky
661€ 365€ 337€ 768€ 1 071€ 879€ 426€ 311€ 413€ 292€ 262€ 749€ 215€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
599€ 1 932€ 6 206€ 1 075€ 865€ 930€ 735€ 813€ 605€ 550€ 430€ 1 032€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
38€ 5 049€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
594€ 1 894€ 1 157€ 1 040€ 865€ 930€ 735€ 730€ 605€ 550€ 430€ 1 032€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
26 872€ 28 734€ 21 160€ 14 728€ 12 624€ 6 351€ 5 395€ 7 230€ 5 515€ 4 994€ 5 231€ 4 630€ 4 959€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 872€ 28 734€ 21 160€ 14 728€ 12 624€ 6 351€ 5 395€ 2 995€ 1 068€ 1 382€ 1 809€ 1 433€ 1 599€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 235€ 4 447€ 3 612€ 3 422€ 3 197€ 3 360€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 235€ 4 447€ 3 612€ 3 422€ 3 197€ 3 360€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
74€ 32€ 589€ 542€ 541€ 537€ 768€ 2 151€ 752€ 495€ 505€ 544€ 559€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
74€ 32€ 589€ 542€ 541€ 537€ 768€ 2 151€ 752€ 495€ 505€ 544€ 559€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
982€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
982€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
254 327€ 315 031€ 265 591€ 231 984€ 210 892€ 240 875€ 229 714€ 217 564€ 181 137€ 165 196€ 173 134€ 184 297€ 171 408€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 182€ 6 293€ 7 091€ 4 949€ 4 235€ 4 905€ 4 592€ 10 669€ 10 964€ 9 893€ 13 081€ 10 513€ 7 951€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 182€ 6 293€ 7 091€ 4 904€ 4 235€ 4 905€ 4 592€ 10 669€ 10 964€ 9 893€ 13 081€ 10 513€ 7 951€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 651€ 2 766€ 1 377€ 1 565€ 994€ 2 228€ 1 684€ 2 763€ 585€ 500€ 109€ 0€ 199€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 651€ 2 766€ 1 326€ 1 565€ 994€ 2 228€ 1 684€ 2 763€ 585€ 500€ 109€ 0€ 199€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 235€ 4 447€ 3 612€ 3 422€ 3 197€ 3 360€ 1 893€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 235€ 4 447€ 3 612€ 3 422€ 3 197€ 3 360€ 1 893€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 893€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 235€ 4 447€ 3 612€ 3 422€ 3 197€ 3 360€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 20€ 18€ 14€ 17€ 91€ 276€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 20€ 18€ 14€ 17€ 91€ 276€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
492€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
110
672
Náhrady škôd
492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
248 292€ 310 293€ 252 062€ 224 853€ 205 265€ 231 398€ 228 807€ 199 851€ 161 650€ 152 989€ 158 810€ 170 536€ 155 700€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
199 775€ 233 999€ 200 647€ 175 368€ 172 784€ 169 802€ 186 703€ 161 819€ 138 883€ 139 433€ 139 888€ 155 581€ 143 948€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
24 452€ 25 750€ 17 988€ 10 499€ 8 806€ 1 875€ 2 731€ 1 461€ 860€ 1 208€ 1 646€ 1 420€ 1 599€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 645€ 47 824€ 29 057€ 34 310€ 19 536€ 55 583€ 36 871€ 34 513€ 21 312€ 12 337€ 15 532€ 11 334€ 8 039€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 420€ 2 420€ 2 420€ 3 476€ 4 139€ 4 139€ 2 502€ 298€ 45€ 11€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
300€ 1 950€ 1 200€ 1 760€ 550€ 0€ 1 744€ 2 201€ 2 114€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
258 124€ 319 351€ 260 530€ 231 367€ 210 986€ 238 531€ 239 333€ 217 750€ 176 830€ 166 818€ 175 213€ 184 499€ 166 022€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 797€ 4 320€ -5 061€ -617€ 94€ -2 345€ 9 619€ 187€ -4 307€ 1 622€ 2 080€ 202€ -5 386€
136
591
Splatná daň z príjmov
17€ 55€ 217€ 1€ 4€ 3€ 2€ 3€ 38€ 52€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
29€ 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 780€ 4 236€ -5 061€ -1 171€ 94€ -2 345€ 9 619€ 183€ -4 311€ 1 619€ 2 077€ 164€ -5 438€