Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ABC - Centrum voľného času Stropkov [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.08.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
766€ 15 630€ 20 979€ 21 765€ 31 441€ 29 684€ 29 874€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 11 100€ 11 592€ 12 084€ 22 316€ 22 809€ 23 302€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 11 100€ 11 592€ 12 084€ 22 316€ 22 809€ 23 302€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 7 398€ 7 398€ 7 398€ 17 138€ 17 138€ 17 128€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 3 701€ 4 194€ 4 686€ 5 178€ 5 671€ 6 174€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
766€ 4 531€ 9 387€ 9 082€ 8 557€ 6 366€ 6 406€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 1 205€ 0€ 22€ 328€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 166€ 0€ 20€ 21€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 39€ 0€ 2€ 307€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
489€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
489€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
276€ 3 326€ 9 387€ 9 060€ 8 229€ 6 344€ 6 406€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 60€ 60€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
276€ 3 250€ 9 297€ 8 915€ 8 135€ 6 110€ 6 274€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 60€ 9€ 67€ 11€ 36€ 66€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 16€ 22€ 18€ 83€ 198€ 66€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 599€ 568€ 509€ 166€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 599€ 568€ 267€ 166€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
766€ 15 630€ 20 979€ 21 765€ 31 441€ 29 684€ 29 874€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-571€ -5 767€ -50 600€ -30 339€ -8 407€ -14 068€ -7 734€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-571€ -5 767€ -50 600€ -30 339€ -8 407€ -14 068€ -7 734€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-5 812€ -54 064€ -29 497€ -8 907€ -13 815€ -7 728€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
5 241€ 48 297€ -21 103€ -21 432€ 5 408€ -6 340€ -7 734€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 337€ 21 314€ 71 496€ 51 422€ 39 421€ 43 086€ 14 206€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 752€ 11 353€ 9 146€ 7 067€ 10 831€ 5 676€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 752€ 11 353€ 9 146€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 067€ 10 831€ 5 676€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 11 176€ 11 623€ 12 170€ 22 491€ 23 306€ 132€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 16€ 22€ 18€ 163€ 460€ 66€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 11 159€ 11 601€ 12 152€ 22 328€ 22 846€ 66€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
276€ 502€ 412€ 7 308€ 4 894€ 251€ 166€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
276€ 292€ 213€ 99€ 19€ 251€ 166€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 210€ 200€ 7 209€ 4 875€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 061€ 8 884€ 48 108€ 22 798€ 4 969€ 8 698€ 8 232€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
98€ 6 085€ 29 408€ 19 512€ 1 870€ 2 075€ 2 257€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 892€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 410€ 3 519€
163
12.
Zamestnanci (331)
288€ 2 074€ 15 138€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
608€ 681€ 2 697€ 2 771€ 2 680€ 2 078€ 2 224€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
67€ 45€ 865€ 515€ 419€ 243€ 232€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 83€ 83€ 682€ 427€ 666€ 23 402€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 83€ 83€ 682€ 427€ 666€ 23 402€