Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ABC - Centrum voľného času Stropkov [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.08.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 368€ 8 390€ 17 846€ 19 152€ 16 391€ 16 212€ 20 846€
02
501
Spotreba materiálu
0€ 2 695€ 9 355€ 12 169€ 10 708€ 8 591€ 14 141€
03
502
Spotreba energie
2 368€ 5 695€ 8 491€ 6 983€ 5 683€ 7 621€ 6 705€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
560€ 4 301€ 38 442€ 51 579€ 32 993€ 28 268€ 21 807€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 3 548€ 713€ 2 697€ 356€ 3 584€
08
512
Cestovné
0€ 297€ 1 093€ 1 538€ 240€ 1 678€ 1 560€
10
518
Ostatné služby
560€ 4 003€ 33 802€ 49 328€ 30 056€ 26 234€ 16 663€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
10 252€ 62 235€ 175 390€ 161 395€ 139 212€ 90 546€ 88 661€
12
521
Mzdové náklady
3 352€ 40 942€ 142 025€ 127 911€ 109 975€ 64 478€ 66 056€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 354€ 14 268€ 29 360€ 29 867€ 25 847€ 19 472€ 20 182€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 545€ 7 024€ 4 005€ 3 617€ 3 390€ 6 596€ 2 423€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
66€ 142€ 350€ 237€ 218€ 252€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
66€ 17€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 125€ 335€ 237€ 218€ 246€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
328€ 1 245€ 11 845€ 9 639€ 7 559€ 11 323€ 6 174€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
328€ 492€ 492€ 493€ 492€ 492€ 498€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 752€ 11 353€ 9 146€ 7 067€ 10 831€ 5 676€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 752€ 0€ 9 146€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 11 353€ 0€ 7 067€ 10 831€ 5 676€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 240€ 746€ 664€ 1 463€ 1 438€ 968€ 1 295€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 240€ 746€ 664€ 1 463€ 1 438€ 968€ 1 295€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 184€ 327€ 7 450€ 10 700€ 11 101€ 8 942€ 11 253€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
18€ 327€ 7 450€ 10 700€ 10 752€ 8 700€ 11 253€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 166€ 0€ 0€ 0€ 349€ 242€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 999€ 77 386€ 251 988€ 254 165€ 208 912€ 156 511€ 150 036€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 327€ 7 448€ 10 677€ 5 958€ 8 408€ 10 954€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 327€ 7 448€ 10 677€ 5 958€ 8 408€ 10 954€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
17€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
17€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
752€ 11 353€ 9 146€ 7 067€ 10 831€ 5 688€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
752€ 11 353€ 9 146€ 7 067€ 10 831€ 5 688€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
752€ 11 353€ 0€ 7 067€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 9 146€ 0€ 10 831€ 5 688€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 2€ 28€ 2€ 2€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
20 469€ 113 964€ 214 290€ 214 961€ 197 529€ 136 073€ 131 348€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
20 141€ 108 050€ 194 430€ 193 245€ 183 357€ 129 881€ 127 863€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
328€ 492€ 492€ 492€ 492€ 492€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 5 422€ 19 367€ 20 924€ 13 680€ 4 834€ 2 987€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 866€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
21 239€ 125 683€ 230 885€ 232 733€ 214 320€ 150 171€ 142 302€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 241€ 48 297€ -21 103€ -21 432€ 5 408€ -6 340€ -7 734€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 241€ 48 297€ -21 103€ -21 432€ 5 408€ -6 340€ -7 734€