Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
39 129€ 21 877€ 33 958€ 23 115€ 27 857€ 20 528€ 24 942€ 29 072€ 30 070€ 34 480€ 24 869€ 30 867€ 30 074€
02
501
Spotreba materiálu
31 529€ 15 021€ 26 453€ 14 696€ 19 012€ 10 956€ 15 057€ 18 978€ 17 004€ 23 370€ 13 771€ 14 790€ 13 568€
03
502
Spotreba energie
7 600€ 6 855€ 7 505€ 8 419€ 8 846€ 9 572€ 9 884€ 10 094€ 13 066€ 11 110€ 11 098€ 16 078€ 16 506€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
99 834€ 62 192€ 43 536€ 56 805€ 75 920€ 76 422€ 32 327€ 40 023€ 43 408€ 42 888€ 70 234€ 74 931€ 54 373€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 503€ 7 047€ 9 685€ 21 202€ 45 135€ 49 190€ 4 847€ 6 078€ 10 746€ 7 157€ 15 965€ 33 116€ 5 067€
08
512
Cestovné
1 787€ 2 528€ 2 383€ 3 499€ 2 048€ 1 627€ 1 560€ 4 152€ 2 174€ 2 623€ 1 990€ 2 787€ 2 082€
09
513
Náklady na reprezentáciu
100€ 100€ 100€ 99€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 83€ 83€ 83€ 82€
10
518
Ostatné služby
68 444€ 52 518€ 31 369€ 32 004€ 28 638€ 25 505€ 25 820€ 29 692€ 30 388€ 33 025€ 52 196€ 38 945€ 47 143€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
461 008€ 438 344€ 379 125€ 360 593€ 329 927€ 288 313€ 286 215€ 272 155€ 262 276€ 262 326€ 265 852€ 265 085€ 222 511€
12
521
Mzdové náklady
314 435€ 307 026€ 264 222€ 249 477€ 229 875€ 200 335€ 198 442€ 188 269€ 182 763€ 182 326€ 187 388€ 187 810€ 161 986€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
105 468€ 102 376€ 90 005€ 85 862€ 79 547€ 69 603€ 68 876€ 65 650€ 61 699€ 61 921€ 62 733€ 62 976€ 55 367€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 170€ 6 041€ 5 238€ 4 684€ 4 479€ 3 749€ 3 679€ 3 608€ 3 156€ 3 226€ 3 573€ 3 550€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
28 350€ 22 900€ 19 660€ 18 978€ 16 027€ 14 626€ 15 219€ 14 629€ 14 657€ 14 853€ 12 157€ 10 749€ 2 035€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 585€ 1 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 123€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 641€ 1 304€ 871€ 1 518€ 855€ 815€ 819€ 694€ 686€ 769€ 2 474€ 2 470€ 2 111€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
632€ 632€ 629€ 606€ 552€ 530€ 505€ 471€ 413€ 469€ 2 205€ 2 432€ 2 052€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 008€ 672€ 241€ 913€ 303€ 286€ 313€ 223€ 273€ 300€ 269€ 39€ 60€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 693€ 1 500€ 286€ 377€ 97€ 105 659€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 105 611€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
278€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 693€ 1 500€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 47€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
286€ 0€ 97€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 070 623€ 4 740€ 4 846€ 16 390€ 27 125€ 3 734€ 4 747€ 13 715€ 12 971€ 10 908€ 11 978€ 16 123€ 17 848€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
68 348€ 4 721€ 4 777€ 4 450€ 3 581€ 3 734€ 4 747€ 2 998€ 3 985€ 3 302€ 4 715€ 8 632€ 11 399€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 002 276€ 19€ 69€ 11 940€ 23 544€ 10 718€ 8 986€ 7 605€ 7 263€ 7 491€ 6 449€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 7 605€ 7 263€ 7 491€ 6 449€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 088€ 8 986€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 002 276€ 19€ 69€ 11 940€ 23 544€ 1 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 033€ 2 946€ 2 782€ 2 652€ 2 874€ 3 509€ 2 964€ 3 774€ 3 003€ 3 536€ 2 193€ 3 482€ 3 341€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 033€ 2 946€ 2 782€ 2 652€ 2 874€ 3 509€ 2 964€ 3 774€ 3 003€ 3 536€ 2 193€ 3 482€ 3 341€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
2 500€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 194€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 1 194€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
2 500€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
234 689€ 2 330 594€ 465 060€ 547 182€ 461 121€ 511 267€ 236 983€ 250 857€ 230 862€ 246 202€ 311 563€ 69 195€ 60 797€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
232 796€ 329 504€ 436 934€ 531 420€ 447 533€ 392 002€ 193 429€ 228 907€ 189 502€ 170 822€ 307 462€ 63 404€ 52 185€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 893€ 2 001 090€ 28 126€ 15 762€ 13 588€ 119 264€ 43 554€ 21 950€ 41 360€ 75 380€ 4 101€ 5 791€ 8 612€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 912 650€ 2 861 997€ 930 178€ 1 008 256€ 927 180€ 904 588€ 591 782€ 610 391€ 583 652€ 601 205€ 794 820€ 462 154€ 392 249€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
8 236€ 6 965€ 7 934€ 8 763€ 6 963€ 446 142€ 235 732€ 250 411€ 230 817€ 231 638€ 151 752€ 6 993€ 3 065€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
8 236€ 6 965€ 7 934€ 8 763€ 6 963€ 446 142€ 235 732€ 250 411€ 230 817€ 231 638€ 151 752€ 6 993€ 3 065€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 2 835€ 7 510€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 2 835€ 7 510€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
229 146€ 2 323 629€ 457 126€ 531 991€ 340 922€ 764€ 1 251€ 446€ 144€ 14 565€ 157 483€ 57 707€ 49 218€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
215€ 276€ 0€ 13 150€ 152 223€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 54 239€ 41 170€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
228 371€ 2 322 915€ 454 381€ 531 415€ 340 866€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
775€ 714€ 2 745€ 361€ 56€ 488€ 1 251€ 446€ 144€ 1 415€ 5 260€ 3 468€ 8 049€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 743€ 15€ 1 156€ 1 908€ 1 000€ 9 088€ 8 986€ 7 605€ 7 263€ 7 491€ 6 449€ 7 790€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 743€ 15€ 1 156€ 1 908€ 1 000€ 9 088€ 8 986€ 7 605€ 7 263€ 7 491€ 6 449€ 7 790€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 605€ 7 263€ 7 491€ 6 449€ 7 790€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 088€ 8 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 743€ 15€ 1 156€ 1 908€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 580€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 1 580€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
669 946€ 531 846€ 465 562€ 455 607€ 556 689€ 456 639€ 372 237€ 330 039€ 343 705€ 345 633€ 477 284€ 385 824€ 321 579€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
601 598€ 527 125€ 460 785€ 444 728€ 438 372€ 388 545€ 349 507€ 345 025€ 339 720€ 342 331€ 366 957€ 377 191€ 310 180€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
68 348€ 4 721€ 4 777€ 4 450€ 3 581€ 3 734€ 22 730€ -14 986€ 3 985€ 3 302€ 110 326€ 8 632€ 11 399€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
6 428€ 114 736€ 64 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
910 072€ 2 862 456€ 931 778€ 998 269€ 905 574€ 903 545€ 618 307€ 589 883€ 582 272€ 599 098€ 794 009€ 459 808€ 390 741€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 002 578€ 459€ 1 600€ -9 987€ -21 605€ -1 042€ 26 525€ -20 508€ -1 380€ -2 107€ -810€ -2 346€ -1 508€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 002 578€ 459€ 1 600€ -9 987€ -21 605€ -1 042€ 26 525€ -20 508€ -1 380€ -2 107€ -810€ -2 346€ -1 508€