Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 729 073€ 14 354 656€ 10 276 804€ 10 045 085€ 15 718 009€ 13 754 886€ 12 675 602€ 11 856 620€ 10 390 198€ 11 541 555€ 11 000 717€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 807 959 € 14 864 977 € 11 481 800 € 10 836 417 € 15 789 645 € 13 754 218 € 12 693 854 € 11 895 296 € 10 404 381 € 11 584 862 € 11 103 105 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 272€ 38 190€ 36 328€ 33 666€ 55 760€ 57 422€ 57 418€ 36 039€ 29 496€ 29 392€ 22 983€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 687 801€ 14 316 466€ 10 240 476€ 10 011 420€ 15 662 249€ 13 556 774€ 12 465 270€ 11 777 502€ 10 291 507€ 11 474 433€ 10 943 504€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
8 915€ 7 047€ 2 709€ 4 563€ 4 749€ 6 141€ 6 349€ 6 600€ 1 932€ 1 992€ 4 387€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
129€ 481€ 38 055€ 6 166€ 43 438€ 107 339€ 120 412€ 1 000€ 23 073€ 3 816€ 3 054€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
69 842€ 502 793€ 1 164 232€ 780 602€ 23 449€ 26 542€ 44 405€ 74 155€ 58 373€ 75 229€ 129 177€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 896 335 € 12 981 487 € 10 967 337 € 11 669 331 € 14 152 367 € 12 376 689 € 11 774 506 € 11 335 962 € 9 126 754 € 10 971 031 € 9 610 638 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 101€ 33 259€ 29 719€ 29 494€ 54 674€ 60 881€ 58 885€ 36 829€ 29 050€ 27 993€ 22 557€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 195 112€ 2 945 687€ 2 173 149€ 2 358 800€ 3 234 316€ 2 847 184€ 2 563 530€ 2 871 473€ 2 181 949€ 2 169 510€ 2 064 244€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 409 597€ 1 929 311€ 1 530 743€ 2 292 179€ 3 109 733€ 2 967 673€ 3 179 070€ 2 735 310€ 1 736 273€ 3 580 769€ 2 872 042€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 133 316 € 6 170 369 € 5 391 494 € 4 888 635 € 5 151 103 € 4 296 120 € 3 680 392 € 3 484 985 € 3 382 324 € 3 176 798 € 2 997 382 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 071 214€ 4 470 639€ 3 877 178€ 3 547 401€ 3 681 037€ 3 050 543€ 2 608 221€ 2 499 056€ 2 417 008€ 2 272 464€ 2 113 138€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
40 005€ 29 925€ 18 900€ 16 830€ 37 800€ 37 440€ 39 795€ 40 020€ 40 020€ 40 020€ 65 010€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 776 637€ 1 462 020€ 1 337 804€ 1 175 718€ 1 266 947€ 1 059 630€ 900 122€ 835 873€ 812 478€ 769 959€ 725 761€
19
E.4.
Sociálne náklady
245 460€ 207 785€ 157 612€ 148 686€ 165 319€ 148 507€ 132 254€ 110 036€ 112 818€ 94 355€ 93 473€
20
F.
Dane a poplatky
129 786€ 121 646€ 134 834€ 135 736€ 136 198€ 96 792€ 125 143€ 113 784€ 91 051€ 91 984€ 89 295€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
844 540€ 927 483€ 889 441€ 1 061 506€ 1 079 161€ 990 019€ 1 085 706€ 1 096 843€ 1 058 087€ 1 049 387€ 1 026 330€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
844 540€ 927 483€ 889 441€ 1 061 506€ 1 079 161€ 990 019€ 1 085 706€ 1 096 843€ 1 058 087€ 1 049 387€ 1 026 330€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
150€ 2 730€ 15 459€ 88 673€ 60 865€ 1 751€ 6 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 211€ 751€ 2 438€ 2 657€ 128 364€ 4 445€ 6 872€ 1 678€ 8 257€ 162 807€ 10 566€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 144 672€ 852 831€ 812 789€ 900 324€ 1 243 359€ 1 024 902€ 1 014 043€ 993 309€ 639 763€ 711 783€ 521 420€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 911 624 € 1 883 490 € 514 463 € -832 914 € 1 637 278 € 1 377 529 € 919 348 € 559 334 € 1 277 627 € 613 831 € 1 492 467 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 095 178 € 9 453 446 € 6 545 902 € 5 369 176 € 9 324 035 € 7 744 599 € 6 727 552 € 6 176 529 € 6 375 663 € 5 727 545 € 6 012 031 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
41 231 € 25 792 € 31 547 € 29 213 € 31 876 € 34 074 € 32 680 € 42 226 € 46 258 € 366 875 € 31 176 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40 950 € 25 200 € 26 227 € 28 806 € 31 236 € 33 351 € 32 501 € 42 079 € 46 122 € 33 914 € 31 176 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
12 780€ 12 420€ 12 420€ 16 026€ 28 524€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
28 170€ 12 780€ 13 807€ 12 780€ 2 712€ 33 351€ 32 501€ 42 079€ 46 122€ 33 914€ 31 176€
42
XII.
Kurzové zisky
152€ 478€ 250€ 15€ 305€ 386€ 152€ 147€ 136€ 343€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
129€ 114€ 70€ 392€ 335€ 337€ 27€ 332 618€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
125 386 € 144 181 € 203 875 € 111 565 € 115 184 € 129 792 € 138 822 € 160 542 € 151 223 € 396 452 € 207 332 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 193 € 88 533 € 156 428 € 54 636 € 63 121 € 90 868 € 100 809 € 116 275 € 124 930 € 170 454 € 177 158 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62 193€ 88 533€ 156 428€ 54 636€ 63 121€ 90 868€ 100 809€ 116 275€ 124 930€ 170 454€ 177 158€
52
O.
Kurzové straty
3 214€ 1 005€ 172€ 887€ 313€ 150€ 152€ 244€ 149€ 1 069€ 3 186€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
59 979€ 54 643€ 42 275€ 56 042€ 51 750€ 38 774€ 37 861€ 44 023€ 26 144€ 224 929€ 26 988€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 155 € -118 389 € -172 328 € -82 352 € -83 308 € -95 718 € -106 142 € -118 316 € -104 965 € -29 577 € -176 156 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 827 469 € 1 765 101 € 342 135 € -915 266 € 1 553 970 € 1 281 811 € 813 206 € 441 018 € 1 172 662 € 584 254 € 1 316 311 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
394 519 € 378 860 € -102 729 € 32 645 € 387 963 € 278 588 € 184 510 € 119 911 € 274 673 € 142 688 € 289 284 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
425 855€ 277 197€ 64 669€ 357 133€ 252 123€ 256 621€ 163 547€ 320 111€ 96 744€ 232 764€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-31 336€ 101 663€ -167 398€ 32 645€ 30 830€ 26 465€ -72 111€ -43 636€ -45 438€ 45 944€ 56 520€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 432 950 € 1 386 241 € 444 864 € -947 911 € 1 166 007 € 1 003 223 € 628 696 € 321 107 € 897 989 € 441 566 € 1 027 027 €