Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CSB – SYSTEM Slovensko s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2013 2012 2011 2010
01.01.2013
31.05.2014
01.01.2012
31.05.2013
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 949 € 29 675 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 949 € 29 675 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 055 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 957€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
614€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 484€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 949 € 11 620 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 949€ 1 617€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 003€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 949 € 29 675 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 949 € -46 039 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 597 € 16 597 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
14 273 € 14 273 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
14 273€ 14 273€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 893 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 660€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
233€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 810 € -81 866 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 409€ 11 345€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 219€ -93 211€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-13 111 € 3 064 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
75 714 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
999 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
999€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 281 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 281€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
72 434 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
21 774€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 737€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 330€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
416€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
46 177€