Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 104 011 € 5 080 276 € 5 721 866 € 4 687 482 € 4 644 410 € 4 856 572 € 4 571 785 € 3 717 534 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 040 696 € 2 135 296 € 2 221 969 € 1 924 721 € 648 049 € 783 986 € 442 010 € 693 901 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 581 244 € 1 593 437 € 1 568 317 € 1 610 940 € 238 457 € 159 050 € 163 586 € 117 672 €
012
A.II.1
Pozemky
265 362€ 265 362€ 265 362€ 265 362€
013
A.II.2
Stavby
1 126 908€ 1 121 081€ 1 147 285€ 1 175 910€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
184 803€ 204 614€ 155 140€ 169 668€ 238 457€ 159 050€ 146 187€ 112 672€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 505€ 2 380€ 530€ 17 399€ 5 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 666€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
459 452 € 541 859 € 653 652 € 313 781 € 409 592 € 624 936 € 278 424 € 576 229 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 8 245€ 8 878€ 8 877€ 8 877€ 7 299€ 18 157€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
271 125€ 558 072€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
459 452€ 541 859€ 645 407€ 304 903€ 400 715€ 616 059€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 026 140 € 2 902 838 € 3 467 842 € 2 733 602 € 3 971 171 € 4 047 937 € 4 095 168 € 2 994 611 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 522 € 1 252 € 1 092 € 1 060 € 1 205 € 1 613 € 1 484 € 2 955 €
032
B.I.1
Materiál
1 522€ 1 252€ 1 092€ 1 060€ 1 205€ 1 613€ 1 484€ 1 785€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 170€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
7 506 € 20 335 € 24 529 € 34 995 € 49 066 € 197 435 € 180 722 € 182 174 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 506€ 1 737€ 1 737€ 1 037€ 12 572€ 11 029€ 11 029€ 11 029€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
18 598€ 22 792€ 31 782€ 30 577€ 179 508€ 167 623€ 170 892€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 176€ 5 917€ 6 898€ 2 070€ 253€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 953 491 € 2 058 144 € 2 512 453 € 1 775 081 € 2 366 859 € 2 408 125 € 2 150 024 € 2 169 454 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 926 905€ 2 032 037€ 2 441 623€ 1 617 470€ 2 201 083€ 2 360 573€ 2 108 771€ 2 035 432€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
48 741€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 081€ 16 911€ 134 631€ 140 683€ 1 265€ 130 424€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
23 505€ 9 196€ 22 089€ 22 980€ 25 093€ 47 552€ 39 988€ 3 598€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 063 621 € 823 107 € 929 768 € 922 466 € 1 554 041 € 1 440 764 € 1 762 938 € 640 028 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 780€ 8 619€ 9 940€ 8 824€ 11 310€ 7 147€ 6 992€ 11 191€
057
B.IV.2
Účty v bankách
774 662€ 610 578€ 819 164€ 513 322€ 1 328 104€ 1 433 617€ 1 448 109€ 628 837€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
285 179€ 203 910€ 100 664€ 400 320€ 214 627€ 307 837€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
37 175 € 42 142 € 32 055 € 29 159 € 25 190 € 24 649 € 34 607 € 29 022 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
699€ 2 114€ 513€ 824€ 0€ 809€ 54€ 699€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
36 476€ 40 028€ 31 542€ 28 335€ 25 190€ 23 840€ 25 121€ 25 091€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
9 274€ 3 230€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
158€ 2€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 104 011 € 5 080 276 € 5 721 866 € 4 687 482 € 4 644 410 € 4 856 572 € 4 571 785 € 3 717 534 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
659 169 € 934 830 € 1 432 781 € 1 267 477 € 1 731 966 € 2 218 955 € 1 702 467 € 1 737 622 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 € 33 864 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€ 33 864€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
296 385 € 596 384 € 996 384 € 1 173 498 € 1 173 498 € 1 173 498 € 1 173 498 € 1 173 498 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
296 385€ 596 384€ 996 384€ 1 173 498€ 1 173 498€ 1 173 498€ 1 173 498€ 1 173 498€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
322 148 € 297 810 € 395 761 € 53 343 € 517 832 € 1 004 821 € 488 333 € 523 488 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 444 842 € 4 145 446 € 4 289 085 € 3 420 005 € 2 912 444 € 2 637 617 € 2 869 318 € 1 979 912 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
261 757 € 280 472 € 230 286 € 217 771 € 214 854 € 339 291 € 297 603 € 266 608 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
223 661€ 215 321€ 204 535€ 195 841€ 186 739€ 303 656€ 278 704€ 251 067€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
38 096€ 65 151€ 25 751€ 21 930€ 28 115€ 35 635€ 18 899€ 15 541€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
29 702 € 17 741 € 19 011 € 15 958 € 10 115 € 16 728 € 16 381 € 27 046 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
16 369€ 16 288€ 15 846€ 15 958€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
235€ 10 115€ 16 728€ 16 381€ 27 046€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
13 333€ 1 218€ 3 165€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 202 968 € 2 750 598 € 2 796 933 € 1 797 201 € 2 687 475 € 2 281 598 € 2 555 334 € 1 686 258 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
102 820€ 59 844€ 131 081€ 24 825€ 61 855€ 86 245€ 150 669€ 22 305€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
709€ 452€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 928 914€ 1 631 104€ 1 235 343€ 952 000€ 1 493 154€ 1 011 822€ 1 524 181€ 1 000 693€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
552 796€ 496 557€ 617 101€ 383 281€ 504 510€ 481 621€ 415 729€ 272 186€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
240 651€ 229 763€ 258 270€ 175 095€ 171 792€ 133 842€ 142 621€ 102 250€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
377 396€ 333 150€ 554 958€ 261 820€ 455 984€ 567 888€ 321 245€ 288 212€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
391€ 180€ 180€ 180€ 180€ 180€ 180€ 160€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
950 415 € 1 096 635 € 1 242 855 € 1 389 075 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
804 195€ 950 415€ 1 096 635€ 1 242 855€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
146 220€ 146 220€ 146 220€ 146 220€