Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 775 117 € 7 741 222 € 6 948 487 € 6 097 393 € 6 892 023 € 7 521 818 € 6 568 392 € 6 479 499 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 775 117€ 7 741 222€ 6 948 487€ 6 097 393€ 6 892 023€ 7 521 818€ 6 569 562€ 6 478 329€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 170€ 1 170€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 024 558 € 960 262 € 741 307 € 766 982 € 749 744 € 954 924 € 894 561 € 736 671 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 852€ 157 357€ 122 973€ 128 439€ 100 001€ 110 822€ 121 733€ 159 177€
10
B.2
Služby
872 706€ 802 905€ 618 334€ 638 543€ 649 743€ 844 102€ 772 828€ 577 494€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 750 559 € 6 780 960 € 6 207 180 € 5 330 411 € 6 142 279 € 6 566 894 € 5 673 831 € 5 742 828 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 205 860 € 6 232 452 € 5 563 375 € 5 141 477 € 5 372 743 € 5 219 931 € 4 987 393 € 5 034 826 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 851 521€ 4 931 587€ 4 367 182€ 4 168 646€ 4 478 163€ 4 281 648€ 4 088 459€ 4 226 947€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 259 307€ 1 216 313€ 1 115 874€ 901 404€ 826 863€ 869 911€ 837 829€ 748 969€
16
C.4
Sociálne náklady
95 032€ 84 552€ 80 319€ 71 427€ 67 717€ 68 372€ 61 105€ 58 910€
17
D
Dane a poplatky
12 894€ 12 186€ 12 323€ 7 239€ 6 651€ 6 846€ 7 031€ 6 362€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
111 218€ 125 392€ 111 129€ 111 671€ 100 953€ 74 931€ 61 594€ 65 909€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 501€ 2 520€ 4 124€ 240€ 2 420€ 4 301€ 9 882€ 2 648€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 547€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 352€ 4 902€ 1 976€ 15 124€ 25 154€ 8 084€ 13 855€ 17 097€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 149€ 35 167€ 29 500€ 32 302€ 45 259€ 27 759€ 30 869€ 31 808€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
409 291 € 383 185 € 496 953 € 53 086 € 644 247 € 1 249 812 € 609 134 € 623 668 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 639€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
6 639€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
19 410 € 25 899 € 18 325 € 25 167 € 28 135 € 21 065 € 34 075 € 30 022 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
19 410€ 25 899€ 18 325€ 25 167€ 28 135€ 21 065€ 34 075€ 30 022€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
6 929€ 1 568€ 10 634€ 4 232€ 10 223€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
8 245€ 632€ -1 577€ 10 857€ 12 520€
38
X.
Výnosové úroky
886€ 1 782€ 2 283€ 2 891€ 573€ 12 220€ 10 070€ 11 692€
39
N
Nákladové úroky
11 477€ 13 185€ 14 706€ 6 400€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 11€ 21€ 1€
41
O
Kurzové straty
418€ 414€ 1€ 2€ 45€ 36€ 33€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 956€ 1 884€ 1 999€ 4 009€ 1 487€ 1 452€ 1 067€ 857€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
13 375 € 5 521 € 13 904 € 21 879 € 27 187 € 43 618 € 32 189 € 28 335 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
422 666 € 388 706 € 510 857 € 74 965 € 671 434 € 1 293 430 € 641 323 € 652 003 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
100 518 € 90 896 € 115 096 € 21 622 € 153 602 € 288 609 € 152 990 € 128 515 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
88 403€ 92 843€ 109 755€ 17 881€ 152 621€ 293 437€ 154 806€ 130 968€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
12 115€ -1 947€ 5 341€ 3 741€ 981€ -4 828€ -1 816€ -2 453€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
322 148 € 297 810 € 395 761 € 53 343 € 517 832 € 1 004 821 € 488 333 € 523 488 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
422 666 € 388 706 € 510 857 € 74 965 € 671 434 € 1 293 430 € 641 323 € 652 003 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
322 148 € 297 810 € 395 761 € 53 343 € 517 832 € 1 004 821 € 488 333 € 523 488 €