Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 807 598€ 1 372 048€ 1 405 078€ 1 266 201€ 953 586€ 1 089 197€ 914 824€ 740 693€ 621 265€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 819 639 € 1 380 196 € 1 419 304 € 1 266 737 € 959 459 € 1 089 817 € 915 292 € 741 311 € 621 265 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 132€ 10 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 807 598€ 1 372 048€ 1 405 078€ 1 266 201€ 953 586€ 1 089 197€ 913 692€ 730 693€ 621 255€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 000€ 12 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 041€ 8 148€ 1 476€ 536€ 5 873€ 620€ 468€ 618€ 10€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 478 996 € 1 183 838 € 1 314 225 € 1 165 041 € 956 829 € 978 790 € 752 263 € 637 845 € 411 846 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 132€ 7 750€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
611 759€ 365 665€ 380 500€ 366 160€ 335 544€ 262 587€ 231 421€ 186 328€ 151 524€
14
D.
Služby
409 389€ 366 174€ 510 259€ 436 522€ 342 718€ 465 425€ 282 596€ 237 473€ 131 984€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
347 645 € 375 662 € 346 176 € 293 869 € 236 657 € 213 507 € 204 372 € 179 115 € 101 858 €
16
E.1.
Mzdové náklady
251 883€ 272 701€ 251 089€ 213 799€ 172 389€ 156 334€ 150 232€ 132 279€ 74 089€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
87 326€ 94 262€ 86 221€ 73 778€ 59 989€ 53 693€ 50 322€ 42 428€ 25 184€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 436€ 8 699€ 8 866€ 6 292€ 4 279€ 3 480€ 3 818€ 4 408€ 2 585€
20
F.
Dane a poplatky
10 735€ 7 395€ 6 173€ 5 021€ 3 694€ 2 828€ 2 342€ 2 027€ 2 726€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 178€ 61 880€ 63 890€ 57 498€ 35 385€ 32 519€ 28 077€ 21 928€ 22 765€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
87 178€ 61 880€ 63 890€ 57 498€ 35 385€ 32 519€ 28 077€ 21 928€ 22 765€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 212€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 290€ 7 062€ 6 015€ 5 971€ 2 831€ 1 924€ 2 323€ 3 224€ 989€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
340 643 € 196 358 € 105 079 € 101 696 € 2 630 € 111 027 € 163 029 € 103 466 € 209 419 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
786 450 € 640 209 € 514 319 € 463 519 € 275 324 € 361 185 € 399 675 € 309 142 € 337 747 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 17 € 11 € 16 € 25 € 158 € 142 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 11 € 9 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10€ 11€ 9€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 17€ 6€ 1€ 16€ 149€ 136€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 5€ -2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 052 € 2 823 € 3 457 € 3 734 € 1 504 € 1 351 € 1 788 € 1 320 € 945 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 252 € 1 291 € 2 025 € 2 636 € 69 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 252€ 1 291€ 2 025€ 2 636€ 69€
52
O.
Kurzové straty
402€ 272€ 146€ 185€ 306€ 92€ 397€ 212€ 78€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 398€ 1 260€ 1 286€ 913€ 1 129€ 1 259€ 1 391€ 1 108€ 867€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 051 € -2 806 € -3 457 € -3 734 € -1 493 € -1 335 € -1 763 € -1 162 € -803 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
337 592 € 193 552 € 101 622 € 97 962 € 1 137 € 109 692 € 161 266 € 102 304 € 208 616 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
75 528 € 42 915 € 26 057 € 25 804 € 5 271 € 29 328 € 39 976 € 23 258 € 48 266 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
75 528€ 42 915€ 26 057€ 25 804€ 5 271€ 29 328€ 39 976€ 23 258€ 48 266€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
262 064 € 150 637 € 75 565 € 72 158 € -4 134 € 80 364 € 121 290 € 79 046 € 160 350 €