Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ARCHING SNV, s.r.o.

 • Názov ARCHING SNV, s.r.o.
 • IČO 36175358
 • DIČ 2021385410
 • IČ DPH SK2021385410 podľa §4
 • Sídlo Okružná 787/18, 058 01 Poprad
 • Dátum vzniku 9. júla 1997, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33387/P
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historické sídlo Komenského 548/9, 058 01 Poprad
  (platné do 10. apríla 2017)
  Maša 781/18, 053 11 Smižany
  (platné do 8. júla 2016)
  Štefánikovo nám. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
  (platné do 17. januára 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jana Kuviková Konateľ Okružná 771/72, 058 01 Poprad 8. júla 2016
 • Konanie menom spoločnosti [od 17. januára 2007] Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Jana Kuviková Spoločník 30 % (1 992 €) Okružná 771/72, 058 01 Poprad
Ing. arch. Michal Kuvik Spoločník 70 % (4 648 €) Maša 781/18, 053 11 Smižany
Predmety podnikania
Názov Vznik
podnikateľské poradenstvo 9.7.1997
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 9.7.1997
vykonávanie inžinierskych stavieb 9.7.1997
vykonávanie priemyselných stavieb 9.7.1997
inžinierska činnosť 9.7.1997
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 9.7.1997
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy 9.7.1997
prenájom strojov a zariadení 9.7.1997
reklamná činnosť 9.7.1997
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 1.5.2015
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva 20.2.2019
vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva 20.2.2019
výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácii budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,
e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.
12.8.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 447/97, Nz 448/97 zo dňa 26.5. 1997 a dodatkom N 525/97, Nz 526/97 zo dňa 27.6.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.
2. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 8.8.97
3. Spoločenská zmluva zo dňa 30.9.1997.
4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.12.1999.
5. Dodatok k spol. zmluve zo dňa 27.4.2001.
História zmien a podania
 • 2020
 • 24.7. 2020
 • 31.3. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R316351
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 14.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R282769
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  • Spoločenská zmluva úplné znenie.asice
 • 12.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R281437
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácii budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.
   Zrušené predmety
   • projektovanie pozemných stavieb
 • 10.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R257318
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 25.3. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R251521
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Spoločenská zmluva ARCHING SNV, s.r.o. - úplné znenie .zep
  • Potvrdenie o ukončení podnikania .zep
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • Splnomocnenie.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Spoločenská zmluva úplné znenie.zep
  • Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • 20.2. 2019
  Zmena zápisu číslo R245369

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  • vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  Zrušené predmety
  • preprava zbraní a streliva
  • úschova zbraní a streliva

 • 4.2. 2019
  Zmena zápisu číslo R244129

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s potravinami, nápojmi, tabakom, s odevami a textilom, nábytkom, s tovarom pre domácnosť, s kovmi, drevom a stavebnými materiálmi, so železiarskym tovarom, porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, farbami a lakmi, s čistiacimi prostriedkami, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi a technickými potrebami, s papierenským tovarom, výrobkami z plastov, kancelárskymi strojmi a zariadeniami, výpočtovou technikou, motorovými vozidlami a náhradnými dielmi a príslušenstvom, s elektrospotrebičmi a elektronikou, so športovými potrebami
  • veľkooobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s potravinami, nápojmi a tabakom, s odevami a textilom, nábytkom, s tovarom pre domácnosť, s kovmi, drevom a stavebnými materiálmi, so železiarskym tovarom, porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, farbami a lakmi, s čistiacimi prostriedkami, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi a technickými potrebami, s papierenským tovarom, výrobkami z plastov, kancelárskymi strojmi a zariadeniami, výpočtovou technikou, motorovými vozidlami a náhradnými dielmi a príslušenstvom, s elektrospotrebičmi a elektronikou, so športovými potrebami

 • 2018
 • 27.12. 2018
  Zmena zápisu číslo R241435

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • veľkooobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s potravinami, nápojmi a tabakom, s odevami a textilom, nábytkom, s tovarom pre domácnosť, s kovmi, drevom a stavebnými materiálmi, so železiarskym tovarom, porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, farbami a lakmi, s čistiacimi prostriedkami, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi a technickými potrebami, s papierenským tovarom, výrobkami z plastov, kancelárskymi strojmi a zariadeniami, výpočtovou technikou, motorovými vozidlami a náhradnými dielmi a príslušenstvom, s elektrospotrebičmi a elektronikou, so športovými potrebami

 • 23.11. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R239555
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Spoločenská zmluva úplné znenie.zep
 • 5.11. 2018
  Zmena zápisu číslo R238377

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R210415
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 15.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R174015
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  • Spoločenská zmluva úplné znenie.zep
 • 10.4. 2017
  Zmena zápisu číslo R158605
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R156773
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 23.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140127
  • Spoločenská zmluva úplné znenie.zep
  • Podpisový vzor konateľa.zep
  • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  • Vyhlásenie správcu vkladu.zep
  • Prevzatie záväzku.zep
 • 2.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R136071
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R114451
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 7.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R946847
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení ARCHING SNV, s.r.o..zep
  • Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
  • Zakladateľská listina.zep
  • Rozhodnutie jedineho spolocnika ARCHING SNV, s.r.o..zep
 • 6.5. 2015
 • 1.5. 2015
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • preprava zbraní a streliva
  • úschova zbraní a streliva

 • 30.1. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R873476
  • Účtovná závierka 2012, rozhodnutie
 • 2010
 • 7.10. 2010
  Zmena zápisu
 • 2007
 • 17.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Maša 781/18, 053 11 Smižany z Štefánikovo nám. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
  • nové základne imanie 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
 • 2001
 • 4.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 26.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.5. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločenská zmluva zo dňa 30.9.1997.
 • 1997
 • 3.9. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 102 901 € z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 8.8.97
 • 9.7. 1997
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy ARCHING SNV, s.r.o.
  • novú adresu firmy Štefánikovo nám. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s potravinami, nápojmi, tabakom, s odevami a textilom, nábytkom, s tovarom pre domácnosť, s kovmi, drevom a stavebnými materiálmi, so železiarskym tovarom, porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, farbami a lakmi, s čistiacimi prostriedkami, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi a technickými potrebami, s papierenským tovarom, výrobkami z plastov, kancelárskymi strojmi a zariadeniami, výpočtovou technikou, motorovými vozidlami a náhradnými dielmi a príslušenstvom, s elektrospotrebičmi a elektronikou, so športovými potrebami
   • podnikateľské poradenstvo
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   • vykonávanie inžinierskych stavieb
   • vykonávanie priemyselných stavieb
   • inžinierska činnosť
   • projektovanie pozemných stavieb
   • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
   • prenájom strojov a zariadení
   • reklamná činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 447/97, Nz 448/97 zo dňa 26.5. 1997 a dodatkom N 525/97, Nz 526/97 zo dňa 27.6.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.