Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
337 812 € 354 536 € 415 627 € 302 783 € 278 758 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
15 953€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
313 634€ 348 919€ 341 683€ 271 319€ 262 321€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 460€ 17 130€
05
IV.
Aktivácia
4 460€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
800€ 13 100€ 8 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 178€ 4 817€ 43 714€ 7 511€ 16 437€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
364 170 € 383 070 € 400 928 € 294 628 € 286 467 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
700€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
287 195€ 279 890€ 262 874€ 156 337€ 164 749€
11
C.
Služby
15 347€ 34 479€ 33 282€ 70 524€ 82 511€
12
D.
Osobné náklady
28 871€ 26 453€ 33 934€ 22 385€ 11 945€
13
E.
Dane a poplatky
612€ 574€ 396€ 863€ 592€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 526€ 30 277€ 47 530€ 28 374€ 22 795€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 600€ 10 913€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
101€ 266€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 518€ 11 131€ 10 312€ 4 532€ 3 875€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-26 358 € -28 534 € 14 699 € 8 155 € -7 709 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
11 092 € 34 550 € 62 657 € 59 711 € 15 061 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
75 € 1 € 52 €
25
XI.
Kurzové zisky
52€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
75€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
2 541 € 6 120 € 6 423 € 2 980 € 1 166 €
31
M.
Nákladové úroky
2 115€ 5 704€ 5 150€ 2 184€ 891€
32
N.
Kurzové straty
8€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
418€ 416€ 1 273€ 796€ 275€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 466 € -6 119 € -6 423 € -2 928 € -1 166 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-28 824 € -34 653 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €
36
P.
Daň z príjmov
787€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-29 611 € -34 653 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €