Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
283 217 032€ 269 117 651€ 256 331 349€ 243 152 679€ 228 340 987€ 216 517 570€ 201 585 599€ 190 587 081€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
284 515 097 € 270 517 552 € 257 546 468 € 243 246 760 € 228 675 198 € 216 957 992 € 207 429 358 € 196 690 724 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
279 274 859€ 261 097 734€ 244 179 402€ 231 979 938€ 218 073 604€ 207 025 476€ 192 684 894€ 181 949 677€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 942 173€ 8 019 917€ 12 151 947€ 10 967 315€ 10 276 649€ 9 492 094€ 8 395 734€ 8 019 204€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
722 040€ 845 247€ 909 786€ 6 594€ 125 192€ 240 373€ 5 877 311€ 471 236€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
576 025€ 554 654€ 305 333€ 292 913€ 199 753€ 200 049€ 471 419€ 6 250 607€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
278 699 275 € 266 758 505 € 252 359 213 € 238 413 646 € 223 891 244 € 212 534 503 € 201 138 978 € 193 029 441 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
232 150 158€ 223 038 266€ 212 526 627€ 203 715 842€ 192 386 650€ 183 937 513€ 172 651 208€ 163 232 591€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 822 951€ 3 538 687€ 3 438 905€ 2 911 303€ 2 776 507€ 3 156 931€ 2 644 247€ 2 352 117€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 555 765€ 9 180 607€ 8 613 972€ 7 294 707€ 7 831 217€ 7 155 720€ 6 522 936€ 6 109 212€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 904 372 € 24 716 312 € 21 943 719 € 19 459 097 € 15 483 630 € 14 499 459 € 13 002 267 € 11 842 073 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 114 786€ 17 584 376€ 15 700 687€ 13 901 170€ 11 090 085€ 10 307 616€ 9 264 781€ 8 479 183€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 543 629€ 5 986 547€ 5 279 116€ 4 671 794€ 3 799 943€ 3 603 434€ 3 239 675€ 2 969 561€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 245 957€ 1 145 389€ 963 916€ 886 133€ 593 602€ 588 409€ 497 811€ 393 329€
20
F.
Dane a poplatky
458 658€ 328 207€ 322 584€ 313 909€ 280 429€ 240 346€ 232 959€ 202 343€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 505 058€ 4 342 091€ 4 128 297€ 3 709 841€ 3 530 076€ 3 031 922€ 2 696 829€ 2 328 374€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 431 689€ 4 343 945€ 4 126 443€ 3 709 841€ 3 530 076€ 3 031 922€ 2 696 829€ 2 328 374€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
73 369€ -1 854€ 1 854€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
432 616€ 849 646€ 258 431€ 1 774€ 690 617€ 110 703€ 2 967 967€ 349 086€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 917€ 16 349€ 18 111€ 24 514€ 310€ 16 245€ 7 950€ -145 626€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
867 780€ 748 340€ 1 108 567€ 982 659€ 911 808€ 385 664€ 412 615€ 6 759 271€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 815 822 € 3 759 047 € 5 187 255 € 4 833 114 € 4 783 954 € 4 423 489 € 6 290 380 € 3 661 283 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
37 688 158 € 33 360 091 € 31 751 845 € 29 025 401 € 25 355 879 € 22 267 406 € 19 262 237 € 18 274 961 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
456 € 628 € 777 € 74 682 € 214 872 € 2 187 € 2 252 € 6 836 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
73 459 € 212 410 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
73 459€ 212 410€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
127 € 462 € 944 € 1 608 € 1 879 € 1 754 € 6 824 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
127€ 462€ 944€ 1 608€ 1 879€ 1 754€ 6 824€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 12€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
456€ 501€ 315€ 278€ 854€ 308€ 498€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
776 475 € 680 099 € 541 078 € 494 103 € 505 760 € 494 639 € 461 987 € 424 423 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
23€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
282 090 € 269 772 € 225 447 € 227 553 € 253 760 € 249 440 € 241 554 € 224 354 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
282 090€ 269 772€ 225 447€ 227 553€ 253 760€ 249 440€ 241 554€ 224 354€
52
O.
Kurzové straty
28€ 345€ 1€ 12€ 1€ 2 094€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
494 357€ 409 982€ 315 631€ 266 549€ 251 988€ 245 176€ 220 432€ 197 975€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-776 019 € -679 471 € -540 301 € -419 421 € -290 888 € -492 452 € -459 735 € -417 587 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 039 803 € 3 079 576 € 4 646 954 € 4 413 693 € 4 493 066 € 3 931 037 € 5 830 645 € 3 243 696 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 212 019 € 816 105 € 1 203 920 € 1 093 876 € 1 269 486 € 935 989 € 1 364 918 € 851 019 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 267 772€ 840 396€ 1 250 541€ 1 161 866€ 1 260 682€ 974 678€ 1 322 344€ 796 475€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-55 753€ -24 291€ -46 621€ -67 990€ 8 804€ -38 689€ 42 574€ 54 544€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 827 784 € 2 263 471 € 3 443 034 € 3 319 817 € 3 223 580 € 2 995 048 € 4 465 727 € 2 392 677 €