Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BSH Drives and Pumps s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
80 278 253 € 81 100 853 € 80 344 785 € 78 783 596 € 75 060 813 € 72 942 880 € 72 535 190 € 78 500 401 € 83 634 230 € 77 176 502 € 77 161 467 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
46 660 535 € 44 790 837 € 44 140 560 € 44 091 442 € 42 493 650 € 40 166 875 € 34 139 413 € 35 627 804 € 33 363 881 € 34 448 461 € 34 625 261 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
156 085 € 147 922 € 73 898 € 101 270 € 94 528 € 60 411 € 68 986 € 71 939 € 107 560 € 80 855 € 124 924 €
005
A.I.2
Software
95 578€ 101 478€ 73 898€ 76 305€ 41 060€ 51 971€ 29 515€ 71 379€ 92 637€ 73 155€ 112 024€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
60 507€ 46 444€ 24 965€ 53 468€ 8 440€ 39 471€ 560€ 14 923€ 7 700€ 12 900€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
46 504 450 € 44 642 915 € 44 066 662 € 43 990 172 € 42 399 122 € 40 106 464 € 34 070 427 € 35 555 865 € 33 256 321 € 34 367 606 € 34 500 337 €
012
A.II.1
Pozemky
1 008 268€ 1 008 268€ 1 008 268€ 872 590€ 860 258€ 860 258€ 860 258€ 860 258€ 860 258€ 860 258€ 860 258€
013
A.II.2
Stavby
9 564 684€ 9 844 959€ 10 277 580€ 9 500 141€ 9 811 941€ 10 010 296€ 9 893 605€ 9 217 487€ 9 297 676€ 9 059 825€ 9 778 616€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 176 138€ 27 291 330€ 20 976 055€ 22 322 035€ 24 995 793€ 20 831 786€ 18 929 769€ 19 117 649€ 20 924 761€ 20 563 540€ 17 481 383€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 115 955€ 6 314 973€ 10 982 543€ 10 710 765€ 5 967 749€ 7 575 001€ 4 357 515€ 5 958 481€ 2 136 204€ 3 054 656€ 6 091 966€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
639 405€ 183 385€ 822 216€ 584 641€ 763 381€ 829 123€ 29 280€ 401 990€ 37 422€ 829 327€ 288 114€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 557 732 € 36 206 597 € 36 145 078 € 34 655 544 € 32 528 971 € 32 580 410 € 38 226 677 € 42 701 453 € 50 071 777 € 42 157 838 € 41 458 200 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
9 092 186 € 9 409 578 € 9 431 494 € 8 176 465 € 8 632 215 € 8 796 373 € 8 438 072 € 9 005 196 € 13 335 742 € 9 683 652 € 8 267 410 €
032
B.I.1
Materiál
5 743 509€ 4 862 974€ 4 834 281€ 4 684 032€ 4 560 163€ 5 208 377€ 5 501 495€ 4 984 392€ 7 104 354€ 5 588 094€ 5 324 461€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
481 377€ 507 761€ 608 081€ 651 714€ 537 887€ 655 624€ 669 245€ 560 985€ 582 926€
034
B.I.3
Výrobky
2 707 742€ 3 656 201€ 3 873 125€ 2 696 197€ 3 496 305€ 2 836 512€ 2 115 979€ 2 879 093€ 3 505 567€ 2 585 501€ 1 863 626€
036
B.I.5
Tovar
159 558€ 382 642€ 116 007€ 144 522€ 34 807€ 95 860€ 149 841€ 580 197€ 1 158 228€ 764 445€ 14 411€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 053€ 1 512€ 529€ 984 667€ 16 512€ 5 401€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 264 € 3 098 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
9 264€ 3 098€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
24 449 304 € 26 791 692 € 26 697 848 € 26 474 713 € 23 888 855 € 23 774 845 € 29 779 625 € 33 689 438 € 36 729 264 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 441 104€ 20 214 616€ 21 650 697€ 21 964 751€ 19 894 176€ 19 234 688€ 22 619 545€ 22 533 663€ 23 005 882€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 462 745€ 7 068 249€ 10 167 748€ 7 671 230€ 7 326 382€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 944 222€ 6 521 775€ 5 025 333€ 4 481 194€ 3 962 390€ 4 513 951€ 3 642 202€ 4 048 707€ 3 526 860€ 3 492 190€ 2 545 857€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
63 978€ 55 301€ 21 818€ 28 768€ 32 289€ 26 206€ 55 133€ 38 819€ 28 774€ 30 800€ 59 823€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
16 242 € 5 327 € 6 472 € 4 366 € 4 803 € 9 192 € 8 980 € 6 819 € 6 771 € 8 931 € 24 546 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 702€ 5 255€ 6 040€ 4 223€ 3 086€ 7 295€ 8 388€ 4 977€ 5 627€ 4 357€ 6 934€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 540€ 72€ 432€ 143€ 1 717€ 1 897€ 592€ 1 842€ 1 144€ 4 574€ 17 612€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
59 986 € 103 419 € 59 147 € 36 610 € 38 192 € 195 595 € 169 100 € 171 144 € 198 572 € 570 203 € 1 078 006 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 773€ 22 705€ 11 958€ 729€ 13 411€ 65 105€ 120 757€ 531 624€ 540 919€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 213€ 55 448€ 46 426€ 36 610€ 38 192€ 41 921€ 100 742€ 103 622€ 77 815€ 26 982€ 337 270€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 266€ 763€ 152 945€ 54 947€ 2 417€ 11 597€ 199 817€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
80 278 253 € 81 100 853 € 80 344 785 € 78 783 596 € 75 060 813 € 72 942 880 € 72 535 190 € 78 500 401 € 83 634 230 € 77 176 502 € 77 161 467 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 520 295 € 24 812 688 € 26 921 237 € 25 942 611 € 26 117 289 € 26 001 564 € 26 420 598 € 24 846 801 € 30 644 604 € 29 590 201 € 30 537 945 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 € 16 596 959 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€ 16 596 959€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-227 958 € -154 826 € -115 750 € -85 329 € -64 896 € -25 384 € -12 442 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-227 958€ -154 826€ -115 750€ -85 329€ -64 896€ -25 384€ -12 442€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
496 033 € 264 582 € 185 956 € 560 633 € 399 735 € 189 693 € 175 475 € 152 845 € 1 358 930 € 2 693 732 € 4 024 872 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
496 033€ 264 582€ 185 956€ 560 633€ 399 735€ 189 693€ 175 475€ 152 845€ 1 358 930€ 2 693 732€ 4 024 872€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 767 607 € 6 291 451 € 8 478 626 € 7 125 323 € 7 688 857 € 7 710 042 € 8 104 218 € 6 522 630 € 11 093 915 € 8 665 198 € 8 268 860 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
55 629 491 € 56 097 044 € 53 080 481 € 52 515 003 € 48 914 350 € 46 859 937 € 45 075 689 € 52 266 150 € 52 399 246 € 44 936 467 € 45 035 007 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 763 113 € 1 679 749 € 2 065 977 € 1 716 224 € 1 517 869 € 1 489 040 € 1 620 826 € 1 718 710 € 1 947 733 € 1 483 008 € 2 629 427 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
83 138€ 155 077€ 363 469€ 282 017€ 195 684€ 257 176€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 311 160€ 1 209 995€ 1 219 834€ 1 013 807€ 890 225€ 770 532€ 691 451€ 613 273€ 523 827€ 679 758€ 2 042 899€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
368 815€ 314 677€ 482 674€ 420 400€ 431 960€ 461 332€ 929 375€ 1 105 437€ 1 423 906€ 803 250€ 586 528€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 077 831 € 1 938 348 € 1 951 019 € 1 994 708 € 1 968 917 € 2 069 807 € 2 129 607 € 22 206 943 € 21 612 859 € 1 466 398 € 20 638 367 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
78 449€ 27 251€ 75 782€ 58 818€ 36 243€ 53 238€ 39 324€ 26 092€ 2 528€ 5 687€ 12 608€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 999 382€ 1 911 097€ 1 875 237€ 1 935 890€ 1 932 674€ 2 016 569€ 2 090 283€ 2 180 851€ 1 610 331€ 1 460 711€ 625 759€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
51 788 547 € 52 478 947 € 49 063 485 € 48 804 071 € 45 427 564 € 43 301 090 € 41 325 256 € 28 340 497 € 28 838 654 € 41 987 061 € 21 767 213 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
20 916 991€ 20 584 631€ 25 060 709€ 23 474 429€ 22 649 202€ 20 322 438€ 29 332 872€ 26 825 229€ 25 210 052€ 19 168 493€ 19 280 641€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
137 161€ 272 016€ 1 655 649€ 1 498 875€ 598 182€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
29 213 623€ 30 353 346€ 22 251 478€ 23 971 688€ 21 523 257€ 10 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
21 756 532€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
920 064€ 829 516€ 774 551€ 771 188€ 718 910€ 678 401€ 661 500€ 709 925€ 610 186€ 772 652€ 618 763€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
611 821€ 584 658€ 506 349€ 507 095€ 471 766€ 447 253€ 440 231€ 415 290€ 390 008€ 434 485€ 390 878€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
126 045€ 126 793€ 469 100€ 78 461€ 64 426€ 96 273€ 753 489€ 115 041€ 972 690€ 112 556€ 878 749€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3€ 3€ 1 298€ 1 210€ 3€ 193€ 3€ 2 996€ 69€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
128 467 € 191 121 € 343 067 € 325 982 € 29 174 € 81 379 € 1 038 903 € 1 387 450 € 590 380 € 2 649 834 € 1 588 515 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 340 880€ 511 890€ 1 585 850€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 031 433€ 2 565 267€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
128 467€ 191 121€ 343 067€ 325 982€ 29 174€ 81 379€ 7 470€ 46 570€ 78 490€ 84 567€ 2 665€