Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BSH Drives and Pumps s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
26 515 189€ 28 046 710€ 28 033 980€ 30 058 486€ 29 508 532€ 31 946 965€ 31 528 724€ 29 811 774€ 33 563 150€ 24 141 386€ 21 864 245€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 426 574€ 26 477 018€ 27 980 479€ 23 051 196€ 24 112 382€ 26 470 701€ 27 718 104€ 29 754 210€ 34 529 844€ 25 029 881€ 20 200 295€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 088 615 € 1 569 692 € 53 501 € 7 007 290 € 5 396 150 € 5 476 264 € 3 810 620 € 57 564 € -966 694 € -888 495 € 1 663 950 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
158 635 830 € 157 569 911 € 175 272 709 € 162 218 099 € 162 821 714 € 173 152 589 € 168 643 803 € 161 746 553 € 168 735 253 € 145 138 422 € 148 960 679 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
159 581 732€ 157 887 156€ 174 139 469€ 162 878 767€ 162 279 370€ 172 387 630€ 169 258 216€ 162 324 319€ 167 961 360€ 144 746 959€ 150 104 041€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-974 843€ -317 245€ 1 133 240€ -660 668€ 542 344€ 706 912€ -654 854€ -648 415€ 773 893€ 391 463€ -1 143 362€
07
II.3
Aktivácia
28 941€ 58 047€ 40 441€ 70 649€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
125 498 746 € 125 414 495 € 138 808 509 € 135 865 337 € 135 768 424 € 147 868 665 € 141 009 066 € 133 726 842 € 135 259 542 € 115 007 430 € 117 741 366 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
118 315 831€ 119 027 969€ 132 491 908€ 129 824 746€ 129 053 314€ 140 381 116€ 135 064 483€ 128 275 249€ 128 849 856€ 106 903 578€ 110 421 108€
10
B.2
Služby
7 232 943€ 6 376 810€ 6 321 703€ 6 024 284€ 6 731 796€ 7 453 365€ 5 944 583€ 5 451 593€ 6 409 686€ 8 103 852€ 7 320 258€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 225 699 € 33 725 108 € 36 517 701 € 33 360 052 € 32 449 440 € 30 760 188 € 31 445 357 € 28 077 275 € 32 509 017 € 29 242 497 € 32 883 263 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 242 978 € 18 346 955 € 18 267 016 € 16 843 647 € 15 194 878 € 14 587 142 € 14 314 044 € 13 489 531 € 12 864 540 € 13 455 439 € 13 278 506 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 843 903€ 13 248 472€ 13 117 707€ 12 110 282€ 10 993 520€ 10 534 563€ 10 314 520€ 9 805 194€ 9 306 570€ 9 757 218€ 9 574 695€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 880 084€ 4 670 859€ 4 780 147€ 4 207 052€ 3 812 187€ 3 671 715€ 3 577 509€ 3 276 403€ 3 121 940€ 3 220 604€ 3 246 286€
16
C.4
Sociálne náklady
518 991€ 427 624€ 369 162€ 526 313€ 389 171€ 380 864€ 422 015€ 407 934€ 436 030€ 477 617€ 457 525€
17
D
Dane a poplatky
65 009€ 66 011€ 61 362€ 60 686€ 56 856€ 49 302€ 49 068€ 50 448€ 48 841€ 49 507€ 49 016€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 924 345€ 8 267 638€ 8 175 193€ 8 192 850€ 7 807 452€ 7 067 761€ 6 637 132€ 6 083 041€ 6 116 327€ 5 708 301€ 6 484 175€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
316 822€ 746 894€ 780 993€ 1 656 316€ 1 243 866€ 2 050 323€ 3 644 671€ 1 348 253€ 2 332 469€ 3 219 268€ 2 706 679€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
441 247€ 790 307€ 838 698€ 1 694 528€ 1 208 848€ 1 600 252€ 3 539 738€ 1 097 758€ 1 299 146€ 3 068 131€ 2 791 331€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 233€ 5 788€ -44 137€ -53 269€ 72 000€ -12 496€ -15 141€ 1 391 148€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
662 584€ 836 770€ 871 754€ 921 306€ 740 718€ 976 245€ 972 958€ 950 229€ 1 789 114€ 919 208€ 1 097 212€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 312€ 83 465€ 12 408€ 8 116€ 30 072€ 97 161€ 160 448€ 51 704€ 1 745 993€ -846 489€ 1 066 121€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 526 214 € 7 754 396 € 10 815 771 € 9 141 080 € 10 130 130 € 10 429 275 € 11 415 825 € 9 531 275 € 14 568 249 € 11 961 225 € 11 626 857 €
38
X.
Výnosové úroky
121€ 196€ 10 058€ 654€ 608€ 2 136€ 3 904€ 5 977€ 31 705€ 15 514€ 39 458€
39
N
Nákladové úroky
301 286€ 346 644€ 174 350€ 179 320€ 206 991€ 294 966€ 803 464€ 871 999€ 909 718€ 980 215€ 1 218 141€
40
XI.
Kurzové zisky
34 953€ 8 368€ 11 802€ 3 554€ 25 223€ 6 823€ 18 439€ 9 299€ 6 799€ 16 083€ 53 306€
41
O
Kurzové straty
95 213€ 42 223€ 21 222€ 21 196€ 77 410€ 89 601€ 28 199€ 8 383€ 12 337€ 18 725€ 68 602€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 7€ 8€ 1€ 7€ 3€ 3€ 3€ 215€ 2€ 65€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
165 661€ 134 296€ 164 074€ 172 185€ 122 788€ 126 334€ 158 447€ 107 470€ 124 165€ 144 858€ 195 448€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-527 078 € -514 592 € -337 778 € -368 492 € -381 351 € -501 939 € -967 764 € -972 573 € -1 007 501 € -1 112 199 € -1 389 362 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 999 136 € 7 239 804 € 10 477 993 € 8 772 588 € 9 748 779 € 9 927 336 € 10 448 061 € 8 558 702 € 13 560 748 € 10 849 026 € 10 237 495 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 231 529 € 948 353 € 1 999 367 € 1 647 265 € 2 059 922 € 2 217 294 € 2 333 843 € 2 036 072 € 2 466 833 € 2 183 828 € 1 968 635 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 143 244€ 912 493€ 2 060 020€ 1 644 049€ 2 123 189€ 2 279 987€ 2 417 251€ 1 455 287€ 2 307 945€ 1 345 840€ 1 865 191€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
88 285€ 35 860€ -60 653€ 3 216€ -63 267€ -62 693€ -83 408€ 580 785€ 158 888€ 837 988€ 103 444€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 767 607 € 6 291 451 € 8 478 626 € 7 125 323 € 7 688 857 € 7 710 042 € 8 114 218 € 6 522 630 € 11 093 915 € 8 665 198 € 8 268 860 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 999 136 € 7 239 804 € 10 477 993 € 8 772 588 € 9 748 779 € 9 927 336 € 10 448 061 € 8 558 702 € 13 560 748 € 10 849 026 € 10 237 495 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 767 607 € 6 291 451 € 8 478 626 € 7 125 323 € 7 688 857 € 7 710 042 € 8 114 218 € 6 522 630 € 11 093 915 € 8 665 198 € 8 268 860 €