Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná

 • Názov SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná
 • IČO 36191655
 • DIČ 2020037041
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 9. decembra 2019
 • Sídlo Dobšinská 72, 049 23 Nižná Slaná
 • Dátum vzniku 1. júla 1999, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 11010/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 830 213 € / splatené 3 830 213 €
 • Historické sídlo Závod , 049 23 Nižná Slaná
  (platné do 1. februára 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Viacheslav Semenov Konateľ Motornyj Pereulok 5/7, Kijev, Ukrajina
 • Konanie menom spoločnosti [od 25. februára 2005] Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
GLOMERON TRADING LIMITED Spoločník 90,91 % (3 482 009 €) Stratigou Timagia 68, Larnaca, Cyperská republika
Viacheslav Semenov Spoločník 9,09 % (348 204 €) Motornyj Pereulok 5/7, Kijev, Ukrajina
Predmety podnikania
Názov Vznik
banská činnosť 18.6.1999
činnosť vykonávana banským spôsobom 18.6.1999
výroba stavebných prvkov, stavebných hmôt z betónu, sádry a výroba transportného betónu 18.6.1999
výroba kovových konštrukcií a ich častí 18.6.1999
výroba, opravy a zabezpečenie generálnych opráv banských strojov a mechanizmov bez elektrického pohonu 18.6.1999
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied 18.6.1999
výroba strojárskych výrobkov, výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov, klampiarske práce 18.6.1999
výroba jednoduchých výrobkov z dreva 18.6.1999
veľkoobchod a maloobchod v sortimente: prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, licenčného programového vybavenia, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov, výrobkov z dreva, strojárských výrobkov, výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí, stavebnných prvkov z betónu, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, stavebných hmôt, reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín, drogistického tovaru. mäsových výrobkov 18.6.1999
zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných kurzov 18.6.1999
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 18.6.1999
turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * 18.6.1999
automatizované spracovanie dát 18.6.1999
servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej eletroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre domácnosť 18.6.1999
organizovanie kurzov a školení v predmete podnikania 18.6.1999
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 18.6.1999
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ 18.6.1999
zabezpečovanie stredných a generálnych opráv /vrátane prevíjania/ elektromotorov do výkonu 200 kW 18.6.1999
služby s mechanizmami 18.6.1999
zber a výdaj šatstva 18.6.1999
inžinierska činnosť 18.6.1999
výroba zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia 18.6.1999
podnikateľské poradenstvo 18.6.1999
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 18.6.1999
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína a destilátov 18.6.1999
prevádzkovanie nápojových automatov 18.6.1999
stáčanie prírodnej pitnej a minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov 18.6.1999
požičiavanie áut 18.6.1999
servis a opravy elektrických spotrebičov 18.6.1999
geodetické a kartografické práce 18.6.1999
vnútroštátna nákladná cestná doprava 11.7.2003
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 11.7.2003
meranie škodlivín v pracovnom prostredí 11.7.2003
technické testovanie, meranie a analýzy 11.7.2003
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (jedálne v továrňach, úradoch, školské menzy) 11.7.2003
pohostinská činnosť 11.7.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 11.7.2003
poradenstvo - konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva 11.7.2003
výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín 11.7.2003
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky 11.7.2003
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracovanie geologických podkladov 11.7.2003
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.2000.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 25.2.2003.
4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 9.4.2003.
5. Zmena spoločenskej zmluvy - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice č. N 218/2003 Nz 46 975/2003 zo dňa 12.6.2003.
6. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.8.2003.

Predaj časti podniku - závod Spišská Nová Ves na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 6.8.2003.
7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.8.2003.
8. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti:
Obchodné meno: SIDERIT SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 8, Košice, 040 01
IČO: 36 485 454
9. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 9K 45/0 - 2155 zo dňa 26.11.2008 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná, Dobšiná 72, Nižná Slaná, IČO: 36 191 655 a ustanovil správcu konkurznej podstaty Ing. Alexandru Chapčákovú, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho 12, Košice.
História zmien a podania