Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemkostav, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 309€ 70 023€ 99 986€ 192 232€ 163 092€ 207 210€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 871€ 112 072€ 207 210€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
22 309 € 70 023 € 99 986 € 189 361 € 51 020 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
42 420 184 € 49 383 553 € 59 727 336 € 48 854 185 € 52 984 752 € 46 014 726 € 38 253 103 € 53 302 248 € 50 721 455 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
42 445 828€ 49 650 414€ 59 283 309€ 48 507 431€ 53 198 036€ 45 721 976€ 37 683 299€ 50 829 096€ 48 890 262€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-25 644€ -266 861€ 414 592€ 336 977€ -213 284€ 292 750€ 239 125€ -201 512€ 211 210€
07
II.3
Aktivácia
29 435€ 9 777€ 330 679€ 2 674 664€ 1 619 983€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 025 668 € 42 961 401 € 53 156 171 € 41 799 824 € 45 903 764 € 39 640 500 € 33 355 910 € 47 625 234 € 43 662 033 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 633 525€ 7 955 907€ 8 684 192€ 8 719 875€ 8 705 580€ 10 115 805€ 4 649 468€ 3 879 791€ 4 566 855€
10
B.2
Služby
30 392 143€ 35 005 494€ 44 471 979€ 33 079 949€ 37 198 184€ 29 524 695€ 28 706 442€ 43 745 443€ 39 095 178€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 394 516 € 6 422 152 € 6 593 474 € 7 124 384 € 7 180 974 € 6 563 587 € 4 948 213 € 5 677 014 € 7 059 422 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 602 584 € 5 276 445 € 4 843 975 € 3 717 982 € 3 602 018 € 3 281 053 € 3 191 701 € 3 440 964 € 3 321 831 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 185 487€ 3 685 270€ 3 375 962€ 2 574 713€ 2 488 497€ 2 221 913€ 2 231 976€ 2 433 160€ 2 343 218€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 214 951€ 1 392 859€ 1 288 473€ 1 011 694€ 1 005 935€ 873 428€ 870 563€ 918 104€ 888 445€
16
C.4
Sociálne náklady
202 146€ 198 316€ 179 540€ 131 575€ 107 586€ 185 712€ 89 162€ 89 700€ 90 168€
17
D
Dane a poplatky
57 690€ 77 237€ 82 891€ 72 901€ 54 278€ 93 092€ 47 477€ 69 803€ 68 588€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
325 422€ 383 064€ 367 083€ 319 447€ 257 972€ 159 898€ 184 462€ 161 422€ 310 311€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
293 064€ 569 973€ 150 009€ 144 980€ 641 410€ 1 569 158€ 89 910€ 123 887€ 116 549€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
230 937€ 570 460€ 104 785€ 97 688€ 513 982€ 1 533 921€ 56 901€ 117 773€ 73 849€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 482€ 84 787€ 1 595€ -82 514€ 76 028€ 98 315€ 63 277€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
218 116€ 381 156€ 205 409€ 274 960€ 354 310€ 164 947€ 511 773€ 932 226€ 342 294€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
521 638€ 435 755€ 449 346€ 436 276€ 431 372€ 596 154€ 449 389€ 323 676€ 577 514€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20 -21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 161 943 € 545 533 € 1 099 217 € 2 982 544 € 3 241 044 € 2 535 259 € 1 619 966 € 2 556 212 € 3 166 172 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
107 605 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
107 605€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
4 703€
38
X.
Výnosové úroky
4 380€ 31€ 419€ 809€ 2 239€ 2 460€ 212€ 10 336€ 2 901€
39
N
Nákladové úroky
95 637€ 93 093€ 44 637€ 173 111€ 207 661€ 233 811€ 94 823€ 253 474€ 358 409€
40
XI.
Kurzové zisky
9 459€ 43 333€ 38 315€ 44 142€ 164 654€ 130 211€ 528 637€ 55 201€ 73 096€
41
O
Kurzové straty
16 308€ 25 652€ 28 897€ 29 821€ 80 656€ 80 826€ 642 610€ 61 386€ 80 500€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
34 791€ 4 647€ 1 346€ 12 319€ 2 211€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
218 778€ 216 124€ 228 443€ 259 026€ 237 883€ 254 308€ 258 600€ 165 667€ 195 034€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38 -39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-316 884 € -256 714 € -150 991 € -421 710 € -359 307 € -434 928 € -467 184 € -402 671 € -555 735 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
845 059 € 288 819 € 948 226 € 2 560 834 € 2 881 737 € 2 100 331 € 1 152 782 € 2 153 541 € 2 610 437 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
72 556 € 202 652 € 211 068 € 577 264 € 765 678 € 448 474 € 275 186 € 445 922 € 503 458 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
156 146€ 153 583€ 131 584€ 636 275€ 651 224€ 558 996€ 277 006€ 421 428€ 394 426€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-83 590€ 49 069€ 79 484€ -59 011€ 114 454€ -110 522€ -1 820€ 24 494€ 109 032€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
772 503 € 86 167 € 737 158 € 1 983 570 € 2 116 059 € 1 651 857 € 877 596 € 1 707 619 € 2 106 979 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
845 059 € 288 819 € 948 226 € 2 560 834 € 2 881 737 € 2 100 331 € 1 152 782 € 2 153 541 € 2 610 437 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
772 503 € 86 167 € 737 158 € 1 983 570 € 2 116 059 € 1 651 857 € 877 596 € 1 707 619 € 2 106 979 €