Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemkostav, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 017 068€ 42 445 828€ 49 650 414€ 59 305 617€ 48 577 454€ 59 152 043€ 52 245 131€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
23 838 612 € 42 931 364 € 50 334 682 € 60 105 063 € 49 344 148 € 54 080 458 € 47 941 063 € 39 017 878 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 309€ 70 023€ 99 986€ 192 232€ 163 092€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
-678€ 72 783€
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 017 068€ 42 445 828€ 49 650 414€ 59 283 309€ 48 507 431€ 53 198 714€ 45 649 193€ 37 683 299€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-126 855€ -25 644€ -266 861€ 414 592€ 336 977€ -213 284€ 292 750€ 239 125€
07
V.
Aktivácia
29 435€ 9 777€ 330 679€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
216 508€ 293 064€ 569 973€ 150 009€ 144 980€ 641 410€ 1 569 158€ 89 910€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
731 891€ 218 116€ 381 156€ 205 409€ 274 960€ 354 310€ 164 947€ 511 773€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 422 449 € 41 769 421 € 49 789 149 € 59 005 846 € 46 361 604 € 50 839 414 € 45 405 804 € 37 397 912 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 871€ 112 072€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 622 673€ 5 633 525€ 7 955 907€ 8 684 192€ 8 719 875€ 8 705 580€ 10 115 805€ 4 649 468€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
17 196 437€ 30 392 143€ 35 005 494€ 44 471 979€ 33 079 949€ 37 198 184€ 29 524 695€ 28 706 442€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 816 029 € 4 602 584 € 5 276 445 € 4 843 975 € 3 717 982 € 3 602 018 € 3 281 053 € 3 191 701 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 659 931€ 3 185 487€ 3 685 270€ 3 375 962€ 2 574 713€ 2 488 497€ 2 221 913€ 2 231 976€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 018 268€ 1 214 951€ 1 392 859€ 1 288 473€ 1 011 694€ 1 005 935€ 873 428€ 870 563€
19
E.4.
Sociálne náklady
137 830€ 202 146€ 198 316€ 179 540€ 131 575€ 107 586€ 185 712€ 89 162€
20
F.
Dane a poplatky
54 853€ 57 690€ 77 237€ 82 891€ 72 901€ 54 278€ 93 092€ 47 477€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
278 341€ 325 422€ 383 064€ 367 083€ 319 447€ 257 972€ 159 898€ 184 462€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
278 341€ 325 422€ 383 064€ 367 083€ 319 447€ 257 972€ 159 898€ 184 462€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
129 626€ 230 937€ 570 460€ 104 785€ 97 688€ 513 982€ 1 533 921€ 56 901€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
111 967€ 5 482€ 84 787€ 1 595€ -82 514€ 76 028€ 98 315€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
212 523€ 521 638€ 435 755€ 449 346€ 436 276€ 431 372€ 596 154€ 449 389€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-583 837 € 1 161 943 € 545 533 € 1 099 217 € 2 982 544 € 3 241 044 € 2 535 259 € 1 619 966 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 071 103 € 6 394 516 € 6 422 152 € 6 593 474 € 7 124 384 € 7 180 974 € 6 563 587 € 4 948 213 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 767 € 13 839 € 78 155 € 150 986 € 44 951 € 166 893 € 134 017 € 528 849 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
107 605 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
107 605€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 673 € 4 380 € 31 € 419 € 809 € 2 239 € 2 460 € 212 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 673€ 4 380€ 31€ 419€ 809€ 2 239€ 2 460€ 212€
42
XII.
Kurzové zisky
10 094€ 9 459€ 43 333€ 38 315€ 44 142€ 164 654€ 130 211€ 528 637€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
34 791€ 4 647€ 1 346€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
303 908 € 330 723 € 334 869 € 301 977 € 466 661 € 526 200 € 568 945 € 996 033 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
4 703€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
56 597 € 95 637 € 93 093 € 44 637 € 173 111 € 207 661 € 233 811 € 94 823 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
56 597€ 95 637€ 93 093€ 44 637€ 173 111€ 207 661€ 233 811€ 94 823€
52
O.
Kurzové straty
32 504€ 16 308€ 25 652€ 28 897€ 29 821€ 80 656€ 80 826€ 642 610€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
214 807€ 218 778€ 216 124€ 228 443€ 259 026€ 237 883€ 254 308€ 258 600€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-291 141 € -316 884 € -256 714 € -150 991 € -421 710 € -359 307 € -434 928 € -467 184 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-874 978 € 845 059 € 288 819 € 948 226 € 2 560 834 € 2 881 737 € 2 100 331 € 1 152 782 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-50 056 € 72 556 € 202 652 € 211 068 € 577 264 € 765 678 € 448 474 € 275 186 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
156 146€ 153 583€ 131 584€ 636 275€ 651 224€ 558 996€ 277 006€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-50 056€ -83 590€ 49 069€ 79 484€ -59 011€ 114 454€ -110 522€ -1 820€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-824 922 € 772 503 € 86 167 € 737 158 € 1 983 570 € 2 116 059 € 1 651 857 € 877 596 €