Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
615 726€ 558 966€ 762 581€ 1 056 354€ 1 693 587€ 8 360€ 11 505€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
572 940€ 557 588€ 762 581€ 1 056 358€ 1 596 014€ 7 225€ 5 876€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
42 786 € 1 378 € 0 € -4 € 97 573 € 1 135 € 5 629 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 486 939 € 823 558 € 2 548 342 € 1 475 023 € 1 420 620 € 2 405 194 € 2 530 395 € 3 115 696 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 350 179€ 1 057 753€ 2 338 222€ 1 622 722€ 1 398 383€ 2 617 416€ 2 032 995€ 3 234 190€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
136 760€ -234 195€ 210 120€ -147 699€ -709€ -417 701€ 297 474€ -355 474€
07
II.3
Aktivácia
22 946€ 205 479€ 199 926€ 236 980€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 606 751 € 1 051 079 € 2 581 224 € 1 222 628 € 1 510 851 € 1 748 251 € 2 625 305 € 2 756 418 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
603 414€ 265 933€ 787 048€ 523 509€ 673 688€ 1 332 810€ 2 041 573€ 2 278 349€
10
B.2
Služby
1 003 337€ 785 146€ 1 794 176€ 699 119€ 837 163€ 415 441€ 583 732€ 478 069€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-77 026 € -226 143 € -32 882 € 252 391 € 7 342 € 658 078 € -89 281 € 359 278 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
137 531 € 137 376 € 99 092 € 147 306 € 320 556 € 526 993 € 637 462 € 687 499 €
13
C.1
Mzdové náklady
99 156€ 99 134€ 70 494€ 102 063€ 190 241€ 363 640€ 445 201€ 482 080€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15 510€ 15 658€ 17 779€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
34 423€ 34 294€ 24 815€ 35 176€ 78 563€ 132 766€ 160 762€ 167 513€
16
C.4
Sociálne náklady
3 952€ 3 948€ 3 783€ 10 067€ 51 752€ 15 077€ 15 841€ 20 127€
17
D
Dane a poplatky
132 228€ 133 781€ 136 373€ 152 020€ 78 826€ 93 619€ 58 159€ 71 254€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
179 081€ 177 450€ 176 776€ 216 729€ 441 315€ 497 407€ 653 880€ 717 149€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 088€ 3 158€ 26 519€ 139 003€ 926 188€ 1 509 751€ 465 210€ 438 149€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 341€ 120 072€ 1 075 019€ 1 466 568€ 503 073€ 178 116€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
58 791€ -2 525€ 52 829€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
506 661€ 619 791€ 1 249 854€ 818 076€ 835 002€ 525 427€ 1 045 428€ 1 233 772€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 366€ 23 672€ 778 210€ 431 880€ 312 935€ 43 494€ 37 605€ 7 846€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-33 483 € -134 264 € 38 699 € 143 988 € -512 948 € 65 175 € -468 822 € 369 335 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 500€ 2 997€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
7 500€ 12 552€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
83 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
83€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
11€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-5 250€ 12 154€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
5 870€ 1 289€ 43 138€ 41 935€ 25 113€ 0€ 15€ 31€
39
N
Nákladové úroky
106 272€ 94 248€ 174 305€ 205 506€ 171 041€ 44 661€ 57 283€ 67 923€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
1€ 22€ 192€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
51€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 697€ 3 170€ 2 051€ 2 949€ 35 527€ 14 092€ 11 759€ 52 870€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-103 099 € -96 130 € -133 218 € -170 847 € -193 718 € -58 691 € -69 027 € -120 762 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-136 582 € -230 394 € -94 519 € -26 859 € -706 666 € 6 484 € -537 849 € 248 573 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-11 554 € -32 373 € 66 717 € 60 106 € -197 714 € -48 695 € -36 694 € 22 036 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 42 112€ 2 882€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-11 554€ -32 373€ 63 837€ 60 106€ -239 826€ -51 577€ -36 694€ 22 036€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-125 028 € -198 021 € -161 236 € -86 965 € -508 952 € 55 179 € -501 155 € 226 537 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-136 582 € -230 394 € -94 519 € -26 859 € -706 666 € 6 484 € -537 849 € 248 573 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-125 028 € -198 021 € -161 236 € -86 965 € -508 952 € 55 179 € -501 155 € 226 537 €